19 de jul. 2011

Problemes diplomàtics

Problemes diplomàtics

L'ambaixador d'Israel a Espanya denuncia l'antisemitisme dels espanyols

Acabat el seu període com a ambaixador d'Israel a Madrid Rafael Schutz, que serà substituït per Alon Bar, i tornarà a Israel, denuncia que ha viscut “en carn pròpia l'odi i l'antisemitisme de la societat espanyola” i que ha passat durant el seu període com ambaixador moments “poc agradables”. Els moments més complicats han estat segons l'ambaixador l'Operació Plom Fos i els successos de la Flotilla.
La mateixa gent que guardava silenci quan els terroristes palestins s'immolaven a les ciutats israelianes matant i ferint a centenars de civils israelians o quan les organitzacions terroristes palestines i islamistes bombardejaven poblacions israelianes amb milers d'artefactes, en els moments d'apogeu de l'activitat van haver-hi ciutats israelianes que van rebre de mitjana 80 projectils cada dia, aquesta gent era la mateixa que protestava quan Israel va decidir respondre als actes hostils dels terroristes palestins de Gaza i als terroristes xiïtes d'Hezbolà al sud del Líban amb contundència. I Israel va decidir abordar els vaixells d'una Flotilla d'amics d'Hamàs que intentava entrar a Gaza de manera il•legal de la mateixa manera que faria qualsevol país que veiés com uns contrabandistes intenten entrar en el seu territori. Els mateixos que guardaven silenci quan els seus amics terroristes islàmics assassinaven civils israelians es queixen que un Estat democràtic com l'Estat d'Israel decideixi plantar cara a grups terroristes que propugnen Estats teocràtics totalitaris. Des d'agressions a persones, a llocs de culte o a elements ornamentals jueus, així com una ferotge campanya d'antisemitisme duta a terme per grups que diuen que estan al costat dels palestins sense adonar-se que no són més que una corretja de transmissió de la propaganda de grups com Hamàs, i sense adonar-se que aquesta gent a la que tant estimen poc els costarà matar-los com van fer amb un activista italià que va ser assassinat per aquells als que tant estimava.

Ciutadà israelià segrestat per delinqüents panamenys

El cap de seguretat de l'Ambaixada israeliana a Panamà va ser segrestat per uns delinqüents ja detinguts per la policia. Els segrestadors van capturar aquest ciutadà israelià en una àrea de magatzems pròxims a la capital, els delinqüents van intentar fugir de la policia però van tenir un accident, van abandonar el vehicle i al segrestat que va ser trobat lligat de peus i mans i una vena als ulls. L'home només duia la roba interior i presentava contusions en el seu cos. La policia panamenya va detenir 8 persones relacionades amb el segrest. Els delinqüents no duien armes però si que van extreure diners de la conta bancària del segrestat. El vehicle havia estat robat i ara la policia investiga si va ser robat per ser usat pel segrest i robatori.

Assalten ambaixades francesa i nord-americana a Damasc

Partidaris del dictador sirià Bashar al Asad van assaltar el complex de l'Ambaixada dels Estats Units i la seu diplomàtica de França a Damasc. Les raons adduïdes pels assaltants van ser protestar per la visita dels ambaixadors francès i nord-americà a la ciutat de Hama, una ciutat en què s'han produït grans protestes contra el règim sirià. Els assaltants van llançar pedres contra els vidres sense causar cap víctima. Un diplomàtic dels Estats Units va criticar que les autoritats sirianes no impedissin els aldarulls i protegissin l'ambaixada. Les “forces de l'ordre” del règim sirià reprimeixen als que estan en contra del dictador, no pas als partidaris del règim.
Segons fonts del Ministeri sirià d'Exteriors la visita dels ambaixadors nord-americà i francès a Hama va ser “una ingerència clara en els assumptes interiors sirians i una confirmació de l'existència d'un suport estranger que vol desestabilitzar la seguretat i l'estabilitat del país en el moment en què comença el diàleg nacional destinat a construir el futur sirià”. L'assassinat a mans de les forces repressores del règim sirià de més de 1400 civils i la detenció de més de 60000 persones és un assumpte intern?. És curiós que el règim sirià que ha potinejat en els assumptes interns d'alguns dels seus veïns sense preocupar-se gens de les conseqüències ara demani al Món que no s'hi fiqui en els ”assumptes interns sirians”, és a dir, que no critiquin el fet que estigui assassinant la seva pròpia gent.

