11 de febr. 2015

CIUDADANOS, PARTIT DE LA INVOLUCIÓ

CIUDADANOS, PARTIT DE LA INVOLUCIÓ

 

Es presenten com a partit regenerador però mostren els mateixos pecats que els anomenats partits tradicionals, i de fet, no hi ha res del partit Ciudadanos que sigui nou. La demagògia anticatalana és molt vella, i els arguments de C’s contra Catalunya són els mateixos que els d’Alejandro Lerroux, encara que Albert Rivera si que es diferencia en alguns aspectes, almenys de moment, encara no ha cridat a les masses “alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie” com feia Lerroux, pare espiritual del jove Rivera. En els 8 anys d’existència ja els han sortit uns 6 bolets, tot i que ells es presentaven com a regeneradors de la política catalana i espanyola, però es podria dir, que al ritme que porten podrien acabar superant en corrupció al PP, amb qui competeixen també en demagògia anticatalana.

Comparteixen amb altres partits, una antics com la Falange, d’altres nous, com UPyD el respondre a la pregunta d’”dretes o esquerres?” que ells no són ni de dretes ni d’esquerres, i certament d’esquerres no ho són, si ens fixem al costat de qui es manifesten, al costat de gent que també afirma que no són d’esquerres ni de dretes i saluden a la romana.

De fet, la raó d’existir de C’s ha estat atacar la llengua catalana (i també l’aranesa, com veurem d’aquí a un moment), i atacar les institucions de Catalunya, arribant a defensar en alguns moments que l’Estat espanyol derroqui la Generalitat de Catalunya, tot i que després hagin fet matisacions delirants.

Que C’s és un partit espanyolista és un fet evident, fins i tot es neguen a condemnar el franquisme, posicionant-se al costat del PP (partit fundat per franquistes, amb ministres que van a postrar-se a la tomba del dictador i es neguen a entregar criminals franquistes reclamats per Tribunals internacionals), però també es manifesta al costat de partits feixistes, els membres dels quals van assaltar la Llibreria Blanquerna agredint les persones que assistien a un acte amb motiu de l’onze de setembre.

El fet més recent ha estat el de l’alcaldable lerrouxista per Badalona, Sergio Otero, que va piular: “Verqüenza de ver el 3/24 traducido al aranés. Tiran con pñolvora del rey. Con el sacrificio de todos,”. Anem a pams. Crec, i corregiu-me si estic equivocat, que des de fa 5 o 6 anys que el canal 24 hores de Televisió de Catalunya, el 3/24 emet un informatiu en llengua aranesa d’uns 15 minuts. L’aranès és oficial a tot Catalunya, tot i que els seu àmbit territorial se circumscrigui a la Vall d’Aran. Descobrir ara (5 o 6 anys després) que hi ha un informatiu en aranès emès a tot el Principat exemplifica la realitat paral·lela o allunyada d’uns representants d’un partit (C’s) que físicament viuen a Catalunya però mentalment viuen, com encertadament va dir un altre tuitaire, “suposo que només deu mirar Intereconomía i 13tv”. Per a qui no ho sàpiga l’aranès és la variant dialectal de la llengua occitana que es parla a la Vall d’Aran. La llengua occitana era una llengua de trobadors però l’avenç del francès va anar minoritzant-la en el seu àmbit territorial. El nacionalisme espanyol veu l’existència d’altres llengües com una amenaça a la idea d’Estat monolingüe i monocultural amb que ells intenten construir l’Estat espanyol. Que existeixin el català, gallec, èuscara, aragonès, aranès i asturià és pels nacionalistes espanyols una nosa que els trenca aquesta idea d’una Espanya homogènia que ells intenten construir des dels temps del Comte-Duc d’Olivares, sense gaire èxit, com demostra el fet que encara estiguem tractant del tema, malgrat que el nacionalisme espanyol ha volgut imposar aquesta idea a sang i foc, la nostra sang i el seu foc, i encara no hagin aconseguit el seu propòsit.

I un altre assumpte és la carta que Francisco Caja, president de la ultradretana i catalanòfoba Convivencia Cívica Catalana (ni promouen la convivència, ni són cívics, ni són catalans), ha enviat al líder neolerrouxista Albert Rivera, on entre d’altres coses defensa provocar una revolta amb l’ajut de l’Estat que els permeti fer-se amb el poder a Catalunya.

