31 de jul. 2011

Els acords d'Oslo, un nou aeroport al sud d'Israel i avions israelians per a França

Els acords d'Oslo, un nou aeroport al sud d'Israel i avions israelians per a FrançaIsrael i els acords d'Oslo


A Israel una comissió planteja la possibilitat de rescindir els acords d'Oslo en resposta a la iniciativa unilateral de l'Autoritat Palestina de cercar el reconeixement de Palestina com nou Estat. Aquesta ha estat una de las opcions considerades per aquesta comissió però no es considerada com l'opció principal.
Aquells acords d'Oslo semblava que havien de portar la pau a l'Orient Mitjà, però des de llavors ha plogut molt. Des dels acords d'Oslo hi ha hagut altres reunions, conferències de pau, hem vist com han arribat a un acord i quan els dirigents palestins encara no havien tornat a Palestina les diverses organitzacions terroristes que es mouen per Gaza i Cisjordània, però molt especialment per Gaza, no han perdut el temps per iniciar una onada d'atemptats contra els ciutadans israelians que només va aconseguir aturar el tan criticat mur, i els palestins van canviar les autoimmolacions dels terroristes suïcides pel llançament de tota mena d'artefactes sobre les ciutats israelianes. Els israelians deuen tenir la sensació que cada vegada que es reuneixen amb delegats palestins estan perdent el temps.
Els palestins mai han perdut l'oportunitat de perdre totes les oportunitats per a assolir la pau amb Israel i proclamar el seu Estat, i han fet perdre el temps a tothom, continuen fent perdre el temps a tothom perquè és ben clar que no volen la pau. Que consti que aquests palestins als que faig referència són els dirigents palestins, els ciutadans palestins són les principals víctimes d'aquests dirigents criminals i corruptes de Fatah i Hamàs, i alhora són la principal eina d'aquests dirigents per mantenir el conflicte indefinidament perquè la pau no els interessa.
Els palestins volen presentar un esborrany a l'ONU amb l'aval d'Egipte, Qatar i Aràbia Saudita el pròxim 4 d'agost, aquest esborrany fa una crida al reconeixement de l'Estat palestí com a membre de l'ONU dins de les fronteres de 1967 d'Israel amb els països àrabs.
Israel construirà un nou aeroport a Eilat
El govern israelià va aprovar la construcció d'un nou aeroport a Timna, al sud del país, que es convertiria en el segon aeroport internacional d'Israel després del Ben Gurion de Tel Aviv. El seu cost serà d'uns 333000 €, i es creu que malgrat ser un aeroport internacional, el segon d'Israel, els vols domèstics suposaran el 90% del total. S'estima que les obres per construir-lo duraran uns tres anys. Aquest aeroport substituirà l'aeròdrom d'Ovda, que deixarà de tenir usos civils.
Aquest aeroport podria dir-se Ilan i Asaf Ramon. Ian va ser l'astronauta israelià que va morir en el desastre del Columbia, Asaf era el seu fill, va morir mentre s'entrenava com a pilot.


Israel vendrà avions no tripulats a França
El ministeri de defensa francès va aprovar l'adquisició d'avions no tripulats a l'Estat d'Israel. Aquest fet suposa la fi de l'embargament a la compra i venda d'armes que va aprovar el president De Gaulle fa 42 anys.
Israel vendria o l'HERON TP o l'EITAN. L'EITAN és l'avió no tripulat més gran i sofisticat, de la mida d'un BOEING 737. Realitza tasques de reconeixement i intel•ligència a 12000 metres d'alçada i amb una autonomia de vol de 36 hores. Disposa d'equips electrònics de detecció, sensors, radars i càmeres, i pot portar míssils.
Aquest embargament va privar als israelians d'avions francesos, i els va obligar en un primer moment a adquirir avions nord-americans, però també els va obligar a desenvolupar un programa propi de fabricació d'avions de combat, creant l'Eagle, una versió israeliana del Mirage francès. Ara, un portaveu israelià diu que “l'embargament francès i la negativa de De Gaulle a subministrar-nos avions francesos va donar una empenta a la indústria israeliana per que desenvolupi la seva especialitat i ara som nosaltres els que subministrem a França avions israelians”. Una de les qualitats dels jueus és aquesta capacitat de treure'n profit de la desgràcia. No van poder comprar avions a França i ara són ells els que vendran avions a França. Això és convertir les pedres del Neguev en pomes.


