26 de jul. 2011

Conflicte enquistat a l'Orient Mitjà / Conflicto enquistado en Oriente Medio

Conflicte enquistat a l'Orient Mitjà
Quan un conflicte s'enquista en el temps deixa de ser notícia, i això és el que succeeix amb les revoltes als països àrabs, ja no mereixen més que breus, i moltes vegades ni tan sols això, als mitjans de comunicació. La revolta egípcia després de la caiguda de Mubarak semblava haver-se desfet, havent caigut el dictador semblava que tot canviaria, ah, però estem parlant d'un Estat àrab, tot va canviar per continuar igual, és el que habitualment ha succeït amb les revoltes contra els tirans, han servit per fer caure al tirà i per acabar posant un altre tirà en el seu lloc, en el cas d'Egipte va caure el faraó Mubarak, les coses continuen quasi igual, només que ara no sabem qui mana realment a Egipte, no hi ha realment un cap visible. Canviar un tirà per una Junta militar o per un directori és un joc de trilers. El nombre de les notícies sobre Líbia també ha minvat, Gadafi segueix al càrrec i continuen matant-se els partidaris i els opositors al dictador libi. Però ja no és notícia que mori gent, ha deixat de ser-ho perquè en aquests moments això és el normal allà.
Morts i detencions a Homs (Síria)
La repressió del règim sirià a Homs ha provocat 14 morts però també han desertat alguns soldats. La ciutat d'Homs és escenari de manifestacions contràries al règim que les forces fidels al dictador reprimeixen sense contemplacions. Les forces de seguretat – haurien de dir-se forces de repressió – han causat 10 morts durant les batudes per detenir als opositors i també en enfrontaments deguts a la deserció de soldats que es neguen a participar en els actes de repressió. Almenys 5 soldats desertors han aconseguit amagar-se a les cases dels opositors. Des de l'inici de les revoltes centenars de sirians han fugit al Líban, han mort entre 1450 i 2000 sirians i es creu que hi ha unes 15000 persones detingudes des del mes de març.
Fan descarrilar un tren
Segons l'agència estatal de notícies siriana SANA un tren va descarrilar al centre del país degut al sabotatge de grups armats causant la mort del conductor i ferides a alguns passatgers: “El desmuntatge de la línia fèrria per part de grups terroristes va causar el descarrilament del ferrocarril i l'incendi de la locomotora”. El tren transportava 480 militars i civils i feia el trajecte entre Alep i Damasc. El sabotatge va produir-se a la província d'Homs – llegir “Morts i detencions a Homs (Síria)” – on sembla que ara està centrada la repressió del règim contra els grups opositors. El règim sirià acusa presumptes “grups terroristes criminals” de cometre actes criminals contra la població i sabotatges.
La UE creu que el règim sirià no pot resistir gaire més
La UE estima que el poder del règim de Bashar al Asad comença a mostra feblesa després de les sancions imposades ja que no té els mateixos recursos procedents del petroli que altres països i per tant comença a tenir dificultats econòmiques. La UE va imposar tres sancions que afecten especialment Bashar al Asad i al seu cercle més pròxim. Recentment la UE va decidir no va aprovar-se una quarta sanció a contra Síria però no descarta fer-ho pròximament. Les Nacions Unides mentrestant pateixen un bloqueig en la presa de decisió perquè la Xina, Rússia – amb dret a vot – i Brasil, Sud-àfrica i l'Índia s'hi oposen. Les Nacions Unides es limiten a aprovar una resolució exigint el “cessament immediat de la violència” i “l'aixecament del setge a les ciutats assetjades” per les forces de seguretat sirianes. En aquesta resolució les Nacions Unides condemnen “l'abús sistemàtic als drets humans”. És a dir, les Nacions Unides li diuen a Bashar al Asad que no mati tanta gent, que és una cosa molt lletja i que si ho continua fent potser li faran pam-pam al culet, això si, primer hauran de convèncer als russos, xinesos, indis, brasilers i sud-africans per a què els ho deixin fer i després s'hauran de posar d'acord qui ho ha de fer, mentrestant Asad poden seguir matant la seva població amb tota tranquil•litat. Del règim libi es creu que li queden ja pocs telenotícies, segons les Nacions Unides, i que té el temps en contra però que cal mantenir la pressió militar sobre el règim.Conflicto enquistado en Oriente Medio
Cuando un conflicto se enquista en el tiempo deja de ser noticia, y eso es lo que sucede con las revueltas en los países árabes, ya no merecen más que breves, y muchas veces ni siquiera eso, los medios de comunicación. La revuelta egipcia después de la caída de Mubarak parecía haberse deshecho, habiendo caído el dictador parecía que todo cambiaría, ah, pero estamos hablando de un Estado árabe, todo cambió para seguir igual, es lo que habitualmente ha sucedido con las revueltas contra los tiranos, han servido para hacer caer al tirano y para acabar poniendo otro tirano en su lugar, en el caso de Egipto cayó el faraón Mubarak, las cosas siguen casi igual, sólo que ahora no sabemos quién manda realmente en Egipto, no hay realmente una cabeza visible. Cambiar un tirano por una Junta militar o por un directorio es un juego de trileros políticos. El número de las noticias sobre Libia también ha disminuido, Gadafi sigue al cargo y continúan matándose los partidarios y los opositores al dictador libio. Pero ya no es noticia que muera gente, ha dejado de serlo porque en estos momentos eso es lo normal allí.

