30 de jul. 2011

I per a què serveixen les Nacions Unides?

I per a què serveixen les Nacions Unides?
A les Nacions Unides sovint li succeeix com a la seva predecessora, la Societat de Nacions, que hauria de servir per solucionar els conflictes i aturar les guerres però s'ofega en burocràcia i en el fet que com a organització depèn dels seus membres, els mateixos que no tenen cap mania a embrancar-se en guerres. Si ha d'enviar forces d'interposició a zones de conflicte ha d'aconseguir que ho aprovin els seus membres i que els dos països barallats ho acceptin, i això no sempre passa. Les principals potències tenen poder de veto de qualsevol decisió de les Nacions Unides i ho fan si la intervenció pot afectar als seus interessos. Moltes vegades els cascos blaus s'han de limitar a fer l'estaquirot per no acabar embolicats en el conflicte entre les parts en conflicte. Allò que haurien de ser forces d'interposició moltes vegades han d'apartar-se i deixar fer a aquelles parts que estan lluitant per no acabar rebent pels quatre cantons. Altres vegades han estat acusats d'inoperants per no haver estat capaços de protegir la població civil, i algunes vegades han abandonat a la seva sort a la població civil a la que haurien d'haver protegit. Saben el que succeeix però els seus informes estan plens d'obvietats. Està bé que coneguin el problema però l'ONU hauria de proposar la solució i posar els mitjans per aplicar-la.
L'ONU creu que a Síria potser s'estan cometent crims contra la Humanitat
Segons dos assessors de Nacions Unides a Síria podrien estar produint-se crims contra la Humanitat. Francis Deng i Eduard Luck, els assessors, mostren la seva preocupació per la violència que el règim de Bashar al Asad empra contra la població civil: “Existeix una possibilitat que a Síria s'hagin comés i se segueixin cometent crims contra la Humanitat”. Bé, el règim dels Asad i la camarilla que els dóna suport fa 40 anys que tenen el poder absolut a Síria, i no ho han fet repartint rams de flors. Els assessors de Nacions Unides Deng i Luck denuncien que les forces de seguretat sirianes segueixen “atacant la població civil a les zones on es produeixen manifestacions (contra el règim), matant als manifestants i duent a terme detencions arbitràries”. Diuen també que “Hi ha hagut nombroses denúncies de desaparicions i de tortura als detinguts, i s'ha informat que es cometen sistemàticament violacions de les lleis internacionals sobre els drets humans en el context dels atacs als civils”. Si una cosa tenen els règims totalitaris és que no respecten gens ni les lleis internacionals ni els drets humans. Ambdós assessors van demanar que es realitzi una investigació completa, independent i objectiva del que està succeint a Síria. Demanen també, en aquest cas li demanen a Asad, que deixi entrar les agències humanitàries i una missió per avaluar la situació dels drets humans. Crec que on els dos assessors demostren una gran ingenuïtat és quan demanen al règim dels Asad que protegeixi a la població civil, és a dir, que faci el contrari del que està fent.
L'ONU ajorna la publicació de l'informe sobre la Flotilla
L'ONU va encarregar a un grup d'experts un informe sobre l'incident de la Flotilla proHamàs que intentava dirigir-se a Gaza i va ser interceptada per Israel. Com a conseqüència d'aquests fets els soldats del Tzáhal van abatre 9 islamistes turcs, fet que va tensar les relacions entre Turquia i Israel. La publicació de l'informe dels experts s'ajorna fins a finals d'agost. Les raons de l'ajornament “es basa en les converses mantingudes entre el secretari general (de les Nacions Unides, Ban Ki-moon), els experts i representants dels dos governs implicats (Israel i Turquia).