 

Reprodueixo la carta:

 

 


Albert,

 

Como veo que tienes el mv desconectado, te quiero enviar esta reflexión para que estés más tranquilo. Claro que depende de nuestra capacidad de convencer a más padres. Hacemos lo que podemos, Albert. Cuesta mucho que los padres se muevan. Tantos años de inmersión han creado una inercia y los padres ven muy violento "marcar" a sus hijos así. Para el año 2013-2014 creo que podemos contar con varios miles de padres en esto. La FAES y DENAES nos han prometido ayuda. Ya te cuento. Por cierto, ya sé que no estás de acuerdo, porqué tu no buscas más amplios acuerdos con Alicia. Pero creo que, estratégicamente, el momento de noquear al catalán y devolverlo a las masías vendrá con la evolución del momento político. Porque estos van en serio.  Es evidente que Mas y  ERC van a llegar a un acuerdo para su aventura secesionista.  Y creo que el momento llegará rnmediatamente después de la suspensión de la autonomía. O  sea que  tampoco tendremos que  esperar tanto.  Creo que  una  deriva independentista se podrá descarrilar fácilmente desde el Estado, con o sin intervención militar. No nos van a dejar tirados a los defensores de España. Entre todos, devolveremos al catalán a su situación anterior a 1978. Es decir, matarlo de hambre y despojarlo del "prestigio" que ha obtenido a costa del castellano. Incluso si la secesión fuera adelante, pienso que el tema de la lengua  sería una  herramienta   formidable para  fulminar  el  nuevo  "estado"  resultante.

 

Tendríamos un campo abonado para la revuelta en cuanto los separatistas movieran ficha para imponer su idioma. Incluso algunos dirigentes catalanistas que se fijan en el idioma que hablan los jóvenes (incluso habiendo pasado por su escuela) te confiesan que sin Estado propio, le queda poco tiempo al catalán). Y  ese paso lo darán por mucho que hoy los de Esquerra parezcan pasar hoy del tema. Pura estrategia. Entonces será un arma considerable para desestabilizar el nuevo estadillo catalán de cartón piedra. Se les irá la mano al querer corregir la debilidad de su idioma por la falta de natalidad que tienen. La mujer catalana, tan sensual ella, pero que tan estrecha les ha salido a la hora de parir….  Será entonces que se lo haremos pagar y se cumplirá la profecía de Don Leopoldo sobre la aportación de la inmigración. Entonces la población mayoritariamente castellanoparlante, estallará. Y si no, al tiempo. Esto no será como Estonia y Lituania, donde a los rusos se les paró los pies. Y no será así porqué la comodidad que tiene la población con nuestro idioma, y su incomodidad con el catalán, hará que la gente se rebele.. Más tarde. o más temprano, el castellano, volverá a señorear en Cataluña. Y no sólo en los tribunales y en la economía.  Y no tengo duda de que tu papel en tan noble encomienda será decisivo. Tienes a la gente de CCC contigo.  A su vez, es evidente que C's debe ser el máximo beneficiario de la guerra de la lengua. Una guerra que ganaremos contra los que nos quieren imponer un idioma del pasado que por desgracia Franco no acabó de poner en su sitio.

 

Te envío estas reflexiones sólo para que estés más tranquilo. Y nos veremos el viernes ¿no?

 

Abrazo, Paco

 

Any 2015, les prediccions que Caja li fa a l’Albert Rivera pels anys 2013-14 no s’han complert, CCC continuen sent quatre gats, no els milers que ells creuen ser. Demana a Rivera que arribi a acords amb Alicia Sánchez Camacho per noquejar el català i tornar-lo a l’àmbit rural, i creu que l’Estat espanyol acabarà amb l’autonomia catalana, descrivint pràcticament un cop d’Estat. Els nacionalistes espanyols estan més còmodes en dictadura, que es la forma en que ells van imposar el castellà, i no en democràcia que és quan les llengües minoritzades recuperen l’àmbit públic. La carta d’en Caja a en Rivera és un exemple que Caja enyora èpoques passades, i en alguns moments de la carta sembla enyorar els vells mètodes, molt especialment s’enyora de la dictadura franquista.

En Caja voldria tornar a viure a l’Espanya franquista, viure en una Catalunya democràtica li resulta molt molest, incòmode, encara més en una Catalunya on es parla català en molts àmbits, no en tots, la Justícia encara sembla ser un àmbit vetat a la llengua catalana, curiosament és un dels pilars de l’Estat espanyol que no només s’ha democratitzat menys, sinó que sembla tan ancorada en el franquisme com en Francisco Caja.

