8 d’ag. 2011

Veïns terroristes al nord i al sud

Veïns terroristes al nord i al sud

El modern Estat d'Israel va néixer envoltat de mals veïns, uns veïns que li han declarat la guerra vàries vegades i als quals Israel ha vençut, no sense dificultat. I malgrat tot aquests països veïns no renuncien a esclafar Israel, una altra cosa és que ho aconsegueixin, fins el dia d'avui és evident que cada vegada que els àrabs s'han llançat contra Israel amb el clar propòsit d'esborrat aquest petit Estat de l'Orient Mitjà, l'única democràcia de la zona, cada vegada els àrabs han estat vençuts. Però els àrabs tenen poca memòria i poc enteniment, prefereixen la guerra a la pau, l'excusa d'aquestes guerres contra Israel és que volen destruir aquest petit Estat, però si Israel no existís es llançarien els uns contra els altres amb el propòsit d'imposar als altres el seu model d'Estat islàmic o àrab, és a dir, crear un únic Estat àrab islàmic amb el centre a Damasc, Egipte, Teheran, o qui sap, això si, fins arribar a imposar aquest model segurament es matarien amb fruïció entre ells. Però Israel ha resistit tots els embats àrabs, això ha passat perquè malgrat que tots els líders àrabs des de 1948 fins el dia d'avui s'odien més entre ells que no pas el que odien a Israel, malgrat que diguin el contrari.

En aquests moments cap Estat àrab està en disposició d'atacar a Israel, si anant junts no van derrotar a Israel individualment saben que és impossible. I en aquests moments els problemes interns dels Estats àrabs impedeixen embolicar-se en aventures bèl•liques contra Israel.

Cert, Síria podria intentar distreure la seva població revoltada portant-la a una guerra contra Israel, però els revoltats potser no seguirien a Bashar a una guerra quan el que volen és fer caure aquest dèspota. El règim sirià va provar de provocar un incident greu portant gent fins la frontera d'Israel que van intentar creuar-la, la Nakba. Un incident greu que el règim va provar d'usar per distreure la seva població però la revolta contra Bashar ha seguit.

Síria ha intentat que la mirada internacional deixi d'estar centrada en les atrocitats del règim dels Asad desviant-la cap a la frontera del Líban amb Israel, una zona controlada per l'organització terrorista islàmica xiïta Hezbolà, armada i finançada per Síria i l'Iran, i que ha col•laborat amb el règim sirià a reprimir les revoltes sirianes. Hezbolà, al servei de Síria, manté el conflicte entre el Líban i Israel.

Intercanvi de trets entre el Tzáhal i l'exèrcit libanès a la frontera nord

La frontera del Líban és una zona de conflicte permanent, des d'allà Hezbolà llança els seus coets i realitza incursions en territori israelià que Israel respon sense contemplacions. La premsa sempre presenta a Israel com l'agressor minimitzant el fet que la frontera entre Líban i Israel es traspassada sovint ja sigui per membres d'aquesta organització terrorista com dels seus artefactes amb el clar propòsit d'atacar Israel i causar víctimes, que no sempre ho aconsegueixin no vol dir que no ho probin. I l'exèrcit del Líban absolutament incapaç de controlar aquesta frontera, d'impedir que Hezbolà realitzi els atacs sobre Israel, deixa part del seu país en mans dels terroristes. L'exèrcit libanès i el Tzáhal van intercanviar trets sense conseqüències. Sembla que els libanesos creien que el Tzáhal va entrar en territori libanès encara que això no era així i van obrir foc que va ser respost pels israelians. Israel va denunciar aquest fer a la UNFIL, les forces d'interposició de les Nacions Unides. Tropes de la UNFIL que patrullen per la zona han estat les últimes setmanes víctimes d'atacs d'Hezbolà que han causat ferits de diversa consideració entre els cascos blaus de diverses nacionalitats, però això no fa decidir a les Nacions Unides donar els mitjans necessaris per permetre que aquestes tropes netegin la zona de la presència de Hezbolà, o que almenys facin el que calgui per impedir que Hezbolà realitzi incursions contra Israel, però després no tenen problemes a criticar la duresa de les respostes israelianes, resposta que es podria evitar si tant la FINUL com l'exèrcit libanès es preocupessin de netejar la zona d'elements d'Hezbolà.

Dos palestins morts a Cisjordània

Dos palestins morts i cinc soldats israelians ferits com a conseqüència d'un incident a Kalandia. L'exèrcit israelià estava procedint a l'arrest d'uns sospitosos de terrorisme en un camp de refugiats a Cisjordània quan van ser atacats. Dos palestins van resultar morts: Mutasem Awas va rebre un tret al cap i Ali Khalifeh va rebre un tret a l'estomac, a conseqüència del qual va morir. Khalifeh era membre de la intel•ligència palestina (Hamàs o Fatah?). Un portaveu del president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abàs, va condemnar les morts i va afirmar que “és un intent d'Israel de crear una atmosfera d'escalada de cara a setembre”. I mentrestant els ara amics d'Abas, els terroristes d'Hamàs, continuen llançant coets sobre Israel. Els senyor Abas, ara que sembla que torna a ser president de tots els palestins podria dir-li als seus socis terroristes que aturin els atacs contra Israel, si no ho fa que no es queixi del que pugui passar.

