28 de juny 2010

Manuel de Prada de safari contra Carles Puyol

Manuel de Prada de safari contra Carles PuyolDeiam ahir que a les Espanyes ja buscaven excuses preventives per si la selecció espanyola de futbol – fúrbol segons Villar – es fotia una nata, cal trobar als culpables de la débâcle hispànica i des de certs mitjans van assenyalar a una periodista de Telecinco a qui acusaven de distreure al pobre Iker Casillas. Però sempre queda més bonic acusar als sospitosos habituals: els catalans. Ara ja veiem que aquesta culpa es centra en el jugador del Barça nascut a La Pobla de Segur i també jugador de la selecció espanyola. En un cas com en l'altra les estadístiques diuen qui és Carles Puyol i tractar de fer-lo responsable d'una débâcle espanyola al Mundial és ridícul. Puyol en el camp sempre juga al màxim de les seves possibilitats. Posar en dubte la professionalitat d'aquest jugador em sembla absurd, però com que qui ho fa és Juan Manuel de Prada, l'absurd assumeix el cim de la carallotada suprema.

Juan Manuel de Prada diu de Carles Puyol: "A Puyol el futbolista de la vermella succedània li preguntaven l'altre dia si prohibiria les curses de braus, al que ell, ufanós, responia, si, les prohibiria, i més endavant en la mateixa entrevista li preguntaven, a què hagués vingut a Sud-àfrica de no ser per al Mundial?, al que Puyol en una apoteosi del pensament descerebrat responia encara més ufanós, de safari. L'avantatge de guanyar molts diners ... ".

Anem a pams. De Prada qualifica de forma preventiva a la selecció espanyola de selecció succedània, no explica en aquesta frase la raó però segurament ell considera que el fet que 6 dels jugadors de la selecció espanyola siguin catalans rebaixa l'espanyolitat de la selecció. És a dir, segons el senyor Manuel de Prada els catalans no som espanyols o ho som menys que els espanyols o no ens ho creiem tant això d'Espanya. Sens dubte per Manuel de Prada voler suprimir les curses de braus és un atac als més purs valors de l'Espanya eterna que ell mateix representa. I immediatament critica que el català Carles Puyol digui que si una altra raó per anar a Suràfrica seria participar en un safari, i per dir això qualifica a Puyol de descerebrat. Dues consideracions:
Puyol en les seves declaracions acostuma a ser molt assenyat.
Manuel de Prada no és precisament un exemple de seny en les seves declaracions delirants com aquelles en les que deia que a Andalusia s'estaven convertint les escoles en corruptoris d'infants.
Manuel de Prada, tot i anar d'intel·lectual de la dreta més cavernària demostra algunes limitacions intel·lectuals no sent capaç d'entendre el que explicaré a continuació: Molta gent està en contra de les curses de braus, no per qüestions identitàries, aquestes les han exposat més els partidaris d'aquesta salvatjada de la “Festa Nacional” que no pas aquells que s'hi oposen que més aviat al·leguen raons humanitàries vers els animals i que consideren que una societat civilitzada no pot fer del patiment animal un espectacle. Continuem. Manuel de Prada qualifica de descerebrat – mira qui parla – a Carles Puyol per dir que a Suràfrica li agradaria fer un safari. Segurament Manuel de Prada quan pensa en safari – sé que ficar a Manuel de Prada i el terme “pensar” en la mateixa frase pot semblar un oximoron – s'imagina anar a caçar animals a l'Àfrica amb una escopeta. Però en Puyol segurament pensa en fer un cacera de caràcter fotogràfic, ja que els safaris moderns consisteixen en “caçar” els animals amb càmeres de fotos, no pas amb escopetes.
Per cert, el terme safari significa en realitat “viatge” en llengua suahili, recomanaria al senyor Manuel de Prada que iniciés un safari – en la seva accepció original - per temps indefinit.

Video: Els desvaris de Manuel de Prada dirigits ara contra Carles PuyolManuel de Prada de safari contra Carles Puyol

Deciamos ayer que en las Españas ya buscaban excusas preventivas por si la selección española de fútbol - fúrbol según Villar - se metía una nata, hay que encontrar a los culpables de la debacle hispánica y desde ciertos medios señalaron a una periodista de Telecinco a quien acusaban de distraer al pobre Iker Casillas. Pero siempre queda más bonito acusar a los sospechosos habituales: los catalanes. Ahora ya vemos que esta culpa se centra en el jugador del Barça nacido en La Pobla de Segur y también jugador de la selección española. En un caso como en la otra las estadísticas dicen que es Carles Puyol y tratar de hacerlo responsable de una debacle española en el Mundial es ridículo. Puyol en el campo siempre juega al máximo de sus posibilidades. Poner en duda la profesionalidad de este jugador me parece absurdo, pero como quien lo hace es Juan Manuel de Prada, el absurdo asume la cima de la carallotada suprema.
Juan Manuel de Prada dice de Carles Puyol: "A Puyol el futbolista de la roja sucedáneos le preguntaban el otro día si prohibiría las corridas de toros, a lo que él, ufano, respondía, si, las prohibiría, y más adelante en la misma entrevista le preguntaban, a que hubiera venido a Sudáfrica de no ser por el Mundial?, lo que Puyol en una apoteosis del pensamiento descerebrado respondía aún más ufano, de safari. La ventaja de ganar mucho dinero ... ".

Vamos por partes. De Prada califica de forma preventiva a la selección española de selección sucedáneos, no explica en esta frase la razón pero seguramente él considera que el hecho de que 6 de los jugadores de la selección española sean catalanes rebaja la españolidad de la selección. Es decir, según el señor Manuel de Prada los catalanes no somos españoles o lo somos menos que los españoles o no nos lo creemos tanto lo de España. Sin duda por Manuel de Prada querer suprimir las corridas de toros es un ataque a los más puros valores de la España eterna que él mismo representa. E inmediatamente critica que el catalán Carles Puyol diga que si otra razón para ir a Suráfrica sería participar en un safari, y por decir esto califica a Puyol de descerebrado.

Dos consideraciones:
Puyol en sus declaraciones suele ser muy sensato.

Manuel de Prada no es precisamente un ejemplo de sensatez en sus declaraciones delirantes como aquellas en las que decía que en Andalucía se estaban convirtiendo las escuelas en corruptorios de niños. Manuel de Prada, a pesar de ir de intelectual de la derecha más cavernaria demuestra algunas limitaciones intelectuales no siendo capaz de entender lo que explicaré a continuación: Mucha gente está en contra de las corridas de toros, no por cuestiones identitarias , éstas las han expuesto más los partidarios de esta salvajada de la "Fiesta Nacional" que aquellos que se oponen que más bien aleguen razones humanitarias hacia los animales y que consideran que una
sociedad civilizada no puede hacer del sufrimiento animal un espectáculo. Continuamos. Manuel de Prada califica de descerebrado - mira quien habla - a Carles Puyol para decir que en Suráfrica le gustaría hacer un safari. Seguramente Manuel de Prada cuando piensa en safari - sé que meter a Manuel de Prada y el término "pensar" en la misma frase puede parecer un oximoron - imagina ir a cazar animales en África con una escopeta. Pero Puyol seguramente piensa en hacer un caza de carácter fotográfico, ya que los safaris modernos consisten en "cazar" a los animales con cámaras de fotos, no con escopetas.
Por cierto, el término safari significa en realidad "viaje" en lengua swahili, recomendaría a don Manuel de Prada que iniciara un safari - en su acepción original - por tiempo indefinido.