Fixeu-vos en un detall d'aquell assumpte: allò que en principi era un grup que intentava cometre una il•legalitat per col•laborar amb Hamàs, encara que ells diuen que el que volien era porta subministraments als palestins de Gaza, va acabar convertint-se en un conflicte diplomàtic entre Israel i Turquia, tot perquè nou islamistes turcs van ser abatuts pel Tzáhal, el tema de Gaza va desaparèixer de les notícies, els palestins de Gaza van deixar d'importar, en el fons, els palestins mai van importar, es tractava d'un acte de propaganda d'una ONG islamista turca amb lligams amb Hamàs, que intentava trencar un bloqueig marítim de Gaza per evitar que Hamàs pugui armar-se. Si ho aconseguien haurien fet un acte propagandístic dient que havien burlat als “pèrfids sionistes”, si no ho aconseguien, per uns dies se'n parlaria d'ells, d'ells si, però no dels palestins, perquè repeteixo, i no serà la primera vegada que ho diré, els palestins no importen a ningú, ni als seus líders.
Però s'ha filtrat alguna cosa del document: El bloqueig israelià de Gaza és legal però critica al Tzáhal que s'excedís en l'ús de la força, i també critica a Turquia per l'actitud que va mostrar arran dels fets. És a dir, una mica de llenya per a tots i després una carícia.
L'ONU creu que les negociacions entre Israel i els palestins han arribat a un punt mort
L'ONU adverteix del bloqueig en què es troba el procés de pau entre palestins i israelians, demana a ambdues parts que s'esforcin per tornar a la taula de negociacions.
“El procés polític per a resoldre el conflicte entre israelians i palestins es troba en un profund i persistent punt mort. Exhortem a les parts a trobar un camí que els permeti treballar cap a la solució dels dos Estats i a la comunitat internacional a ajudar-los a trobar una sortida creïble”. Després de 63 anys crec que el procés de pau no està en un punt mort, directament està mort. Robert Serry, coordinador especial de L'ONU pel Procés de Pau a l'Orient Mitjà va dir que “els líders polítics d'ambdues parts estan frustrats, com també ho estan els seus ciutadans". La diferència és que els israelians estan farts de la situació i ho poden expressar públicament, mentre que els ciutadans palestins potser ho pensen però els seus líders volen que el conflicte continuï.
Segons Serry les dues parts volen tornar a negociar però les negociacions que van iniciar el setembre passat estan paralitzades. Segurament no es deuen posar d'acord en el color de la taula.
El representant palestí, Mansour va dir: "Ha arribat l'hora d'acabar amb l'ocupació israeliana, ha arribat l'hora de la independència de Palestina i que Palestina i Israel visquin un junt amb un altre en pau i seguretat. (És) l'hora d'un nou Orient Mitjà”. Però no parla del setge permanent sobre algunes ciutats israelianes mitjançant l'atac amb coets, si els palestins volen arribar a ser un Estat hauran de pensar que no poden dedicar-se a llançar 80 coets diaris contra les ciutats del veí i que aquest es quedi sense fer res. De quina ocupació parlen?. A Gaza Hamàs són els amos i senyors d'aquest territori, ells són el govern – és un dir -, la policia i els terroristes, tot en un mateix paquet. Són aquests individus els que llancen coets contra Israel i després se'n van a demanar a L'ONU que pari a Israel.
És curiós que parli de la convivència d'ambdós països davant les Nacions Unides, aquesta no és pas la posició oficial de qui governa a Gaza, aquests no només no volen viure en pau amb Israel, ho diuen clar que el seu propòsit és anihilar Israel i exterminar els jueus. El procés no està en punt mort, està mort fa molt de temps.