Vecinos terroristas en el norte y el sur

El moderno Estado de Israel nació rodeado de malos vecinos, unos vecinos que le han declarado la guerra varias veces ya los que Israel ha vencido, no sin dificultad. Y sin embargo estos países vecinos no renuncian a aplastar Israel, otra cosa es que lo consigan, hasta el día de hoy es evidente que cada vez que los árabes se han lanzado contra Israel con el claro propósito de borrado este pequeño Estado de Oriente Medio, la única democracia de la zona, cada vez los árabes han sido vencidos.Pero los árabes tienen poca memoria y poco entendimiento, prefieren la guerra a la paz, la excusa de estas guerras contra Israel es que quieren destruir este pequeño Estado, pero si Israel no existiera se lanzarían unos contra otros con el propósito de imponer a los demás su modelo de Estado islámico o árabe, es decir, crear un único Estado árabe islámico con el centro en Damasco, Egipto, Teherán, o quien sabe, eso sí, hasta llegar a imponer este modelo seguramente se matarían con fruición entre ellos. Pero Israel ha resistido todos los embates árabes, esto ha pasado porque a pesar de que todos los líderes árabes desde 1948 hasta el día de hoy se odian más entre ellos que el que odian a Israel, aunque digan lo contrario.

En estos momentos ningún Estado árabe está en disposición de atacar a Israel, si yendo juntos no derrotaron a Israel individualmente saben que es imposible. Y en estos momentos los problemas internos de los Estados árabes impiden envolverse en aventuras bélicas contra Israel.

Cierto, Siria podría intentar distraer su población sublevada llevando a una guerra contra Israel, pero los sublevados quizá no seguirían a Bashar en una guerra cuando lo que quieren es hacer caer este déspota. El régimen sirio intentó provocar un incidente grave llevando gente hasta la frontera de Israel que intentaron cruzarla, la Nakba. Un incidente grave que el régimen intentó usar para distraer su población pero la revuelta contra Bashar ha seguido.

Siria ha intentado que la mirada internacional deje de estar centrada en las atrocidades del régimen de los Asad desviándola hacia la frontera del Líbano con Israel, una zona controlada por la organización terrorista islámica chií Hezbolá, armada y financiada por Siria y el Irán, y que ha colaborado con el régimen sirio a reprimir las revueltas sirias. Hezbolá, al servicio de Siria, mantiene el conflicto entre el Líbano e Israel.

Intercambio de disparos entre el Tzahal y el ejército libanés en la frontera norte

La frontera del Líbano es una zona de conflicto permanente, desde allí Hezbolá lanza sus cohetes y realiza incursiones en territorio israelí que Israel responde sin contemplaciones. La prensa siempre presenta a Israel como el agresor minimizando el hecho de que la frontera entre Líbano e Israel se traspasada a menudo ya sea por miembros de esta organización terrorista como de sus artefactos con el claro propósito de atacar Israel y causar víctimas, que no siempre lo consigan no quiere decir que no lo prueba. Y el ejército del Líbano absolutamente incapaz de controlar esta frontera, de impedir que Hezbolá realice los ataques sobre Israel, deja parte de su país en manos de los terroristas. El ejército libanés y el Tzahal intercambiaron disparos sin consecuencias. Parece que los libaneses creían que el Tzahal entró en territorio libanés aunque esto no era así y abrieron fuego que fue respondido por los israelíes. Israel denunció este hecho a la UNFIL, las fuerzas de interposición de las Naciones Unidas. Tropas de la UNFIL que patrullan por la zona han sido las últimas semanas víctimas de ataques de Hezbolá que han causado heridos de diversa consideración entre los cascos azules de diversas nacionalidades, pero eso no hace decidir a las Naciones Unidas dar los medios necesarios para permitir que estas tropas limpien la zona de la presencia de Hezbolá, o que al menos hagan lo necesario para impedir que Hezbolá realice incursiones contra Israel, pero luego no tienen problemas en criticar la dureza de las respuestas israelíes, respuesta que se podría evitar si tanto la FINUL como el ejército libanés se preocuparan de limpiar la zona de elementos de Hezbolá.

