5 de gen. 2011

Amenaça molt greu a la seguretat d'Israel

Amenaça molt greu a la seguretat d'Israel

Un nou cable publicat per Wikileaks confirma una informació que ja era coneguda. Hezbolà posseeix uns 40000 míssils – d'això ja vaig parlar en un anterior article – que permetria a Hezbolà llençar entre 400 i 600 míssils diaris contra Israel i un nombre indeterminat d'avions no tripulats Ababil amb un abast de 150 quilòmetres de fabricació iraniana que poden ser carregats amb explosius i servir per atacar objectius dins d'Israel. Aquestes dades que ara apareixen en un cable de Wikileaks es basen en la informació que uns congressistes nord-americans van rebre d'un alt oficial del Mossad l'any 2009. Iran per la seva banda disposaria d'uns 300 míssils amb prou abast per arribar a Israel i que els sistemes de defensa israelians només disposarien de 10 a 12 minuts per fer front a l'atac. Israel va iniciar l'operació Plom Fos per acabar amb el llançament de Qasam que Hamàs feia des de Gaza, llavors només eren de 50 a 80 Qasam diaris, una altra operació de resposta va castigar durament el sud del Líban des d'on Hezbolà realitzava els seus atacs contra la població israeliana, ara estem parlant que Hezbolà amenaça amb llençar entre 400 i 600 míssils diaris sobre territori israelià, és a dir, 10 vegades més míssils d'un model més efectiu, si això succeeix ens podem imaginar que la vida al sud del Líban con tornar-se molt complicada i que els terroristes d'Hezbolà si fossin gent sensata no exposarien als seus compatriotes a la ira justificada d'Israel. Es pot dir el mateix en el cas que comencin a caure míssils iranians, és molt probable que Israel només tingui 10 minuts per abatre els míssils iranians però és quasi segur que els iranians rebrien la seva dosi de càstig en el seu territori.
Amenaza muy grave a la seguridad de Israel

Un nuevo cable publicado por Wikileaks confirma una información que ya era conocida. Hezbolá posee unos 40.000 misiles - de eso ya hablé en un anterior artículo - que permitiría a Hezbolá tirar entre 400 y 600 misiles diarios contra Israel y un número indeterminado de aviones no tripulados Ababil con un alcance de 150 kilómetros de fabricación iraní que pueden ser cargados con explosivos y servir para atacar objetivos dentro de Israel. Estos datos que ahora aparecen en un cable de Wikileaks se basan en la información que unos congresistas estadounidenses recibieron de un alto oficial del Mossad en el año 2009. Irán por su parte dispondría de unos 300 misiles con suficiente alcance para llegar a Israel y que los sistemas de defensa israelíes sólo dispondrían de 10 a 12 minutos para hacer frente al ataque.Israel inició la operación Plomo Fundido para acabar con el lanzamiento de Qasam que Hamás hacía desde Gaza, entonces sólo eran de 50 a 80 Qasam diarios, otra operación de respuesta castigó duramente el sur del Líbano desde donde Hezbolá realizaba sus ataques contra la población israelí, ahora estamos hablando de que Hezbolá amenaza con tirar entre 400 y 600 misiles diarios sobre territorio israelí, es decir, 10 veces más misiles de un modelo más efectivo, si esto sucede nos podemos imaginar que la vida en el sur del Líbano con volverse muy complicada y que los terroristas de Hezbolá si fueran gente sensata no expondrían a sus compatriotas a la ira justificada de Israel.Se puede decir lo mismo en el caso de que empiecen a caer misiles iraníes, es muy probable que Israel sólo tenga 10 minutos para abatir los misiles iraníes pero es casi seguro que los iraníes recibirían su dosis de castigo en su territorio.