¿Y para qué sirven las Naciones Unidas?
En las Naciones Unidas a menudo le sucede como a su predecesora, la Sociedad de Naciones, que debería servir para solucionar los conflictos y detener las guerras pero se ahoga en burocracia y en que como organización depende de sus miembros, los mismos que no tienen ningún reparo en enzarzarse en guerras. Si tiene que enviar fuerzas de interposición en zonas de conflicto ha de conseguir que lo aprueben sus miembros y que los dos países peleados lo acepten, y eso no siempre ocurre. Las principales potencias tienen poder de veto de cualquier decisión de las Naciones Unidas y lo hacen si la intervención puede afectar a sus intereses. Muchas veces los cascos azules deben limitarse a hacer el pasmarote para no acabar envueltos en el conflicto entre las partes en conflicto. Lo que deberían ser fuerzas de interposición muchas veces deben apartarse y dejar hacer a aquellas partes que están luchando para no acabar recibiendo los cuatro lados. Otras veces han sido acusados de inoperantes por no haber sido capaces de proteger a la población civil, y algunas veces han abandonado a su suerte a la población civil en la que deberían haber protegido. Saben lo que sucede pero sus informes están llenos de obviedades. Está bien que conozcan el problema pero la ONU debería proponer la solución y poner los medios para aplicarla.
La ONU cree que Siria quizás están cometiendo crímenes contra la Humanidad
Según dos asesores de Naciones Unidas en Siria podrían estar produciéndose crímenes contra la Humanidad. Francis Deng y Eduard Luck, los asesores, muestran su preocupación por la violencia que el régimen de Bashar al Asad emplea contra la población civil: "Existe una posibilidad de que en Siria se hayan cometido y se sigan cometiendo crímenes contra la Humanidad". Bueno, el régimen de los Asad y la camarilla que les da apoyo hace 40 años que tienen el poder absoluto en Siria, y no lo han hecho repartiendo ramos de flores. Los asesores de Naciones Unidas Deng y Luck denuncian que las fuerzas de seguridad sirias siguen "atacando a la población civil en las zonas donde se producen manifestaciones (contra el régimen), matando a los manifestantes y llevando a cabo detenciones arbitrarias". Dicen también que "Ha habido numerosas denuncias de desapariciones y de tortura a los detenidos, y se ha informado que se cometen sistemáticamente violaciones de leyes internacionales sobre los derechos humanos en el contexto de los ataques a los civiles". Si algo tienen los regímenes totalitarios es que no respetan nada ni las leyes internacionales ni los derechos humanos. Ambos asesores pidieron que se realice una investigación completa, independiente y objetiva de lo que está sucediendo en Siria. Piden también, en este caso le piden a Asad, que deje entrar las agencias humanitarias e un misión para evaluar la situación de los derechos humanos. Creo que donde los dos asesores demuestran una gran ingenuidad es cuando piden al régimen de los Asad que proteja a la población civil, es decir, que haga lo contrario de lo que está haciendo.
La ONU aplaza la publicación del informe sobre la Flotilla
La ONU encargó a un grupo de expertos un informe sobre el incidente de la Flotilla proHamàs que intentaba dirigirse a Gaza y fue interceptada por Israel. Como consecuencia de estos hechos los soldados del Tzahal derribaron 9 islamistas turcos, lo que tensó las relaciones entre Turquía e Israel. La publicación del informe de los expertos se aplaza hasta finales de agosto. Las razones del aplazamiento "se basa en las conversaciones mantenidas entre el Secretario General (de Naciones Unidas, Ban Ki-moon), los expertos y representantes de los dos gobiernos implicados (Israel y Turquía).
Fijaos en un detalle de aquel asunto: lo que en principio era un grupo que intentaba cometer una ilegalidad para colaborar con Hamás, aunque ellos dicen que lo que querían era lleva suministros a los palestinos de Gaza, acabó convirtiéndose en un conflicto diplomático entre Israel y Turquía, aunque para nuevo islamistas turcos fueron abatidos por Tzahal, el tema de Gaza desapareció de las noticias, los palestinos de Gaza dejaron de importar, en el fondo, los palestinos nunca importaron, se trataba de un acto de propaganda de una ONG islamista turca con lazos con Hamás, que intentaba romper un bloqueo marítimo de Gaza para evitar que Hamás pueda armarse. Si lo conseguían habrían hecho un acto propagandístico diciendo que habían burlado a los "pérfidos sionistas", si no lo conseguían, por unos días se hablaría de ellos, de ellos si, pero no de los palestinos, porque repito, y no será la primera vez que lo diré, los palestinos no importan a nadie, ni a sus líderes.
Pero se ha filtrado algo del documento: El bloqueo israelí de Gaza es legal pero critica al Tzahal que se excediera en el uso de la fuerza, y también critica a Turquía por la actitud que mostró a raíz de los hechos. Es decir, un poco de leña para todos y luego una caricia.
La ONU cree que las negociaciones entre Israel y los palestinos han llegado a un punto muerto
La ONU advierte del bloqueo en que se encuentra el proceso de paz entre palestinos e israelíes, pide a ambas partes que se esfuercen para volver a la mesa de negociaciones.
"El proceso político para resolver el conflicto entre israelíes y palestinos se encuentra en un profundo y persistente punto muerto. Exhortamos a las partes a encontrar un camino que les permita trabajar hacia la solución de los dos Estados y en la comunidad internacional a ayudarles a encontrar una salida creíble ". Después de 63 años creo que el proceso de paz no está en un punto muerto, directamente está muerto. Robert Serry, coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio dijo que "los líderes políticos de ambas partes están frustrados, como también lo están sus ciudadanos". La diferencia es que los israelíes están hartos de la situación y lo pueden expresar públicamente, mientras que los ciudadanos palestinos quizá lo piensan pero sus líderes quieren que el conflicto continúe.
Según Serry las dos partes quieren volver a negociar pero las negociaciones que iniciaron en septiembre pasado están paralizadas. Seguramente no se deben poner de acuerdo en el color de la tabla.
El representante palestino, Mansour dijo: "Ha llegado la hora de acabar con la ocupación israelí, ha llegado la hora de la independencia de Palestina y que Palestina e Israel vivan uno junto a otro en paz y seguridad. ( es) la hora de un nuevo Oriente Medio ". Pero no habla del asedio permanente sobre algunas ciudades israelíes mediante el ataque con cohetes, si los palestinos quieren llegar a ser un Estado tendrán que pensar que no pueden dedicarse a lanzar 80 cohetes diarios contra las ciudades del vecino y que éste se quede sin hacer nada. ¿De qué empleo hablan?. En Gaza Hamás son los dueños y señores de este territorio, ellos son el gobierno - es un decir -, la policía y los terroristas, todo en un mismo paquete. Son estos individuos los que lanzan cohetes contra Israel y después se van a pedir a la ONU que pare en Israel.
Es curioso que hable de la convivencia de ambos países ante las Naciones Unidas, esta no es la posición oficial de quien gobierna en Gaza, éstos no sólo no quieren vivir en paz con Israel, lo dicen claro que su propósito es aniquilar Israel y exterminar a los judíos. El proceso no está en punto muerto, está muerto hace mucho tiempo.4 comentaris:

