20 de gen. 2011

Les llengües van fer tremolar el Senat

Les llengües van fer tremolar el Senat

És cert que les llengües són per entendre's però els polítics espanyols ni parlant-los en castellà són capaços d'entendre res. El problema és què ni volen escoltar ni volen entendre.Ahir va produir-se un terratrèmol dins del Senat i als fonaments eterns d'Espanya, a les redaccions dels mitjans cavernaris van haver d'assistir a desenes de periodistes i tertulians carpetovetònics. Van haver d'assistir als tertulians del "Gato al agua" els serveis d'emergència de la capital, el consum de valium va disparar-se. I quina va ser la causa?. Van escoltar-se paraules en llengües estranyes i curioses, i no, no eren paraules d'ultratomba

Ramon Aleu

Les primeres paraules que van escoltar-se van ser les del senador català Ramon Aleu que va dir: "Gràcies senor President. Gràcies senyores
senadores i senyors senadors per haver fet possible que puguem expressar-nos en llengües oficials diferents del castellà, i mostrar la satisfacció per poder ser jo qui estreni aquesta modalitat". Segurament, en aquest moment van produir-se alguns desmais a la caverna, no tinc notícia que es produïssin defuncions, i va ser necessari que sortís el líder del PP que segurament va haver de deixar el Marca al calaix del despatx per sortir a defensar les essències pàtries hispàniques davant d'aquell fet inaudit, anormal segons ell. També van usar-se el gallec, i l'èuscar, i com no, el castellà, clar, que aquesta última llengua la fan servir sempre. En aquell moment la situació d'emergència a la capital de l'Imperi devia ser d'absolut desastre.

Mariano Rajoy

Rajoy va dir: "Jo no he vist demanda en cap lloc perquè aquí haguem de treballar fent servir la traducció simultània. Això en un país normal no es produeix ... escolti ... les llengües són per entendre's". Jo no llegeixo el
Marca, potser el problema que Rajoy no hagi vist cap demanda per l'ús d'altres llengües és que no escolta més que udols cavernaris i només llegeix el Marca, de ciclisme tinc entès que sap bastant, però no és el mitjà més apropiat per assabentar-se que vol la gent, i si segueix escoltant els udols de la caverna potser creurà que tothom pensa com el cabdill Aznar. Certament, les llengües serveixen per entendre's però als dirigents del PP ni parlant-los en castellà se'ls pot fer entendre res. Que el senyor Rajoy no sàpiga ni un borrall de gallec no vol dir que la resta haguem de ser com ell. N'estic molt orgullós de parlar la llengua catalana i em molesta que-aquesta dreta carpetovetònica espanyola li tingui tanta tírria. Que gent com Rajoy reneguin de la llengua de la seva terra no vol dir que tots ho haguem de fer. En un país normal aquest tema de les llengües no seria un motiu d'enfrontament però Espanya no és un país normal, mai ho ha estat, perquè hi ha gent, especialment polítics que consideren que parlar gallec, català o èuscar és de catets, però els catets són ells perquè sempre estan intentant fent-se perdonar per haver nascut en un lloc amb una llengua diferent.

Alicia Sanchez Camacho

Alicia Croft va pensar que dient que ella també parla català, cosa certa, a diferència del gallec Mariano Rajoy que no parla gallec, o del basc Mayor Oreja que no parla èuscar perquè el seu avi va prohibir a la família aprendre'l, ja veiem com són aquests del PP, però va intentar justificar que com que el català, gallec i èuscar costen diners, millor deixem-los per casa.

"L'impuls i la defensa de les llengües de cada comunitat autònoma, en aquest cas la meva pròpia, que és el català, no ha de generar un excés de despesa, com en aquest cas es produeix, i que per tant, jo en aquest cas no comparteixo".

Jo el que no comparteixo és que l'ús de les altres llengües generi despesa excessiva. Sé que algú em parlarà de les xifres per contractar un servei d'intèrprets, si costa diners, com tot en aquesta vida, però el problema de l'ús de les llengües al Senat no té res a veure amb els diners, és un problema ideològic, un problema que té el nacionalisme espanyol que no s'ha cregut mai termes com plurilingüisme o pluriculturalitat. Si, escoltem als senyors del PP i als lerrouxistes de Ciutadans com adalils del bilingüisme -- ara Rivera defensa el trilingüisme -- però en el moment en què s'escarba en aquest discurs descobrim que tot és una fal·làcia, quan ells defensen el bilingüisme a Catalunya, Euskadi o Galícia el que estan dient és que la llengua que val per a ells, i que segons ells ha de valdre per a nosaltres, és el castellà. El discurs de defensa del bilingüisme de PP i Ciutadans són romanços. En el moment en què el català, gallec i èuscar van entrar en el Senat va produir-se un terrabastall immens a Madrid, a més d'una mòmia espanyolista li va agafar un cobriment de cor. La gran defensora del bilingüisme a Catalunya no vol ni sentir a parlar al Senat cap més llengua que no sigui el castellà. El concepte de normalitat del que parla Rajoy per a la seva concepció d'Espanya és la veritable anormalitat. Espanya no serà mai normal mentre s'organitzi un guirigall cada vegada que a l'Altiplà castellà s'escolti a un polític parlant en català, gallec, èuscar, aranès, asturià o aragonés. Mentre surti un polític cridant que està horroritzat perquè en una cambra legislativa, que paguem entre tots els ciutadans, els representants electes parlen en una llengua que no és el castellà Espanya no serà normal.Vídeo: SENADOR RAMON ALEU - PRIMERES PARAULES EN CATALÀ AL SENAT

http://www.youtube.com/watch?v=G7Fq0Y85zgcVídeo: MARIANO RAJOY LIDER DE LA NORMALIDAD CARPETOVETÓNICA

