31 de jul. 2011

Orient Mitjà: Turquia, Síria, Líban, Israel, Palestina i Líbia

Orient Mitjà: Turquia, Síria, Líban, Israel, Palestina i Líbia

Destruït un oleoducte a Síria

L'explosió d'un oleoducte a Síria va causar un forat de 15 metres de diàmetre i el vessament de petroli a la zona de Tel Kalaj. Aquesta explosió va provocar que els habitants de la zona fugissin. Les autoritats sirianes consideren que es tracta d'un acte de sabotatge, reconeixen, però, que els terroristes, així els qualifica el governador de la província d'Homs, van cometre aquest acte de sabotatge en un moment en què no hi havia ningú a la zona. El governador creu que els sabotejadors han volgut causar un gran dany material a l'oleoducte però sembla que el que els sabotejadors no buscaven era matar ningú. S'han pres les mesures necessàries per impedir que la fuita de petroli arribi a l'aigua de l'embassament de Tal Hos.

Nota: Des que han començat les revoltes en els països àrabs diversos oleoductes de diversos països han explotat.

Negociacions amb els palestins

El president d'Israel, Shimon Peres ha mantingut discretes converses amb l'Autoritat Palestina en un intent de reactivar les negociacions de pau però també d'impedir que els palestins demanin a les Nacions Unides el reconeixement de Palestina com Estat.

Entre els temes que Peres ha tractat amb representant palestí està en el de les fronteres, per intentar anar més enllà de l'atzucac en què estan les negociacions per l'assumpte de les línies d'armistici de 1967. Entre les propostes considerades hi ha realitzar un intercanvi de territoris i també compensar els palestins pels assentaments.

Dimissió de la cúpula de l'exèrcit turc

La cúpula de l'exèrcit turc ha presentat la seva dimissió per mostrar el seu desacord amb el govern que presideix l'islamista Recep Tayip Erdogan presentant la seva carta al primer ministre i demanant passar a la reserva. L'exèrcit turc tutelava les institucions de govern per impedir que el país i especialment el govern caigués en mans dels islamistes i impedir que Turquia es converteixi en una República islàmica.

Yunis, assassinat per traïdor o per incompetent

El general Abdelfatah Yunis, cap de l'exèrcit libi va ser assassinat. Una font que prefereix mantenir-se en l'anonimat, va dir que el general Yunis va ser convocat per poder ser interrogat sobre assumptes militars, aparentment se sospitava que podria treballar per Gadafi. Altres fonts, però, diuen que es volia interrogar a Yunis sobre errors durant l'ofensiva de Brega en què va ordenar als seus homes avançar per un camp minat, un fet que va provocar moltes baixes. O era un agent de Gadafi o un estratega incompetent. Segons el CNT el capitost dels autors de la mort de Yunis ha estat detingut. Yunis havia estat el segon home del règim de Gadafi fins que va canviar-se de bàndol, passant-se als revoltats. L'autoria de la mort de Yunis i les raons no estan gaire clares.

El TEL fa públic el nom dels assassins de Hariri

El Tribunal Especial pel Líban ha fet públic el nom dels autors materials de l'assassinat de Rafic Hariri, ex primer ministre del Líban. Els autors són membres de l'organització terrorista libanesa xiïta Hezbolà. El jutge instructor Daniel Fransen ha aixecat el secret del sumari en el que a la identitat dels assassins fa referència. El fiscal del TEL, Daniel Bellmare, ha acusat a Salim Jamil Ayyash, Mustafa Amine Badreddine, Hussein Hassan Oneissi, Assad Hassan Sabra de l'atemptat amb cotxe bomba que el 14 de febrer de 2005 va matar a Rafic Hariri i 22 persones més.

El fiscal considera que el fet de publicar els noms dels quatre terroristes pot facilitar que siguin detingut aviat. És a dir, estan en llibertat. La resta de l'acusació i el sumari romandrà sota secret de sumari. Les autoritats libaneses van rebre l'acta d'acusació i les ordres d'arrest dels quatre terroristes abans citats.