Patric ha dit...

Me parece una buena pregunta ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Entiendo que : " La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una organización internacional formada por 193 países independientes, y estos se reúnen libremente para trabajar juntos en favor de la paz y la seguridad de los pueblos, así como para luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo.".

Te encuentro razón cuando dices que "debería servir para solucionar los conflictos y detener las guerras, pero se ahoga en burocracia y en que como organización depende de sus miembros, los mismos que no tienen ningún reparo en enzarzarse en guerras". El problema tal vez es que no se de quien podría depender la ONU. Creo que en general las personas conocemos bastante poco acerca de sus principios, declaraciones y labor.

Por ejemplo, ellos tienen que mantener la paz mundial evitando el uso de la fuerza, resolver los conflictos por medios pacíficos; respetar los derechos y libertades de todos los seres humanos; velar por el derecho internacional, que es el conjunto de leyes que rigen el funcionamiento de la comunidad internacional; fomentar la amistad entre los `pueblos; ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas; servir de lugar o foro en donde se agrupen los esfuerzos de todos los países para alcanzar esos propósitos. Todos los Estados miembros deben obedecer la "Carta de las Naciones Unidas".

Tú y muchas personas nos preguntamos también para que sirven las Naciones Unidas cuando vemos en las noticias todo lo que sucede en el mundo y cuando verificamos que la solución pacífica de los conflictos está la mayor parte de las veces muy lejana. Pero a pesar de todo eso creo que tiene la utilidad de que en ella los pueblos pueden participar, dar opinión y tratar de solucionar pacíficamente un conflicto.

Sin embargo tienes razón cuando dices que "si tiene que enviar fuerzas de interposición ( o intervención) en zonas de conflicto ha de conseguir que lo aprueben sus miembros y que los dos países peleados lo acepten, y eso no siempre ocurre", considerando además que "las principales potencias tienen poder de veto de cualquier decisión de las Naciones Unidas y lo hacen si la intervención puede afectar a sus intereses.

Yo creo que los cascos azules no deben intervenir en el conflicto de las partes, aunque no se como pueden evitarlo a veces; me imagino que pueden hacer algo para que se respeten los derechos humanos de los pueblos y personas en esos estados de excepción, como son las guerras u otros conflictos o situaciones.

Patric ha dit...

Tú dices que la ONU cree que en Siria se están cometiendo crímenes contra la humanidad, cierto, y lo mismo dicen de Libia, sin embargo allí ha intervenido la OTAN, que ha disparado contra instalaciones y personas, no se por qué, porque la ONU tiene que buscar la solución pacífica del conflicto, y respetar la soberanía y autodeterminación de los pueblos. No debe intervenir de esa manera en el conflicto. Creo que no se han respetado los principios de la ONU, con la intervención de la OTAN.

En relación a Siria, si es como dicen,estoy de acuerdo que hay muchas cosas que la ONU puede hacer para proteger a las personas que han visto vulnerados sus derechos en ese país. "La ONU puede favorecer el diálogo entre los gobernantes de esos países, o entre los gobernantes y el pueblo y sus representantes; el diálogo muchas veces lo inicia el Secretario General en persona o puede mandar a un representante para que lo lleve a cabo. Si el diálogo entre gobernantes falla, la Asamblea General puede convocar a los países afectados y entre todas las naciones que conforman la ONU tomar las mejores decisiones, en forma de resoluciones, para solucionar el problema. (Interesante sería conocer las solucionmes que ofrece la ONU) A continuación, los países en conflicto pueden o no adoptar dichas resoluciones, ya que no tienen carácter obligatorio o vinculante."