Problemas diplomáticos

El embajador de Israel en España denuncia el antisemitismo de los españoles

Terminado su período como embajador de Israel en Madrid Rafael Schutz, que será sustituido por Alon Bar, y volverá a Israel, denuncia que ha vivido "en carne propia el odio y el antisemitismo de la sociedad española" y que ha pasado durante su período como embajador momentos "poco agradables". Los momentos más complicados han sido según el embajador la Operación Plomo Fundido y los sucesos de la Flotilla.
La misma gente que guardaba silencio cuando los terroristas palestinos se inmolaban en las ciudades israelíes matando e hiriendo a cientos de civiles israelíes o cuando las organizaciones terroristas palestinas e islamistas bombardeaban poblaciones israelíes con miles de artefactos, en los momentos de apogeo delactividad hubo ciudades israelíes que recibieron de media 80 proyectiles cada día, esta gente era la misma que protestaba cuando Israel decidió responder a los actos hostiles de los terroristas palestinos de Gaza y los terroristas chiíes de Hezbolá en el sur del Líbano con contundencia. Y Israel decidió abordar los barcos de una Flotilla de amigos de Hamás que intentaba entrar en Gaza de forma ilegal al igual que haría cualquier país que viera como unos contrabandistas intentan entrar en su territorio. Los mismos que guardaban silencio cuando sus amigos terroristas islámicos asesinaban civiles israelíes se quejan de que un Estado democrático como el Estado de Israel decida hacer frente a grupos terroristas que propugnan Estados teocráticos totalitarios.Desde agresiones a personas, lugares de culto o elementos ornamentales judíos, así como una feroz campaña de antisemitismo llevada a cabo por grupos que dicen que están al lado de los palestinos sin darse cuenta de que no son más que una correa de transmisión de la propaganda de grupos como Hamás, y sin darse cuenta de que esta gente a la que tanto aman poco les costará matarlos como hicieron con un activista italiano que fue asesinado por aquellos a los que tanto amaba.

Ciudadano israelí secuestrado por delincuentes panameños

El jefe de seguridad de la Embajada israelí en Panamá fue secuestrado por unos delincuentes ya detenidos por la policía. Los secuestradores capturaron este ciudadano israelí en un área de almacenes cercanos a la capital, los delincuentes intentaron huir de la policía pero tuvieron un accidente, abandonaron el vehículo y al secuestrado que fue encontrado atado de pies y manos y una vena los ojos. El hombre sólo llevaba la ropa interior y presentaba contusiones en su cuerpo. La policía panameña detuvo 8 personas relacionadas con el secuestro. Los delincuentes no llevaban armas pero sí que extrajeron dinero de la cuenta bancaria del secuestrado. El vehículo había sido robado y ahora la policía investiga si fue robado para ser usado por el secuestro y robo.

Asaltan embajadas francesa y estadounidense en Damasco

Partidarios del dictador sirio Bashar al Asad asaltaron el complejo de la Embajada de Estados Unidos y la sede diplomática de Francia en Damasco. Las razones aducidas por los asaltantes fueron protestar por la visita de los embajadores francés y estadounidense en la ciudad de Hama, una ciudad en la que se han producido grandes protestas contra el régimen sirio. Los asaltantes lanzaron piedras contra los cristales sin causar ninguna víctima. Un diplomático de Estados Unidos criticó que las autoridades sirias no impidieran los disturbios y protegieran la embajada. Las "fuerzas del orden" del régimen sirio reprimen a los que están en contra del dictador, no a los partidarios del régimen.
Según fuentes del Ministerio sirio de Exteriores la visita de los embajadores estadounidense y francés en Hama fue "una injerencia clara en los asuntos interiores sirios y una confirmación de la existencia de un apoyo extranjero que quiere desestabilizar la seguridad y la estabilidad del país en el momento en que comienza el diálogo nacional destinado a construir el futuro sirio ".El asesinato a manos de las fuerzas represoras del régimen sirio de más de 1400 civiles y la detención de más de 60.000 personas es un asunto interno?. Es curioso que el régimen sirio que ha jugado con en los asuntos internos de algunos de sus vecinos sin preocuparse nada de las consecuencias ahora pida al Mundo que no se meta en los "asuntos internos sirios", es decir, que no critiquen el hecho de que esté asesinando a su propia gente.

