2 de juny 2010

Notícies des de la Plaça Urquinaona

Notícies des de la Plaça Urquinaona

Indigència a la Plaça Urquinaona

Fa mesos que qui passi cada dia per la Plaça Urquinaona pot veure imatges com les que mostro en el vídeo, un grup d'indigents dormen a la Plaça Urquinaona, alguns ho fan al mig de la Plaça Urquinaona fins i tot de dia.

Hace meses que quien pase cada día por la Plaza Urquinaona puede ver imágenes como las que muestro en el video, un grupo de indigentes duermen en la Plaza Urquinaona, algunos lo hacen en medio de la Plaza Urquinaona incluso de día.

Manifestació en defensa de l'ensenyament públic 1

Manifestació en defensa de l'ensenyament públic i de la seva qualitat i la seva qualitat
Avui dissabte a les 18.00 hi ha hagut una manifestació "Manifestació en defensa de l'ensenyament públic i de la seva qualitat" organitzada pels sindicats de l'ensenyament que s'ha iniciat a la Plaça Urquinaona.

Manifestación en defensa de la enseñanza pública y de su calidad y su calidad Hoy sábado a las 18.00 ha habido una manifestación "Manifestación en defensa de la enseñanza pública y de su calidad" organizada por los sindicatos de la enseñanza que se ha iniciado en la Plaza Urquinaona.

Manifestació en defensa de l'ensenyament públic 2

Manifestació en defensa de l'ensenyament públic i de la seva qualitat Avui dissabte a les 18.00 hi ha hagut una manifestació "Manifestació en defensa de l'ensenyament públic i de la seva qualitat" organitzada pels sindicats de l'ensenyament que s'ha iniciat a la Plaça Urquinaona.

Manifestación en defensa de la enseñanza pública y de su calidad y su calidad Hoy sábado a las 18.00 ha habido una manifestación "Manifestación en defensa de la enseñanza pública y de su calidad" organizada por los sindicatos de la enseñanza que se ha iniciado en la Plaza Urquinaona.