El jutge Fransen va emetre una ordre internacional d'arrest contra els quatre acusats i ha autoritzat al fiscal que transfereixi tota la informació pertinent a la Interpol per a que emeti una “notificació vermella” contra els quatre terroristes d'Hezbolà. Des d'ara les autoritats libaneses estan obligades a informar al TEL sobre les gestions per detenir als quatre terroristes. Les autoritats libaneses tenen un problema molt gros, tenen l'ordre d'arrest contra quatre terroristes damunt la taula, quatre terroristes que són membres d'Hezbolà, organització terrorista islàmica xiïta que controla més territori libanés que el govern libanés, i que no crec que entregui als quatre individus, i un intent per part de les autoritats libaneses de capturar-los podria provocar una guerra oberta entre el govern libanés i Hezbolà.Oriente Medio: Turquía, Siria, Líbano, Israel, Palestina y Libia

Destruido un oleoducto en Siria

La explosión de un oleoducto en Siria causó un agujero de 15 metros de diámetro y el derrame de petróleo en la zona de Tel Kalaj. Esta explosión provocó que los habitantes de la zona huyeran. Las autoridades sirias consideran que se trata de un acto de sabotaje, reconocen, sin embargo, que los terroristas, así los califica el gobernador de la provincia de Homs, cometieron este acto de sabotaje en un momento en que no había nadie en la zona. El gobernador cree que los saboteadores han querido causar un gran daño material al oleoducto pero parece que el que los saboteadores no buscaban era matar a nadie. Se han tomado las medidas necesarias para impedir que la fuga de petróleo llegue al agua del embalse de Tal Hos.

Nota: Desde que han empezado las revueltas en los países árabes varios oleoductos de varios países han explotado.

Negociaciones con los palestinos

El presidente de Israel, Shimon Peres ha mantenido discretas conversaciones con la Autoridad Palestina en un intento de reactivar las negociaciones de paz pero también de impedir que los palestinos pidan a las Naciones Unidas el reconocimiento de Palestina como Estado.

Entre los temas que Peres ha tratado con representante palestino está en el de las fronteras, para intentar ir más allá del callejón sin salida en que están las negociaciones por el asunto de las líneas de armisticio de 1967. Entre las propuestas consideradas hay realizar un intercambio de territorios y también compensar a los palestinos por los asentamientos.

Dimisión de la cúpula del ejército turco

La cúpula del ejército turco ha presentado su dimisión para mostrar su desacuerdo con el gobierno que preside el islamista Recep Tayip Erdogan presentando su carta al primer ministro y pidiendo pasar a la reserva. El ejército turco tutelaba las instituciones de gobierno para impedir que el país y especialmente el gobierno cayera en manos de los islamistas e impedir que Turquía se convierta en una República islámica.

Yunis, asesinado por traidor o por incompetente

El general Abdelfatah Yunis, jefe del ejército libio fue asesinado. Una fuente que prefiere mantenerse en el anonimato, dijo que el general Yunis fue convocado para ser interrogado sobre asuntos militares, aparentemente se sospechaba que podría trabajar para Gadafi. Otras fuentes, sin embargo, dicen que se quería interrogar a Yunis sobre errores durante la ofensiva de Lidia en el que ordenó a sus hombres avanzar por un campo minado, lo que provocó muchas bajas. O era un agente de Gadafi o un estratega incompetente. Según el CNT el cabecilla de los autores de la muerte de Yunis ha sido detenido. Yunis había sido el segundo hombre del régimen de Gadafi hasta que cambiarse de bando, pasando a los sublevados. La autoría de la muerte de Yunis y las razones no están muy claras.

El TEL hace público el nombre de los asesinos de Hariri

El Tribunal Especial para el Líbano ha hecho público el nombre de los autores materiales del asesinato de Rafic Hariri, ex primer ministro del Líbano. Los autores son miembros de la organización terrorista libanesa chií Hezbolá. El juez instructor Daniel Fransen ha levantado el secreto del sumario en el que la identidad de los asesinos se refiere. El fiscal del TEL, Daniel Bellmare, acusó a Salim Jamil Ayyash, Mustafa Amine Badreddine, Hussein Hassan Oneissi, Assad Hassan Sabra del atentado con coche bomba que el 14 de febrero de 2005 mató a Rafic Hariri y 22 personas más.

El fiscal considera que el hecho de publicar los nombres de los cuatro terroristas puede facilitar que sean detenido pronto. Es decir, están en libertad. El resto de la acusación y el sumario permanecerá bajo secreto de sumario. Las autoridades libanesas recibieron el acta de acusación y las órdenes de arresto de los cuatro terroristas antes citados.

