17 de febr. 2012

Els meus pensaments al voltant de l'art

Els meus pensaments al voltant de l'art


Fa unes setmanes vaig escriure un article sobre una obra d'art, una escultura abstracta, d'un museu alemany que va ser “netejada” per una senyora de la neteja que honestament va pensar que aquella andròmina estava bruta. Aquell acte de vandalisme involuntari va aparèixer als diaris i jo, com molta altra gent, me'n vaig fer ressò. Aquella obra d'art havia costat 800000 euros al museu. Jo vaig fer alguns comentaris que van molestar a algunes persones, tampoc és la primera vegada que alguna de les coses que escric treuen de polleguera algú, no sé si és una virtut o defecte, i quan creia que el tema estava més mort que els dinosaures, la polèmica ressorgeix arran de la mort de l'Antoni Tàpies. El més normal és que Òliba hagués deixat els seus desafortunats comentaris en aquell article i no en un que no tenia res a veure amb temes artístics, he dit que Òliba ha deixat uns comentaris desafortunats en pressuposar que jo, pel fet d'haver criticat amb una obra d'art abstracte, desitjo la mort o me n'al•legro de la mort dels artistes abstractes, i en concret que desitjava la mort de Tàpies. Res més lluny de la realitat, potser si que en la imaginació (desbordada) d'Òliba jo celebrava el decés d'Antoni Tàpies, però no és així. Encara que pels meus comentaris en altres temes algú pugui pensar-s'ho no soc tan cabró com per anar desitjant la mort de la gent, almenys no dels artistes, ni tan sols dels artistes abstractes. Òliba m'acusa de no entendre d'art perquè no entenc l'art abstracte. Doncs miri, Òliba, plantar-se davant d'un llenç en què hi ha quatre gargots i unes quantes taques de pintura i dir, coneixent el títol o no, que és una gran obra, i explicar en un llenguatge ampul•lós les virtuts de l'obra no és saber d'art, és ser un esnob que creu que sap d'art i que creu que saber d'art és fer comentaris buits sobre una obra que de fet no s'entén ni se sap que és perquè dir que no veu allò que l'artista pretén fer veure és passar a ulls dels altres, que en realitat tampoc veuen el que pretén que vegin l'artista, per ignorant. Tots deuen conèixer aquell conte del rei despullat, oi?. Resumint molt es tracta d'uns sastres que enreden el rei fent-li un vestit “que només poden veure els intel•ligents”, com que ningú vol passar per ignorant a ulls dels seus súbdits ningú reconeix que està veient despullat el rei perquè els sastres eren uns entabanadors. Fins que un nen gossa assenyalar que el rei està despullat. Fa uns quants anys en una exposició d'art abstracte hi havia una obra, tots els que passaven se la miraven, l'elogiaven i se'n meravellaven, perquè els altres ho feien, queda lleig dir que no sabien que era, i era evident que ningú sabia que era perquè ningú va adonar-se que el quadre estava posat cap per avall, només el conservador del museu que uns dies més tard va corregir l'error. Les persones que havien penjat el quadre pel fet que aquesta era la seva feina haurien de tenir l'ull educat però no van saber que estaven penjant el quadre cap per avall, ja ens podem imaginar que el públic encara menys. Que no m'agradi un estil artístic en què jo no veig allò que pretenen fer-me veure no vol dir que sigui un ignorant, simplement dic el que penso, l'ignorant és aquell que amaga sota un discurs ampul•lós i buit que no sap que està veient. Encara és més gran la ignorància d'aquell que no vol reconèixer que ho és i recorre a subterfugis retòrics per dissimular que no sap que és el que estan veient els seus ulls. En aquests últims anys hi ha hagut artistes que han pretès fer passar bou per bèstia grossa creant presumptes obres d'art que buscaven més la polèmica i la provocació que no pas l'admiració. Incomprensiblement criticar aquests artistes permet als seus presumptes seguidors llançar-se al coll de tot aquell que gossa criticar aquesta mena d'art. L'art actual, per molt que a alguns els molesti que es digui, ha perdut el senderi, un presumpte artista amuntega al mig de la sala d'un museu milers de llesques de pa de motlle que amb el pas dels dies va florint-se i diu que és art efímer. Efímer si, art no, si això ho fes jo a casa meva em dirien que soc un porc, però algú pretén convertir-ho en art només pel fet d'instal•lar-ho al mig de la sala d'un museu. L'artista alemany Gregor Schneider va voler exposar en una sala d'un museu un moribund amb l'argument que "la mort i el camí cap a la mort són desgraciadament hui en dia un patiment". La notícia és de fa quatre anys i sembla que la controvèrsia va ser tan forta que l'artista va rebre amenaces de mort. Ell defensava "exposar a una persona a punt de morir de forma natural o que acabi de morir", això si, algú que "doni prèviament el seu consentiment". Schneider pretenia situar el moribund o difunt “al centre de tot i tot es desenvoluparà amb el consentiment dels seus familiars". La seva intenció era exposar el moribund al museu Haus Lange de Krefeld.