Muertes y detenciones en Homs (Siria)
La represión del régimen sirio en Homs ha provocado 14 muertos pero también han desertado algunos soldados. La ciudad de Homs es escenario de manifestaciones contrarias al régimen que las fuerzas fieles al dictador reprimen sin contemplaciones. Las fuerzas de seguridad - deberían decirse fuerzas de represión - han causado 10 muertos durante las redadas para detener a los opositores y también en enfrentamientos debidos a la deserción de soldados que se niegan a participar en los actos de represión. Al menos 5 soldados desertores han conseguido esconderse en las casas de los opositores. Desde el inicio de las revueltas cientos de sirios huyeron al Líbano, han muerto entre 1450 y 2000 sirios y se cree que hay unas 15.000 personas detenidas desde el mes de marzo.

Hacen descarrilar un tren
Según la agencia estatal de noticias siria SANA un tren descarriló en el centro del país debido al sabotaje de grupos armados causando la muerte del conductor y heridas a algunos pasajeros: "El desmontaje de la línea férrea por parte de grupos terroristas causó el descarrilamiento del ferrocarril y el incendio de la locomotora ". El tren transportaba 480 militares y civiles y hacía el trayecto entre Alepo y Damasco. El sabotaje se produjo en la provincia de Homs - leer "Muertos y detenciones en Homs (Siria)" - donde parece que ahora está centrada la represión del régimen contra los grupos opositores. El régimen sirio acusa presuntos "grupos terroristas criminales" de cometer actos criminales contra la población y sabotajes.
La UE cree que el régimen sirio no puede resistir mucho más
La UE estima que el poder del régimen de Bashar al Asad empieza a mostrar debilidad tras las sanciones impuestas ya que no tiene los mismos recursos procedentes del petróleo que otros países y por tanto empieza a tener dificultades económicas. La UE impuso tres sanciones que afectan especialmente Bashar al Asad ya su círculo más cercano. Recientemente la UE decidió no aprobarse una cuarta sanción a contra Siria pero no descarta hacerlo próximamente. Las Naciones Unidas mientras sufren un bloqueo en la toma de decisión para que China, Rusia - con derecho a voto - y Brasil, Sudáfrica y la India se oponen. Las Naciones Unidas se limitan a aprobar una resolución exigiendo el "cese inmediato de la violencia" y "el levantamiento del asedio a las ciudades sitiadas" por las fuerzas de seguridad sirias. En esta resolución las Naciones Unidas condenan "el abuso sistemático a los derechos humanos". Es decir, las Naciones Unidas le dicen a Bashar al Asad que no mate a tanta gente, que es algo muy fea y que si lo sigue haciendo tal vez le harán pam-pam en el culito, eso si, primero deberán convencer a los rusos, chinos, indios, brasileños y sudafricanos para que se lo dejen hacer y después deberán ponerse de acuerdo quien lo tiene que hacer, mientras tanto Asad pueden seguir matando su población con toda tranquilidad.  Del régimen libio se cree que le quedan ya pocos telediarios, según las Naciones Unidas, y que tiene el tiempo en contra pero que hay que mantener la presión militar sobre el régimen.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Estoy de acuerdo que cuando un conflicto permanece en el tiempo deja de ser noticia, y que lo que está relacionado con las revueltas de los países árabes no aparece mucho en los medios. Para poder enterarnos tenemos que buscar en la Web.

Hay varios puntos de interés relacionados con las revueltas y las caidas de los gobiernos árabes: Egipto, Túnez, Libia y Siria. Han caído los gobiernos de Egipto y Túnez pero no está claro lo que sigue. Libia se mantiene en conflicto armado, sin mayores cambios y la violencia en Siria es impresionante, manteniéndose el gobierno en el poder.

Yo no estoy muy acuerdo con que las organizaciones supranacionales como la ONU o la OTAN intervengan en los conflictos armados de los pueblos. Aunque si un pueblo es desarmado y se vulneran sus derechos por parte de un gobierno abusivo y dictatorial vale el apoyo. . Creo que la ONU puede sugerir soluciones a los problemas pero no puede obligar ni tomar partido y menos usando a la OTAN para atacar a una parte del conflicto, creo yo. Pienso que cuando se produce algo así debe haber un plebiscito bajo la supervisión de la ONU para que el pueblo decida que gobierno quiere, y cuando el pueblo decide la ONU debe respetar la decisión de ese pueblo pienso yo.
Creo que es el propio pueblo el que debe luchar por su libertad y su democracia, y en esa lucha a veces hay muchos muertos.

.

Jaume C. i B. ha dit...

Las revueltas en Oriente Medio han dejado de tener interés. Mientras la sangre no empiece a salpicarnos a nosotros las revueltas de Oriente Medio han dejado de merecer nuestra atención. En el caso de Libia nos encontramos con noticias opuestas. Hace un mes se decía que Gadafi se exiliaría, sigue en el poder, ahora la ONU dice que puede caer en cualquier momento, que ya no puede resistir más, pero dentro de un mes seguirá ahí. El régimen sirio es más fuerte que el libio, pero puede que caiga antes que el libio, ¿quien nos iba a decir que caería Mubarak hace medio año?.

Curiosamente han sido los dos regímenes más firmes los que han caído, y sin embargo el más débil, Libia, el que ha caído. Egipto era un gobierno militar con una cabeza visible, pero el ejército tenía un peso enorme. Libia es una dictadura personal.

Al no tratarse de un conflicto interno si no de un régimen que vuelca todo su poder militar contra su población que protesta si que está justificada una intervención, aunque se tienen que tener las ideas claras y saber lo que hay que hacer, la intervención en Libia tal y como se está llevando a cabo es algo ambigua, los ciudadanos libios se pueden envalentonar creyendo que la OTAN les apoyará hasta derrocar a Gadafi, y ese no es el mandato, la OTAN solo tiene mandato de atacar las unidades blindadas de Gadafi, pero no pueden atacar a Gadafi.
Para que el pueblo libio pueda decidir primero deberán quitar del poder a Gadafi y eso no se logrará repartiendo flores.