El juez Fransen emitió una orden internacional de arresto contra los cuatro acusados y ha autorizado al fiscal que transfiera toda la información pertinente a la Interpol para que emita una "notificación roja" contra los cuatro terroristas de Hezbolá. Desde ahora las autoridades libanesas están obligadas a informar al TEL sobre las gestiones para detener a los cuatro terroristas. Las autoridades libanesas tienen un problema muy grande, tienen la orden de arresto contra cuatro terroristas sobre la mesa, cuatro terroristas que son miembros de Hezbolá, organización terrorista islámica chií que controla más territorio libanés que el gobierno libanés, y que no creo que entregue a los cuatro individuos, y un intento por parte de las autoridades libanesas de capturarlos podría provocar una guerra abierta entre el gobierno libanés y Hezbolá.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Creo que está complicada la situación en Siria en momentos que el gobierno, justo antes que empiece el Ramadán, ha sacado tanques a la calle y dispara contra las personas desde los techos de las casas. Está claro que hay resistencia de una gran mayoría del pueblo sirio contra el gobierno de Assad por eso creo no es de extrañar que se produzcan actos de sabotage contra el gobierno. De todos modos creo que hay que dejar que ese pueblo enfrente su propio destino sin intervención externa, aunque mueran personas. Así aprende un pueblo pienso yo.


A mi siempre me parece bien que existan conversaciones entre el gobierno israelí y los palestinos, considerando además las marcadas diferencias que existen entre el gobierno de derecha de Netanyahu y los partidos de la izquierda en Israel que están de acuerdo con que se reconozca el estado de Palestina y se rechacen los asentamientos judíos en tierras palestinas. Creo que los palestinos se equivocarían si no van a la ONU para que la asamblea en pleno en el mes de septiembre de este año los reconozca como Estado, no creo que no vayan.


La dimisión en pleno de la cúpula militar de Turquía si me ha sorprendido, y más que nombraran comandante en jefe al Jefe de la Gendarmería. Para mi es difícil la política turca que se mueve entre la extrema derecha, la social democracia, la izquierda democrática, los grupos islámicos y los marxistas turcos, en gobiernos que han sido generalmente de la derecha en alianzas con la centroizquierda, gobiernos laicos y con conflictos con la minoría étnica de los kurdos, los cuales al parecer tienen resistencia armada contra los turcos.


Turquía es un país que tiene más de 70 millones de habitantes, todos los cuales oficialmente hablan el idioma turco, unos pocos hablan kurdo o árabe. Desde 1928 Turquía dejó de ser república islámica, pero en la práctica casi el 99 % de sus habitantes son musulmanes. Si bien los partidos islamistas han tenido un avance, no han sido siempre los dominantes en la política turca, donde siempre han dominado los grupos laicos de la derecha y centroizquierda turca.Entiendo que la renuncia de los militares es por desaveniencias con el gobierno turco el cual ha vetado el ascenso de 20 altos cargos de militares vinculados a un golpe militar desarticulado en el año 2003, impidiendo que asciendan a generales y pasándolos a la reserva. De este caso han resultado imputados casi 200 oficiales turcos.Entiendo que el gobierno turco actual de Recep Tayyip Erdogan es islamista moderado.Para mi está clara la muerte de Yunis el cual después de ser un hombre importante en el gobierno de Gaddafi se pasó al ejército rebelde, creo que lo acusaron de traición o no confiaron en él los mismos rebeldes.´

Jaume C. i B. ha dit...

Lo de Siria está cada día más liado. Los partidarios de Asad siguen matando gente. Cuando un régimen está cometiendo una masacre contra su propia población no podemos mirar a otro lado y decir que se lo hagan entre ellos. Además, no creo que el régimen sirio tenga moralmente derecho a protestar en contra de una intervención en ese asunto que ellos consideran internos que es la masacre que está perpetrando el ejército teniendo en cuenta que Siria ha intervenido en los asuntos internos de sus vecinos para crear conflictos.

Pero no crees que quienes gobiernan en Palestina también deben dar pasos hacia la paz. Solo leo que Israel debe hacer ésto o aquello, que Israel no debe hacer lo otro, va siendo hora que los palestinos empiecen a caminar hacia la paz, empezando por dejar de atacar el territorio israelí, mientras Hamás siga siendo una amenaza para Israel los tanques israelíes se verán en su derecho a intervenir en Gaza. Los palestinos tienen en su mano la paz o la guerra, hasta ahora han preferido la guerra, si siguen cayendo cohetes en Israel creo que negociar con los palestinos es absurdo, es una pérdida de tiempo.

Desde la creación de la Turquía moderna el ejército siempre ha estado tutelando el poder cuando no lo ha ejercido, uno de los motivos era impedir que Turquía se convirtiera en una república islámica. Turquía aspira a ser miembro de la UE y saben que si se transforman en una república islámica no entrarán. En los últimos años el islamismo ha subido al poder e intenta restringir la tutela militar.

Lo de Yunis sigue sin estar claro. Dentro de los rebeldes tenía muchos partidarios y eso puede haber causado su caída, los celos de otros cabecillas rebeldes, la otra que en realidad fuera un agente de Gadafi, es decir, un traidor, o que hayan decidido castigarle por los errores en la guerra contra Gadafi, ya que metió a sus tropas en un campo de minas.