Los acuerdos de Oslo, un nuevo aeropuerto en el sur de Israel y aviones israelíes para Francia


Israel y los acuerdos de Oslo


En Israel una comisión plantea la posibilidad de rescindir los acuerdos de Oslo en respuesta a la iniciativa unilateral de la Autoridad Palestina de buscar el reconocimiento de Palestina como nuevo Estado. Esta ha sido una de las opciones consideradas por esta comisión pero no es considerada como la opción principal.
Aquellos acuerdos de Oslo parecía que habían de llevar la paz en Oriente Medio, pero desde entonces ha llovido mucho. Desde los acuerdos de Oslo ha habido otras reuniones, conferencias de paz, hemos visto como han llegado a un acuerdo y cuando los dirigentes palestinos no habían vuelto a Palestina las diversas organizaciones terroristas que se mueven por Gaza y Cisjordania, pero muy especialmente por Gaza, no han perdido el tiempo para iniciar una ola de atentados contra los ciudadanos israelíes que sólo logró detener el tan criticado muro, y los palestinos cambiaron las autoimmolacions los terroristas suicidas por el lanzamiento de todo tipo de artefactos sobre las ciudades israelíes. Los israelíes deben tener la sensación de que cada vez que se reúnen con delegados palestinos están perdiendo el tiempo.
Los palestinos nunca han perdido la oportunidad de perder todas las oportunidades para alcanzar la paz con Israel y proclamar su Estado, y han hecho perder el tiempo a todo el mundo, continúan haciendo perder el tiempo a todo el mundo porque es claro que no quieren la paz. Que conste que estos palestinos a los que hago referencia son los dirigentes palestinos, los ciudadanos palestinos son las principales víctimas de estos dirigentes criminales y corruptos de Fatah y Hamás, ya la vez son la principal herramienta de estos dirigentes para mantener el conflicto indefinidamente porque la paz no les interesa.
Los palestinos quieren presentar un borrador a la ONU con el aval de Egipto, Qatar y Arabia Saudí el próximo 4 de agosto, el mismo hace un llamamiento al reconocimiento del Estado palestino como miembro de la ONU dentro de las fronteras de 1967 de Israel con los países árabes.
Israel construirá un nuevo aeropuerto en Eilat


El gobierno israelí aprobó la construcción de un nuevo aeropuerto en Timna, en el sur del país, que se convertiría en el segundo aeropuerto internacional de Israel después del Ben Gurión de Tel Aviv. Su coste será de unos € 333.000, y se cree que a pesar de ser un aeropuerto internacional, el segundo de Israel, los vuelos domésticos supondrán el 90% del total. Se estima que las obras para construirlo durarán unos tres años. Este aeropuerto sustituirá al aeródromo de Ovda, que dejará de tener usos civiles.
Este aeropuerto podría decirse Ilan y Asaf Ramón. Ian fue el astronauta israelí que murió en el desastre del Columbia, Asaf era su hijo, murió mientras se entrenaba como piloto.
Israel venderá aviones no tripulados en Francia
El ministerio de defensa francés aprobó la adquisición de aviones no tripulados en el Estado de Israel. Este hecho supone el fin del embargo a la compra y venta de armas que aprobó el presidente De Gaulle hace 42 años.
Israel vendería o HERON TP o EITAN. El EITAN es el avión no tripulado más grande y sofisticado, del tamaño de un BOEING 737. Realiza tareas de reconocimiento e inteligencia a 12.000 metros de altura y con una autonomía de vuelo de 36 horas. Dispone de equipos electrónicos de detección, sensores, radares y cámaras, y puede llevar misiles.
Este embargo privó a los israelíes de aviones franceses, y les obligó en un primer momento a adquirir aviones estadounidenses, pero también les obligó a desarrollar un programa propio de fabricación de aviones de combate, creando el Eagle, una versión israelí del Mirage francés. Ahora, un portavoz israelí dice que "el embargo francés y la negativa de De Gaulle a suministrarnos aviones franceses dio un empujón a la industria israelí para que desarrolle su especialidad y ahora somos nosotros los que suministramos a Francia aviones israelíes" . Una de las cualidades de los judíos es esa capacidad de sacar provecho de la desgracia. No pudieron comprar aviones en Francia y ahora son ellos los que venderán aviones en Francia. Esto es convertir las piedras del Neguev en manzanas.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Entiendo que "Los acuerdos de Oslo fueron una serie de pactos negociados entre el gobierno israelí y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que actuó como representante del pueblo palestino. Fueron firmados en 1993 como una parte del proceso de paz entre los palestinos e israelíes, oficialmente llamado la Declaración de Principios. Las conversaciones para llegar a un acuerdo fueron comenzadas por el gobierno noruego, que era razonablemente neutral en el conflicto, y fueron secretas hasta que se dieron a conocer en el mes de septiembre públicamente.