Mis pensamientos en torno al arte

Hace unas semanas escribí un artículo sobre una obra de arte, una escultura abstracta, de un museo alemán que fue "limpiada" por una señora de la limpieza que honestamente pensó que aquella trasto estaba sucia. Aquel acto de vandalismo involuntario apareció en los periódicos y yo, como mucha otra gente, me hice eco. Aquella obra de arte había costado 800.000 euros al museo. Yo hice algunos comentarios que molestaron a algunas personas, tampoco es la primera vez que alguna de las cosas que escribo sacan de quicio a alguien, no sé si es una virtud o defecto, y cuando creía que el tema estaba más muerto que los dinosaurios , la polémica resurge a raíz de la muerte de Antonio Tàpies. Lo más normal es que Lechuza hubiera dejado sus desafortunados comentarios en ese artículo y no en uno que no tenía nada que ver con temas artísticos, he dicho que Lechuza ha dejado unos comentarios desafortunados en presuponer que yo, por haber criticado con una obra de arte abstracto, deseo la muerte o me n'Alis Allegro de la muerte de los artistas abstractos, y en concreto que deseaba la muerte de Tàpies.Nada más lejos de la realidad, quizás si que en la imaginación (desbordada) de Lechuza yo celebraba el deceso de Antoni Tàpies, pero no es así. Aunque por mis comentarios en otros temas alguien pueda pensarlo no soy tan cabrón como para ir deseando la muerte de la gente, al menos no de los artistas, ni siquiera los artistas abstractos. Lechuza me acusa de no entender de arte porque no entiendo el arte abstracto. Pues mire, Lechuza, plantarse ante un lienzo en el que hay cuatro garabatos y unas cuantas manchas de pintura y decir, conociendo el título o no, que es una gran obra, y explicar en un lenguaje ampuloso las virtudes de la obra no es saber de arte, es ser un esnob que cree que sabe de arte y que cree que saber de arte es hacer comentarios huecos sobre una obra que de hecho no se entiende ni se sabe que es porque decir que no ve lo que el artista pretende hacer ver es pasar a ojos de los demás, que en realidad tampoco ven lo que pretende que vean el artista, por ignorante. Todos deben conocer aquel cuento del rey desnudo, ¿no?. Resumiendo mucho se trata de unos sastres que enredan el rey haciéndole un traje "que sólo pueden ver los inteligentes", como que nadie quiere pasar por ignorante a ojos de sus súbditos nadie reconoce que está viendo desnudo al rey para que los sastres eran unos embaucadores. Hasta que un niño perra señalar que el rey está desnudo. Hace unos cuantos años en una exposición de arte abstracto había una obra, todos los que pasaban se la miraban, la elogiaban y se maravillaban, porque los demás lo hacían, queda feo decir que no sabían que era, y era evidente que nadie sabía que era porque nadie se dio cuenta de que el cuadro estaba puesto boca abajo, sólo el conservador del museo que unos días más tarde corrigió el error. Las personas que habían colgado el cuadro debido a que esta era su trabajo deberían tener el ojo educado pero no supieron que estaban colgando el cuadro boca abajo, ya nos podemos imaginar que el público aún menos. Que no me guste un estilo artístico en el que yo no veo lo que pretenden hacerme ver no quiere decir que sea un ignorante, simplemente digo lo que pienso, el ignorante es aquel que esconde bajo un discurso ampuloso y vacío que no sabe que está viendo. Aunque es mayor la ignorancia de aquel que no quiere reconocer que lo es y recurre a subterfugios retóricos para disimular que no sabe que es lo que están viendo sus ojos. En estos últimos años ha habido artistas que han pretendido dar gato por liebre creando presuntos obras de arte que buscaban más la polémica y la provocación que no la admiración. Incomprensiblemente criticar estos artistas permite a sus presuntos seguidores lanzarse al cuello de todo aquel que perra criticar este tipo de arte. El arte actual, por mucho que a algunos les moleste que se diga, ha perdido el tino, un presunto artista amontona en medio de la sala de un museo miles de rebanadas de pan de molde que con el paso de los días floreciendo- y dice que es arte efímero. Efímero si, arte no, si eso lo hiciera yo en mi casa me dirían que soy un cerdo, pero alguien pretende convertirlo en arte sólo por el hecho de instalarse lo en medio de la sala de un museo. El artista alemán Gregor Schneider quiso exponer en una sala de un museo a un moribundo con el argumento de que "la muerte y el camino hacia la muerte son desgraciadamente hoy en día un sufrimiento". La noticia es de hace cuatro años y parece que la controversia fue tan fuerte que el artista recibió amenazas de muerte. Él defendía "exponer a una persona a punto de morir de forma natural o que acabe de morir", eso si, alguien que "dé previamente su consentimiento". Schneider pretendía situar el moribundo o fallecido "en el centro de todo y todo se desarrollará con el consentimiento de sus familiares". Su intención era exponer al moribundo en el museo Haus Lange de Krefeld.