http://www.youtube.com/watch?v=PoZEnKR_D-M
Vídeo: ALICIA SÁNCHEZ CAMACHO - LIDERESSA DE LA SECCIÓ PIRENAICO ORIENTAL DEL PP PER LA GRÀCIA DE RAJOY

http://www.youtube.com/watch?v=49do5n9hy8MLas lenguas hicieron temblar el Senado
Es cierto que las lenguas son para entenderse pero los políticos españoles ni hablándoles en castellano son capaces de entender nada. El problema es que ni quieren escuchar ni quieren entender.
Ayer se produjo un terremoto dentro del Senado y en los cimientos eternos de España, en las redacciones de los medios cavernarios tuvieron que asistir a decenas de periodistas y tertulianos carpetovetónicos. Tuvieron que asistir a los tertulianos del "Gato al agua" los servicios de emergencia de la capital, el consumo de valium se disparó. Y cuál fue la causa?. Escucharon a palabras en lenguas extrañas y curiosas, y no, no eran palabras de ultratumba
Ramon Aleu
Las primeras palabras que escucharon a fueron las del senador catalán Ramon Aleu que dijo: "Gracias señor Presidente. Gracias señoras senadoras y señores senadores por haber hecho posible que podamos expresarnos en lenguas oficiales distintas del castellano, y mostrar la satisfacción por poder ser yo quien estrene esta modalidad ". Seguramente, en ese momento se produjeron algunos desmayos en la caverna, no tengo noticia de que se produjeran defunciones, y fue necesario que saliera el líder del PP que seguramente tuvo que dejar el Marca en el cajón del despacho para salir a defender las esencias patrias hispánicas ante aquel hecho inaudito, anormal según él. También se usó el gallego, y el euskera, y como no, el castellano, claro, que esta última lengua la usan siempre. En aquel momento la situación de emergencia en la capital del Imperio debía ser de absoluto desastre.
Mariano Rajoy
Rajoy dijo: "Yo no he visto demanda en ningún lugar porque aquí tengamos que trabajar utilizando la traducción simultánea. Esto en un país normal no se produce ... escuche ... las lenguas son para entenderse". Yo no leo el Marca, el problema que Rajoy no haya visto ninguna demanda por el uso de otras lenguas es que no escucha más que aullidos cavernarios y sólo lee el Marca, de ciclismo tengo entendido que sabe bastante, pero no es el medio más apropiado para enterarse de que quiere la gente, y si sigue escuchando los aullidos de la caverna quizás creerá que todo el mundo piensa como el caudillo Aznar. Ciertamente, las lenguas sirven para entenderse pero los dirigentes del PP ni hablándoles en castellano se les puede hacer entender nada. Que el señor Rajoy no sepa ni jota de gallego no quiere decir que el resto tengamos que ser como él. Estoy muy orgulloso de hablar la lengua catalana y me molesta que esa derecha carpetovetónica española le tenga tanta tirria. Que gente como Rajoy renieguen de la lengua de su tierra no quiere decir que todos tengamos que hacerlo. En un país normal este tema de las lenguas no sería un motivo de enfrentamiento pero España no es un país normal, nunca lo ha sido, porque hay gente, especialmente políticos que consideran que hablar gallego, catalán o euskera es de catetos, pero los catetos son ellos porque siempre están intentando haciéndose perdonar por haber nacido en un lugar con una lengua diferente.
Alicia Sanchez Camacho
Alicia Croft pensó que diciendo que ella también habla catalán, cosa cierta, a diferencia del gallego Mariano Rajoy que no habla gallego, o del vasco Mayor Oreja que no habla euskera porque su abuelo prohibió a la familia aprenderlo, ya vemos como son estos del PP, pero intentó justificar que como el catalán, gallego y euskera cuestan dinero, mejor dejémoslos para casa.
"El impulso y la defensa de las lenguas de cada comunidad autónoma, en este caso la mía propia, que es el catalán, no debe generar un exceso de gasto, como en este caso se produce, y que por tanto, yo este caso no comparto ".
Yo lo que no comparto es que el uso de las otras lenguas genere gasto excesivo. Sé que alguien me hablará de las cifras para contratar un servicio de intérpretes, si cuesta dinero, como todo en esta vida, pero el problema del uso de las lenguas en el Senado no tiene nada que ver con el dinero, es un problema ideológico, un problema que tiene el nacionalismo español que no se ha creído nunca términos como plurilingüismo o pluriculturalidad. Si, escuchamos a los señores del PP y los lerrouxistas de Ciudadanos como adalides del bilingüismo - ahora Rivera defiende el trilingüismo - pero en el momento en que s'escarba en este discurso descubrimos que todo es una falacia, cuando ellos defienden el bilingüismo en Cataluña, Euskadi o Galicia lo que están diciendo es que la lengua que vale para ellos, y que según ellos debe valer para nosotros, es el castellano. El discurso de defensa del bilingüismo de PP y Ciutadans son cuentos chinos. En el momento en que el catalán, gallego y euskera entraron en el Senado se produjo un estruendo inmenso en Madrid, a más de una momia españolista le dio un infarto. La gran defensora del bilingüismo en Cataluña no quiere ni oír hablar en el Senado otra lengua que no sea el castellano.
El concepto de normalidad del que habla Rajoy para su concepción de España es la verdadera anormalidad. España no será nunca normal mientras se organice una algarabía cada vez que en el Altiplano español escuche a un político hablando en catalán, gallego, euskera, aranés, asturiano o aragonés. Mientras salga un político gritando que está horrorizado porque en una cámara legislativa, que pagamos entre todos los ciudadanos, los representantes electos hablan en una lengua que no es el castellano España no será normal.