21 d’ag. 2011

Islamofeixisme, el terror en el nom de Déu

Islamofeixisme, el terror en el nom de Déu

Els islamistes volen tallar-li la llengua a Letterman
L'estrella de la televisió nord-americana David Letterman ha estat amenaçat pels gihadistes. AlQaida ha penjat a Internet una crida dirigida als musulmans dels Estats Units per a que li tallin la llengua i trencar-li el coll a Letterman per una broma que va fer sobre els terroristes islàmics. El missatge aparegut en un forum deia així: "No hi ha entre vosaltres un Nosair Sayyid al-Mairie ... per tallar-la llengua d'aquest Jueu humil i tancar-li per sempre? ". Encara que pel nom i el cognom ho sembli David Letterman no és jueu. El temor és que hi hagi algú que ho llegeixi i decideixi fer-ho. Els islamistes tenen una gran fixació amb tallar parts del cos de la gent però també a dictar fàtues contra persones que segons ells ofenen a Déu. A Déu el que li hauria d'ofendre és que es declarin guerres i es mati en nom seu, no que es critiqui a aquells que cometen aquestes barbaritats.
No és la primera vegada que grups islamistes decideixen que han de matar a algú per haver fer bromes sobre ells o per haver mostrat crítiques més o menys velades contra les actituds de l'islamisme, fet que reafirma el convenciment que l'islamisme comença a ser un greu problema. I si no que li preguntin a Salman Rushdie i a uns caricaturistes danesos que van molestar als islamistes. Malauradament Déu fa molt que no diu res i que deixa que altres cometin atrocitats en el seu nom.
Ramadà sagnant
Que podem esperar d'una gent que durant el seu mes sagrat és quan es cometen els atemptats terroristes més salvatges?. AlQaida va cometre fa pocs dies una sèrie d'atemptats al Pakistan que van causar més de 70 morts i molts ferits, la gran majoria musulmans, inclosos molts que van ser assassinats a una mesquita per un suïcida que es va fer explotar al crit de “Déu és el més gran”. I no és el primer cop. Malgrat que aquest mes ells el consideren un mes d'oració i dejuni n'hi ha que aprofiten per en nom de Déu assassinar als que creuen en el mateix Déu que ells però que ells consideren que no creuen prou fermament perquè no segueixen les mateixes doctrines esbiaixades que els terroristes.Islamofascismo, el terror en el nombre de Dios
Los islamistas quieren cortarle la lengua a Letterman
La estrella de la televisión estadounidense David Letterman ha sido amenazado por los yihadistas. AlQaida ha colgado en Internet una llamada dirigida a los musulmanes de Estados Unidos para que le corten la lengua y le rompan el cuello a Letterman por una broma que hizo sobre los terroristas islámicos. El mensaje aparecido en un foro decía así: "¿No hay entre vosotros un Nosa Sayyid al-Mairie ... para cortar la lengua de este judío humilde y cerrársela para siempre?". Aunque por el nombre y el apellido lo parezca David Letterman no es judío. El temor es que haya alguien que lo lea y decida hacerlo. Los islamistas tienen una gran fijación con cortar partes del cuerpo de la gente pero también a dictar fatwas contra personas que según ellos ofenden a Dios. A Dios lo que le debería ofender es que se declaren guerras y se mate en su nombre, sino que se critique a quienes cometen estas barbaridades.
No es la primera vez que grupos islamistas deciden que deben matar a alguien por haber hecho bromas sobre ellos o por haber mostrado críticas más o menos veladas contra las actitudes del islamismo, lo que reafirma el convencimiento de que el islamismo empieza a ser un grave problema. Y si no que le pregunten a Salman Rushdie ya unos caricaturistas daneses que molestar a los islamistas. Desgraciadamente Dios hace mucho que no dice nada y que deja que otros cometan atrocidades en su nombre.
Ramadán sangriento
Que podemos esperar de una gente que durante su mes sagrado es cuando se cometen los atentados terroristas más salvajes?. AlQaida cometió hace pocos días una serie de atentados en Pakistán que causaron más de 70 muertos y muchos heridos, la gran mayoría musulmanes, incluidos muchos que fueron asesinados en una mezquita por un suicida que se hizo explotar al grito de "Dios es el más grande". Y no es la primera vez. A pesar de que este mes ellos lo consideran un mes de oración y ayuno hay que aprovechan para en nombre de Dios asesinar a los que creen en el mismo Dios que ellos pero que ellos consideran que no creen suficientemente firmemente para que no siguen las mismas doctrinas sesgadas que los terroristas.