En esencia, consistía en la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y Cisjordania, así como el derecho de los palestinos al autogobierno en esas zonas a través de la autoridad palestina. El gobierno palestino duraría cinco años de manera interina, durante los cuales el estatus sería renegociado (a partir de mayo de 1996). Las cuestiones acerca de Jerusalén, los refugiados, los asentamientos israelíes, la seguridad y las fronteras exactas fueron excluidas. El autogobierno interino sería desarrollado en fases.
La firma de los acuerdos supuso el reconocimiento de la autoridad palestina por Israel.

Varios de esos acuerdos tienen que ver con resoluciones de las Naciones Unidas orientadas a la solución del conflicto palestino israelí.

Ambas partes consideraron en esa ocasión Cisjordania y Gaza como una unidad territorial.

No entiendo por qué Israel hoy día, plantearía "la posibilidad de rescindir los acuerdos de Oslo en respuesta a la iniciativa unilateral de la Autoridad Palestina de buscar el reconocimiento de Palestina como nuevo Estado". Ambas partes pueden proponer cosas a la comunidad internacional aparte de los acuerdos aceptados entiendo yo

Entiendo que está claro que quedaron de acuerdo ambas partes, en la autonomía palestina, en que la jurisdicción del Consejo palestino abarcaría Cisjordania y la franja de Gaza, excepto en aquellos asuntos que serían negociados y definidos en el estatus permanente. Cisjordania y Gaza que fueron consideradas una unidad territorial por ambas partes, y se consideró entonces un gobierno interino de 5 años, lo cual tenía que ser renovable.

Los Palestinos deberían gobernarse a sí mismos de acuerdo con principios democráticos, y se celebrarían elecciones libres, directas y universales para el Consejo, bajo supervisión internacional. La policía palestina mantendría el orden mientras tanto.

Entiendo que las fuerzas de defensa de Israel se retiraron de Gaza y Jericó y en ese momento tuvieron que ceder su autoridad a la administración civil palestina en: educación y cultura, salud, seguridad social, impuestos, aduanas y turismo.

En ese periodo interino o de transición las delegaciones de ambos países tenían que negociar el acuerdo y especificar la estructura del consejo, las cesiones de poder, las responsabilidades del ejército de Israel y su autoridad sobre el puerto de Gaza, sobre el Banco del desarrollo, la promoción de las exportaciones, las compañías de agua, etc.

Me doy cuenta ahora que hay muchos puntos pendientes entre palestinos e israelíes y que el mayor esfuerzo tiene que ser de Israel porque es quien tiene que ceder poderes.

No me parece bien que diga que los acuerdos de Oslo no serían válidos porque los palestinos aspiren a un futuro Estado de Palestina. Yo creo que el objetivo final de ese pueblo que logró un gobierno autónomo desde una organización de liberación de palestina, es un Estado. Creo que sería interesante ver como se ha formado el nuevo Estado de Sudán del Sur en Africa con el apoyo de la comunidad internacional. Por eso pienso que Israel debe apoyar la formación del nuevo estado de Palestina.

Me parece interesante que Israel construya un nuevo aeropuerto en Eilat, un lugar hermoso que vi en un pps.

Imagino es un buen negocio para Israel vender aviones no tripulados a Francia.
.

.

Jaume C. i B. ha dit...

En cuanto se terminó la reunión, se firmaron los acuerdos y se dieron las manos a los palestinos les faltó tiempo para iniciar una oleada de atentados contra Israel. Creo que los israelíes no deberían ni molestarse en reunirse con los palestinos, reunirse con los palestinos es perder el tiempo. Los palestinos siguen lanzando cohetes sobre Israel y los israelíes responden. Es evidente que la paz no interesa a los palestinos. Si fuera político israelí votaría en contra de cualquier negociación con los palestinos mientras éstos no cesaran el lanzamiento de cohetes.

Simplemente porqué ya han visto que los palestinos no tienen intención de cumplir con los acuerdos de Oslo ni de la Luna, en esas circunstancias, si la otra parte demuestra que no tiene interés en cumplir con su parte de los acuerdos los representantes israelíes consideran que los acuerdos de Oslo están rotos por parte de los palestinos. Hay que enterrar los acuerdos de Oslo o ponerlos en la vitrina de un museo, el museo de las cosas inútiles.


Dices que "Los Palestinos deberían gobernarse a sí mismos de acuerdo con principios democráticos, y se celebrarían elecciones libres, directas y universales para el Consejo, bajo supervisión internacional". Bien, solo que en Palestina no hay democracia, los principios de Hamás son los de imponer un régimen islamista regido por la sharia.

Te equivocas, el poder absoluto en Gaza está en manos de Hamás, Israel no puede cederles poder porqué Hamás son los amos y señores de Gaza. Y en este caso lo de amos y señores de Gaza lo digo en el sentido más estricto de los términos, son dueños de Gaza y de su gente. Los palestinos de Gaza son súbditos en un sentido medieval del término, y sus señores feudales son los líderes de Hamás.