 

 

 

 

 

 

CIUDADANOS, PARTIDO DE LA INVOLUCIÓN

 

Se presentan como partido regenerador pero muestran los mismos pecados que los llamados partidos tradicionales, y de hecho, no hay nada del partido Ciudadanos que sea nuevo. La demagogia anticatalana es muy vieja, y los argumentos de Ciudadanos contra Cataluña son los mismos que los de Alejandro Lerroux, aunque Albert Rivera si que se diferencia en algunos aspectos, al menos de momento, todavía no ha llamado a las masas "Alzado el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie" como hacía Lerroux, padre espiritual del joven Rivera. En los 8 años de existencia ya les han salido unos 6 jetas, aunque ellos se presentaban como regeneradores de la política catalana y española, pero se podría decir, que al ritmo que llevan podrían acabar superando en corrupción en el PP, con quien compiten también en demagogia anticatalana.

Comparten con otros partidos, una antiguos como la Falange, de otros nuevos, como UPyD el responder a la pregunta de "¿derechas o izquierdas?" que ellos no son ni de derechas ni de izquierdas, y ciertamente de izquierdas no son, si nos fijamos en el lado de quienes se manifiestan, junto a gente que también afirma que no son de izquierdas ni de derechas y saludan a la romana.

De hecho, la razón de existir de Ciudadanos ha sido atacar la lengua catalana (y también la aranesa, como veremos dentro de un momento), y atacar las instituciones de Cataluña, llegando a defender en algunos momentos que el Estado español derroque la Generalitat de Cataluña, aunque después hayan hecho matizaciones delirantes.

Que C 's es un partido españolista es un hecho evidente, incluso se niegan a condenar el franquismo, posicionándose al lado del PP (partido fundado por franquistas, con ministros que van a postrarse en la tumba del dictador y se niegan entregar criminales franquistas reclamados por Tribunales internacionales), pero también se manifiesta junto a partidos fascistas, cuyos miembros asaltaron la Librería Blanquerna agrediendo las personas que asistían a un acto con motivo del once de septiembre.

El hecho más reciente ha sido el del alcaldable lerrouxista por Badalona, Sergio Otero, que tuitear: "Vergüenza de ver el 3/24 traducido al aranés. Tiran cono pólvora del rey. Con el sacrificio de todos.". Vayamos por partes. Creo, y corregidme si estoy equivocado, que desde hace 5 o 6 años que el canal 24 horas de Televisión de Cataluña, el 3/24 emite un informativo en lengua aranesa de unos 15 minutos. El aranés es oficial en toda Cataluña, aunque su ámbito territorial se circunscriba al Valle de Arán. Descubrir ahora (5 o 6 años después) que hay un informativo en aranés emitido en todo el Principado ejemplifica la realidad paralela o alejada de unos representantes de un partido (C 's) que físicamente viven en Cataluña pero mentalmente viven, como acertadamente dijo otro tuitero, "supongo que sólo debe mirar Intereconomía y 13tv". Para quien no lo sepa el aranés es la variante dialectal de la lengua occitana que se habla en el Valle de Arán. La lengua occitana era una lengua de trovadores pero el avance del francés fue minorizando su ámbito territorial. El nacionalismo español ve la existencia de otras lenguas como una amenaza a la idea de Estado monolingüe y monocultural con que ellos intentan construir el Estado español. Que existan el catalán, gallego, euskera, aragonés, aranés y asturiano es para los nacionalistas españoles un estorbo que los rompe esta idea de una España homogénea que ellos intentan construir desde los tiempos del Conde-Duque de Olivares, sin mucho éxito, como demuestra el hecho de que todavía estemos tratando del tema, a pesar de que el nacionalismo español ha querido imponer esta idea a sangre y fuego, nuestra sangre y su fuego, y aún no hayan logrado su propósito.

Y otro asunto es la carta que Francisco Caja, presidente de la ultraderechista y catalanófoba Convivencia Cívica Catalana (ni promueven la convivencia, ni son cívicos, ni son catalanes), ha enviado al líder neolerrouxista Albert Rivera, donde entre otras cosas defensa provocó una revuelta con la ayuda del Estado que les permita hacerse con el poder en Cataluña.