Cuando la Asamblea General no puede resolver el conflicto, "el Consejo de Seguridad interviene y emite resoluciones obligatorias que buscan ayudar a encontrar un arreglo pacífico a los conflictos cuando no se ha encontrado una solución a través de otra vía. Estas resoluciones abarcan:

El alto al fuego.
La imposición de sanciones económicas y militares.
La puesta en marcha de una operación de mantenimiento de la paz para vigilar que se lleven a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad."


Las noticias dicen y tú dices que en Siria se está ""atacando a la población civil en las zonas donde se producen manifestaciones (contra el régimen), matando a los manifestantes y llevando a cabo detenciones arbitrarias". Dicen también que "Ha habido numerosas denuncias de desapariciones y de tortura a los detenidos, y se ha informado que se cometen sistemáticamente violaciones de leyes internacionales sobre los derechos humanos en el contexto de los ataques a los civiles"; La ONU puede, si los dejan, facilitar el diálogo, colaborar en la solución del conflicto, creo yo, aunque a veces algunos pueblos rechazan esa intervención. Insistgo que es bueno saber cuales son las soluciones que ofrecen.

Cuando un país no respeta las decisiones o resoluciones obligatorias que impone la ONU a través del Consejo de Seguridad," la Organización puede adoptar varias medidas de presión:

Enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia para que decida quien tiene la razón.
Imponer sanciones económicas o de otro tipo a un país si amenaza o quebranta la paz y actúa con violencia.
Enviar una fuerza de paz.
Como último recurso, el Consejo de Seguridad puede autorizar el uso de la fuerza e iniciar una operación de paz."

Otra forma de ayudar a lograr la paz es por medio del desarme."La ONU alienta a los países para que reduzcan sus fuerzas armadas y disminuya la cantidad de armamento de todo tipo.

Si todo fracasa, el Consejo de Seguridad puede enviar fuerzas neutrales de la ONU, de mantenimiento de la paz a patrullar zonas de seguridad o hacer cumplir o vigilar acuerdos de cesación del fuego, o hasta que los países en conflicto lleguen a un acuerdo."


No logro entender por qué tu dices que es una ilegalidad que un grupo de activistas humanitarios lleve productos o bienes a un pueblo que está en conflicto con otro.


No entiendo la legalidad del bloqueo de Israel a la franja de Gaza..Es como si me dijeran que el bloqueo que hizo hace años USA a los cubanos es legal, legal para quien?. ¿ Podemos hablar de lagalidades en una guerra o conflicto entre pueblos?

Jaume C. i B. ha dit...

A las Naciones Unidas les ocurre lo mismo que a su predecesora la Sociedad de Naciones, que fue incapaz de impedir la Segunda Guerra Mundial, fundada en 1919, el día de mi cumpleaños aunque medio siglo antes, falleció en 1946 habiendo fracasado. Las Naciones Unidas han durado más pero parece adolecer de las mismas incapacidades.

El problema no está en de quien debe depender la ONU, la ONU debe depender de sus miembros, pero creo que ha llegado el momento de suprimir el derecho de veto que detentan las potencias. Ese derecho de veto está incapacitando a Naciones Unidas para tomar medidas serias contra los regímenes que están reprimiendo con extrema dureza. Dijiste que no se debería intervenir en los asuntos internos de otros países, yo creo que las Naciones Unidas si que deberían intervenir cuando un régimen totalitario emplea su ejército para aplastar protestas, incluso debería poder derrocar tiranos, en pleno siglo XXI no se puede justificar un gobierno totalitario de ninguno de los modos. Las Naciones Unidas también podrían gestionar a algunos países hasta que estos tengan una clase política capacitada y democrática educada en las mejores universidades. Así nos evitaríamos casos tan tristes como el de Haití o Somalia, por citar dos casos de países fracasados.

Las Naciones Unidas deben garantizar los derechos humanos y perseguir a los regímenes que no lo hagan, derrocándolos si ello fuera necesario. Cuando hablo de intervenir en un país tu me dices que no eres partidaria porqué crees que los pueblos tienen derecho a gobernarse por si mismos, bien, estoy de acuerdo, pero estamos hablando de países en los que el pueblo no pinta nada. Los habitantes de Arabia Saudita no son más que simples súbditos de un país que es una enorme finca particular de la familia gobernante. Si, los pueblos deben poder gobernarse a si mismos mediante mecanismos democráticos, pero en la mayoría de los países eso no es así, el pueblo en muchos de esos países no tiene derechos.