4 comentaris:

Patric ha dit...

Me sorprende que el ex embajador israelí en España, Rafael Schutz, no entienda que exista antisemitismo en España especialmente en relación a la operación Plomo Fundido (yo creo que es mucho más claro hablar del Conflicto de la franja de Gaza 2008-2009 donde según informes diversos murieron 1.434 palestinos durante el conflicto de los cuales 960 eran civiles, 288 de ellos menores de dieciocho años; un informe presentado por el ejército israelí reconocía 1.166 palestinos muertos, entre 457 y 295 de ellos víctimas civiles y la organización israelí para los derechos humanos B'Tselem cifró en 1.387 el número de palestinos muertos, de los que al menos 774 serían civiles, 320 de ellos por debajo de los dieciocho años), y los sucesos de la Flotilla de la Libertad que culminaron con la muerte de 9 activistas de nacionalidad turca. Es algo absolutamente natural el rechazo de las políticas israelíes por parte de mucha gente, no sólo en España sino en todo el mundo.


Yo creo que no se trata de la cantidad de muertes por cada parte del conflicto sino de la mayor responsabilidad de Israel al respecto ya que ellos funcionan como estado mucho antes que los palestinos. No estoy de acuerdo con las políticas de Israel y el no agotar todos los recursos de la diplomacia para solucionar un conflicto. Tú dices que "Israel decidió abordar los barcos de una Flotilla de amigos de Hamás que intentaba entrar en Gaza de forma ilegal al igual que haría cualquier país que viera como unos contrabandistas intentan entrar en su territorio"; Yo entiendo que la Franja de Gaza no es territorio israelí, tampoco todo el mar mediterráneo. También dices que "un Estado democrático como el Estado de Israel decide hacer frente a grupos terroristas que propugnan Estados teocráticos totalitarios", no entiendo quién es Israel para meterse en las formas de gobierno o conflictos internos de otros pueblos. Yo se que tú me vas a decir que lo hacen para defenderse de los ataques terroristas de algunos grupos palestinos extremos. pero yo diría que en la incursión de castigo que ejecutó el ejército de Israel en Gaza murieron muchos civiles, mujeres y niños y no creo que esos fueran los terroritas. Yo se que tú o cualquiera otra persona pro israelí me puede decir que los que murieron eran hijos de terroristas e inevitablemente sl final van a ser terroristas...no dejan ninguna oportunidad de que las personas sean diferentes. Yo pienso que todos los conflictos actuales vienen de la forma en que se creó el Estado de Israel muchos años atrás, encima de otro pueblo y hoy día los que reclaman son todos terroristas. No lo considero justo.

Yo no creo que se trate de amar a los palestinos, se trata que se respeten los derechos humanos en primer lugar, las soberanías y autodeterminaciones de los pueblos, sus culturas, la historia que ellos tienen, sus creencias, sus formas de vida, por eso existen fronteras también. Los problemas que un pueblo tiene los resuelve dentro de sus fronteras el mismo pueblo. No estoy de acuerdo con que la OTAN intervenga descaradamente en un conflicto libio y apoye a los rebeldes sin dejar la oportunidad que ellos resuelvan sus conflictos democráticamente. Yo creo que las ONU no deben intervenir en una guerra civil. Es cierto que los otros pueblos pueden intervenir a favor de unos u otros, pero los organismos internacionales no deben hacer eso creo yo. Están para sugerir soluciones no para ser parte del conflicto. No pueden imponer por la fuerza una forma de gobierno deben dejar que eso surja desde el pueblo mismo.