9 comentaris:

Patric ha dit...

Aunque a lo que te refieres en primer lugar, lo leí anteriormente en uno de tus artículos: la señora de la limpieza que honestamente limpió una pintura u obra de arte porque creyó que estaba sucia y echó a perder una obra de arte de 800.000 euros. Me da la impresión sin embargo que este artículo tiene que ver con algún debate entre tu persona y uno de tus seguidores al que llamas Lechuza con motivo de la muerte reciente del artista catalán Antoni Tapies. Bueno pero al menos me sirvió para enterarme de quien era el artista. Y me pareció un hombre interesante e innovador.

Jaume C. i B. ha dit...

Yo no llamaría seguidora a ôliba, traducida como Lechuza por el traductor automático, más bien es una detractora de mis opiniones sobre arte. Ya habíamos tenido una fuerte polémica por mis opiniones sobre la escultura de Dortmund y a raíz del fallecimiento de Tàpies al cual yo nunca me he referido ella me acusó de estar contento de que se haya muerto este artista, lo cual me hizo escribir el segundo artículo para responderle.

Patric ha dit...

Comprendo.No entiendo quien podría estar contento que muera un artista como Tàpies que tenía como 86 u 88 años, un hombre interesante que creo cumplió con la vida..

Jaume C. i B. ha dit...

Una cosa es que el arte abstracto no me guste y critique ciertas obras, de hecho mis críticas eran hacia una obra en concreta, y otra que vaya deseando la muerte a los artistas.
Ahora veo que además del fútbol, política y religión tampoco debe hablarse de arte si no queremos liarla. Solo me queda la gastronomía, el sexo, la ciencia, la literatura y el sentido de la vida para un colibrí.

Patric ha dit...

De acuerdo, no creo que tú hayas pensado eso, no creo que hayas deseado la muerte del pintór catalán, me parece absurdo que alguien piense eso.
¿Qué sentido tendría la vida para un colibrí? ¿Volar de flor en flor libando el delicioso néctar de las flores..?

Jaume C. i B. ha dit...

No escribo para tener seguidores, no soy un gurú ni el líder de una secta, solo expongo mis opiniones. La verdad es que creo que esa persona o no entendió el artículo o no quiso entenderlo. Ciertamente he criticado esa obra de arte, y quizá se pueda entender que critico ese estilo artístico, pero de ahí a que diga que no tengo ni idea de arte y que voy deseando la muerte a los artistas me parece disparatado.
Desde las cavernas el ser humano ha dejado su huella en diversas formas de arte. La escultura y la pintura prehistórica nos ha llegado, no así la música o la danza que por sus características tiene una cualidad efímera. Una de las características que tenemos los humanos es nuestra capacidad para haber desarrollado diversas disciplinas artísticas.
Tàpies creó una fundación para exponer su obra y gestionar el legado del artista, esa fundación está relativamente cerca de mi casa.
Es este edificio:
http://www.youtube.com/watch?v=P1W04fRk0A8
Estoy seguro que alguien puede plantearse teorizar el sentido de la vida del colibrí.

Patric ha dit...

De acuerdo, uso la palabra seguidores porque así dice en el blog. Me refiero que hay personas que leen a otras personas y opinan en sus blogs. Y algunos tienen seguidores, mucha gente que los lee y deja sus comentarios. Yo entiendo que cuando alguien escribe un blog son sus opiniones y a veces colocan opiniones de otras personas; y si no concuerdo digo no me parece, pero respeto siempre las opiniones de los autores. Y si no entiendo pregunto que quieren decir.

Creo que el video está excelente, el edificio es precioso y la música me ha encantado.
Estoy de acuerdo con que siempre habrá alguien que pueda teorizar sobre el sentido de la vida de un colibrí…

Jaume C. i B. ha dit...

Evidentemente éste es un blog de opinión pero sin más pretensiones que hacer lo que siempre he hecho por otros medios, antes de que existieran los blogs había enviado cartas a los periódicos, me han publicado algunas, en cierto modo, el blog consiste en eso, solo que ya no dependo de la suerte o de que mi carta le guste al redactor del periódico si no de mi propia voluntad.

Ese edificio era la sede de una importante editorial y se trata de un edificio catalogado:
http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2995
Creo que esa página puede gustarte, además de las fotografías hay información.

Patric ha dit...

Comprendo.