Si los cascos azules están en un lugar deben ocuparse de desarmar a las milicias y organizaciones terroristas, esa es una de las funciones de la FINUL, pero la FINUL no hace nada de eso, la zona que tiene asignada está plagada de almacenes de Hezbolá y otra de las funciones de la FINUL debería ser impedir que Hezbolá realice ataques contra Israel, si no lo hace, y no lo hace, lo mejor que podrían hacer es irse a casa, no convertirse en lacayos por inacción de Hezbolá, que además les paga atacándoles. En las últimas semanas varias patrullas de tropas de la FINUL han sido atacadas por Hezbolá. Encima de tontos por no desarmar a Hezbolá ni frenar sus actividades se convierten en víctimas de ellos. En este caso no intervienen pero acaban viéndose involucrados.

Jaume C. i B. ha dit...

La ONU tiene que publicar un informe del que se han filtrado algunas partes que dice que "cree" que en Siria se están cometiendo crímenes contra la Humanidad. Si ese es el nivel de todos los informes de Naciones Unidas no me sorprende que no sean capaces de solucionar los conflictos. Groucho Marx tenía razón cuando dijo aquello acerca de que "la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados".

Se calcula que el régimen sirio ha matado a unas 1500 personas, hay unas 30000 bajo arresto y 3000 desaparecidas. Asad no parece que esté dispuesto a negociar con nadie si antes los puede matar o encarcelar. Las Naciones Unidas han pedido a Asad que deje de reprimir las protestas, no hace ni caso, le han advertido que le impondran sanciones, sigue sin hacer ni caso. Asad cree que podrá aplastar la revuelta a cañonazos. Mientras crea eso no negociará con nadie.

Las Naciones Unidas se reunen mucho, comen bien, y hacen muchas declaraciones, pero suele mostrarse débil con los dictadores. Pero no culpo a Naciones Unidas si no a sus miembros.

Asad no quiere negociar con nadie si cree que puede aplastarlos, por tanto, esa propuesta de negociación es en este momento inviable.

Es ilegal introducir mercancías a través de un país, que no esté demostrado que sea ayuda humanitaria. Israel ofreció a la Flotilla un puerto en Israel en el que descargar la mercancía y les facilitaba entrar en Gaza, también les propuso que lo hicieran por Egipto, los flotilleros se negaron, y se negaron porque o llevaban armas que no querían que Israel las descubriera o porqué buscaban cometer una ilegalidad a sabiendas. Es evidente que el acto de propaganda si llegan a poder pasar habría sido algo inimaginable, pero no han podido hacerlo y el hecho que no aceptaran las dos propuestas para descargar la mercancía demuestra que lo de la ayuda humanitaria era un montaje. Fíjate en un detalle, Israel detuvo a unos 130 activistas y una vez identificados les dijo que les facilitaba ir a Gaza o volver a sus países de origen, optaron por lo segundo, es decir, lo de ir a Gaza de un modo legal no les interesaba, eso no les habría servido para la propaganda.

El bloqueo isrealí de Gaza trata de impedir que Hamás reciba armas, hay pasos habilitados desde Israel por el que diariamente entran camiones con productos, también desde Egipto. Es legal el bloqueo ya que Israel impide que por ahí se pueda suministrar armas a Hamás. E Israel no hace nada que no haga cualquier país en su propia costa. Israel intenta impedir el contrabando de armas que Hamás luego usaría contra Israel como Chile intenta impedir que en sus costas se realice contrabando de drogas, tabaco, armas, etc. Porque si negamos a Israel ese derecho deberíamos desposeer a todos los países de ese derecho a defenderse de actividades criminales. En el caso de Israel el problema es que no hablamos que se tenga que defender de un traficante de tabaco si no de una banda terrorista que entre sus dogmas está el de destruir a Israel. Ese es el punto.

Añado una noticia relacionada: Hace unas semanas Hamás impidió la entrada de productos de primera necesidad en Gaza destinada a las organizaciones humanitarias, seguramente Hamás debe tener los almacenes llenos de toda la ayuda humanitaria de la que se apodera e intenta que las organizaciones humanitarias no puedan realizar su trabajo, y presentarse ellos como generosos repartidores de ayuda humanitaria.