Dos palestinos muertos en Cisjordania

Dos palestinos muertos y cinco soldados israelíes heridos como consecuencia de un incidente en Kalandia. El ejército israelí estaba procediendo al arresto de unos sospechosos de terrorismo en un campo de refugiados en Cisjordania cuando fueron atacados. Dos palestinos resultaron muertos: Mutasa Awas recibió un disparo en la cabeza y Ali Khalifeh recibió un disparo en el estómago, a consecuencia del cual murió. Khalifeh era miembro de la inteligencia palestina (Hamás o Fatah?). Un portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, condenó las muertes y afirmó que "es un intento de Israel de crear una atmósfera de escalada de cara a septiembre". Y mientras, los ahora amigos de Abas, los terroristas de Hamás, siguen lanzando cohetes sobre Israel. El señor Abas, ahora que parece que vuelve a ser presidente de todos los palestinos podría decirle a sus socios terroristas que detengan los ataques contra Israel, si no lo hace que no se queje de lo que pueda pasar.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Yo pienso que los problemas del pequeño Estado de Israel aparecen junto con la creación de dicho Estado, insisto en que fue creado donde existían otros pueblos a los que no se les preguntó nada. Una vez Yasser Arafat dijo "Estado de Israel...¿ por qué no Estado de Palestina? Y yo le encuentro razón. Pero bueno, ya no hay posibilidad de regresar al pasado y lo único que hay que hacer en septiembre es que la Asamblea de la Naciones Unidas reconozca oficialmente al estado de Palestina e Israel empiece a ceder los poderes que corresponden al nuevo Estado, lo que permanente será para el nuevo Estado y en eso está el tema de los asentamientos y el control entre otras cosas del puerto de Gaza. El ejército de Israel debe salir de territorio palestino y también deshacer algunos asentamientos que hay allí, cosa que creo el gobierno israelí ha empezado a hacer, aunque los colonos no le hacen mucho caso que digamos.. Creo que también hay un problema con un Banco del Desarrollo.Yo creo que así todo el mundo va a estar más tranquilo cada cual en su territorio y dentro de sus fronteras.Cuando las fronteras de Israel estén claras con todo sus vecinos, no existirá ningún pretexto para que ninguno de ellos, ni Israel crucen fronteras y se metan en territorio que no les pertenece.

Jaume C. i B. ha dit...

Las fronteras de Israel fueron atacadas desde todos los puntos cardinales por esos vecinos que siempre reclaman el respeto a las fronteras. El problema de los palestinos lo crearon los árabes, no Israel. En 1948 tenían un Estado con sus fronteras y fueron ellos los que renunciaron a él. En cuanto al Líbano, creo que el problema del Líbano no es Israel, son Hezbolá dentro, Irán fuera apoyando a Hezbolá y Siria desde fuera y a veces dentro. En el gobierno libanés está Hezbolá, y parece que Hezbolá intenta arrastrar a todo el Líbano a la guerra con Israel porqué si no no tiene lógica este absurdo conflicto y las amenazas del gobierno libanés en un asunto que ya se discutió. Israel tiene un serio problema con sus vecinos porqué o no quieren llegar a acuerdos o incluso cuando los firman los árabes tienen tendencia a negarse a cumplirlos.

El moderno Estado de Israel se creó en tierras en las que ya habían tenido los judíos reinos, y los judíos fueron obligados a irse. Si, es cierto, había árabes en esas tierras pero cuando se fundó el Estado de Israel no existía ningún Estado, era un protectorado británico y antes parte del Imperio Otomano. Naciones Unidas aprobó la creación de dos Estados y los palestinos decidieron rehusar. Al señor Arafat ya no se le puede recordar que fueron ellos los que renunciaron a ese Estado, y que cada vez que lo han tenido casi en las manos les ha entrado el pánico por tener que actuar con responsabilidad.
Israel no puede ceder poderes al Estado palestino ya que no tiene ningún poder de ese Estado ni ese Estado existe.
Y en cuanto a ceder. Siempre se exige a Israel que ceda en todo: devolver territorios, liberar presos terroristas árabes, etc. pero los árabes tendrán que ceder en algo también, y hasta ahora no lo han hecho. Israel liberó a 800 terroristas y delincuentes comunes palestinos, ¿no va siendo hora que los palestinos liberen a Shalit?. Israel ha devuelto tierras a sus vecinos, sin embargo Siria sigue amenazando a Israel, ´Hezbolá desde el Líbano realiza ataques contra Israel.
Israel debe plantarse y que los árabes también se muevan hacia la paz y cedan en algo, por ejemplo reconociendo el Estado de Israel y renunciando a destruir el Estado de Israel.

Los israelíes estarían más tranquilos si sus vecinos no les atacaran cada día con cohetes y otros artefactos.

Israel ha cedido más de lo que debía, y lo ha hecho sin tener ninguna garantía de no volver a ser atacados, más bien de todo lo contrario.

Israel nunca ha cruzado las fronteras de sus vecinos si no es como respuesta a los ataques de éstos. Hamás y Hezbolá siguen atacando con cohetes el territorio israelí, va siendo hora que dejemos de criticar a Israel por sus acciones y dejemos de mostrarnos tan amables con los terroristas islámicos de Hamás y Hezbolá.