 

Reproduzco la carta:

 

 

 


Albert,

 

Como veo que tienes el mv desconectado, te quiero enviar esta reflexión para que estés más tranquilo. Claro que depende de nuestra capacidad de convencer a más padres. Hacemos lo que podemos, Albert. Cuesta mucho que los padres se muevan. Tantos años de inmersión han creado una inercia y los padres ven muy violento "marcar" a sus hijos así. Para el año 2013-2014 creo que podemos contar con varios miles de padres en esto. La FAES y DENAES nos han prometido ayuda. Ya te cuento. Por cierto, ya sé que no estás de acuerdo, porqué tu no buscas más amplios acuerdos con Alicia. Pero creo que, estratégicamente, el momento de noquear al catalán y devolverlo a las masías vendrá con la evolución del momento político. Porque estos van en serio.  Es evidente que Mas y  ERC van a llegar a un acuerdo para su aventura secesionista.  Y creo que el momento llegará rnmediatamente después de la suspensión de la autonomía. O  sea que  tampoco tendremos que  esperar tanto.  Creo que  una  deriva independentista se podrá descarrilar fácilmente desde el Estado, con o sin intervención militar. No nos van a dejar tirados a los defensores de España. Entre todos, devolveremos al catalán a su situación anterior a 1978. Es decir, matarlo de hambre y despojarlo del "prestigio" que ha obtenido a costa del castellano. Incluso si la secesión fuera adelante, pienso que el tema de la lengua  sería una  herramienta   formidable para  fulminar  el  nuevo  "estado"  resultante.

 

Tendríamos un campo abonado para la revuelta en cuanto los separatistas movieran ficha para imponer su idioma. Incluso algunos dirigentes catalanistas que se fijan en el idioma que hablan los jóvenes (incluso habiendo pasado por su escuela) te confiesan que sin Estado propio, le queda poco tiempo al catalán). Y  ese paso lo darán por mucho que hoy los de Esquerra parezcan pasar hoy del tema. Pura estrategia. Entonces será un arma considerable para desestabilizar el nuevo estadillo catalán de cartón piedra. Se les irá la mano al querer corregir la debilidad de su idioma por la falta de natalidad que tienen. La mujer catalana, tan sensual ella, pero que tan estrecha les ha salido a la hora de parir….  Será entonces que se lo haremos pagar y se cumplirá la profecía de Don Leopoldo sobre la aportación de la inmigración. Entonces la población mayoritariamente castellanoparlante, estallará. Y si no, al tiempo. Esto no será como Estonia y Lituania, donde a los rusos se les paró los pies. Y no será así porqué la comodidad que tiene la población con nuestro idioma, y su incomodidad con el catalán, hará que la gente se rebele.. Más tarde. o más temprano, el castellano, volverá a señorear en Cataluña. Y no sólo en los tribunales y en la economía.  Y no tengo duda de que tu papel en tan noble encomienda será decisivo. Tienes a la gente de CCC contigo.  A su vez, es evidente que C's debe ser el máximo beneficiario de la guerra de la lengua. Una guerra que ganaremos contra los que nos quieren imponer un idioma del pasado que por desgracia Franco no acabó de poner en su sitio.

 

Te envío estas reflexiones sólo para que estés más tranquilo. Y nos veremos el viernes ¿no?

 

Abrazo, Paco

 

 

Año 2015, las predicciones que Caja le hace a Albert Rivera por los años 2013-14 no se han cumplido, CCC siguen siendo cuatro gatos, no los miles que ellos creen ser. Pide a Rivera que llegue a acuerdos con Alicia Sánchez Camacho para noquear el catalán y devolverlo en el ámbito rural, y cree que España acabará con la autonomía catalana, describiendo prácticamente un golpe de Estado. Los nacionalistas españoles están más cómodos en dictadura, que es la forma en que ellos impusieron el castellano, y no en democracia que es cuando las lenguas minorizadas recuperan el ámbito público. La carta de Caja en en Rivera es un ejemplo que Caja añora épocas pasadas, y en algunos momentos de la carta parece añorar los viejos métodos, muy especialmente añora de la dictadura franquista.

Caja quisiera volver a vivir en la España franquista, vivir en una Cataluña democrática le resulta muy molesto, incómodo, aún más en una Cataluña donde se habla catalán en muchos ámbitos, no en todos, la Justicia todavía parece ser un ámbito vetado a la lengua catalana, curiosamente es uno de los pilares del Estado español que no sólo se ha democratizado menos, sino que parece tan anclada en el franquismo como Francisco Caja.