29 d’ag. 2011

Que entenen per treva els terroristes palestins?

Que entenen per treva els terroristes palestins?
Diversos grups terroristes palestins van iniciar una sèrie d'atacs terroristes contra Israel, una incursió en territori israelià des d'Egipte i atacs amb coets. Com que sobre tot aquest assumpte ja vaig escriure no cal que entri en detalls. La majoria dels coets van ser llançats per la Gihad Islàmica, i Israel va respondre. La incursió en territori israelià va ser obra dels CRP. Aquests atacs combinats contra Israel van ser un treball coordinat de diversos grups terroristes palestins. Hamàs va declarar un alto el foc al que en principi no s'hi van afegir els altres grups terroristes palestins, alguns com la Gihad Islàmica posava com a condició per afegir-s'hi que Israel no respongués atacant objectius de grups terroristes de Gaza. És a dir, realitzen un atac terrorista contra Israel i exigien que Israel no respongués. Em sembla que tenen mal entès el que vol dir declarar un alto el foc, qui el declara és el que no ha de cometre cap acte d'agressió. El fet és que Israel va matar alguns capitostos dels CRP i els CRP van afegir-s'hi a la declaració d'alto el foc. Mentrestant la Gihad seguia negant-se a aturar les seves accions llançant coets contra Israel, fins que han mort tres capitostos d'aquesta organització. Israel va per bon camí, l'únic llenguatge que entenen les organitzacions terroristes palestines és que els matin els seus comandaments.¿Que entienden por tregua los terroristas palestinos?
Varios grupos terroristas palestinos iniciaron una serie de ataques terroristas contra Israel, una incursión en territorio israelí desde Egipto y ataques con cohetes. Como que sobre todo este asunto escribí no es necesario que entre en detalles. La mayoría de los cohetes fueron lanzados por la Yihad Islámica, e Israel respondió. La incursión en territorio israelí fue obra de los CRP. Estos ataques combinados contra Israel fueron un trabajo coordinado de varios grupos terroristas palestinos. Hamás declaró un alto el fuego a lo que en principio no se sumaron los otros grupos terroristas palestinos, algunos como la Yihad Islámica ponía como condición para añadirse que Israel no respondiera atacando objetivos de grupos terroristas de Gaza. Es decir, realizan un ataque terrorista contra Israel y exigían que Israel no respondiera. Me parece que tienen mal entendido lo que quiere decir declarar un alto el fuego, que lo declara es lo que no debe cometer ningún acto de agresión. El hecho es que Israel mató algunos cabecillas de los CRP y los CRP añadieron-se a la declaración de alto el fuego. Mientras la Yihad seguía negándose a detener sus acciones lanzando cohetes contra Israel, hasta que han muerto tres cabecillas de esta organización. Israel va por buen camino, el único lenguaje que entienden las organizaciones terroristas palestinas es que les maten a sus mandos.