Patric ha dit...

Te sorprende que un ciudadano israelí haya sido secuestrado en Panamá por delincuentes,le hayan robado dinero y el auto para cometer otros robos; en el mundo hoy hay cientos y miles de personas asesinadas, torturadas, secuestradas, asaltadas y descuartizadas. Que agradezca que no le hayan cortado la cabeza, los dedos o la lengua como hace el narcotráfico en México con algunas personas hoy en día. Esos si son delincuentes que provocan terror. Los palestinos se quedan chiquitos frente a eso.


Que los partidarios del gobernante sirio Bashar al Asad asaltaran el complejo de la Embajada de Estados Unidos y la sede diplomática de Francia en Damasco, tampoco me sorprende, es una forma de protesta contra las intervenciones de esos países en los asuntos sirios.

Los países occidentales quieren imponer sistemas y gobiernos, democracias occidentales a los pueblos islámicos y no quieren entender que esas son otras culturas de miles de años, cuyo desarrollo natural se da de diferente manera a la nuestra. Creo que hay que respetar esa forma distinta de ser.Hay un gran movimiento natural de protesta de los pueblos islámicos contra sus gobiernos con la consiguiente represión y muerte de personas. Pero son esos pueblos los que tienen que resolver lo que ellos quieren como gobierno, a su manera, no con intervención extranjera ni protectorados.

Jaume C. i B. ha dit...

No me sorprendre que delincuentes comunes asalten a un ciudadano extranjero para robarle, pero al ser alguien ligado a la Embajada israelí me sorprende que no tomen más precauciones.

Entonces estaría justificado asaltar la embajada de Siria por entrometerse en los asuntos de sus vecinos, ¿no?.

La civilización islámica no es milenaria, no confundamos aquellos poderosos reinos islámicos medievales que promovían el conocimiento y la cultura con estos Estados sumidos en la barbarie. ¿Crees que hay civilización en Afganistán, en Irak, Siria o Libia?. Esos pueblos lejos de avanzar se han ido sumiendo en la barbarie. No me importa que ellos quieran seguir así, como si quieren volver a las cavernas, lo que ocurre es que ellos pretenden extender su barbarie al resto del Mundo.

Estamos de acuerdo en que la gente de esos países se ha revuelto contra sus gobiernos, y esos gobiernos acusan a otros países, especialmente los occidentales de promover esas revueltas. Precisamente a Europa no le interesa tener en sus cercanías revueltas que no se sabe como pueden acabar.

El gobierno sirio intenta incendiar Oriente Medio provocando incidentes en la frontera con Israel, y trasladando armamento al Líbano, poniéndolo en manos de Hezbolá. Eso si que es entrometerse en los asuntos de otros países.

Jaume C. i B. ha dit...

Los activistas turcos de la flotilla pertenecían a una ONG islamista con conexiones con organizaciones terroristas islámicas. La gran tragedia que vive el pueblo palestino es responsabilidad de sus dirigentes, no de Israel. Si las organizaciones terroristas palestinas lanzan cohetes contra Israel ¿que esperan que hagan los israelíes?.

Los palestinos no funcionan como un Estado, en realidad son unas cuantas organizaciones terroristas que mantienen como rehenes a los palestinos. Israel funcionaba como un Estado antes de ser reconocido oficialmente como tal, los palestinos siguen siendo una banda.

La Franja de Gaza no existe políticamente, pero para llegar a ese territorio hay que cruzar por aguas territoriales israelíes. Lo que Israel pretende es impedir que entren armas en Gaza que puedan servir para matar israelíes. Y está en su derecho a interceptar cualquier barco que intente transportar lo que sea a Gaza.

Te recuerdo que Hamás sigue aspirando a destruir el Estado de Israel y a asesinar a todos los judíos, son parte de su doctrina, ¿crees que hay que respetar a quien te quiere asesinar?.