28 de gen. 2011

L'escot britànic que va fer tremolar als guardians de la moral de l'Iran

L'escot britànic que va fer tremolar als guardians de la moral de l'Iran

El fet que un trucatge fotogràfic es converteixi en notícia no ens hauria de preocupar però si que ens hauria de preocupar quan aquest fet té com a protagonista a la responsable de la política exterior de la UE, Catherine Ashton que apareix en una foto al costat del representant del govern iranià, Said Yalili després d'una reunió a Istanbul sobre el programa nuclear iranià. Lady Ashton apareix a la foto vestida d'una forma absolutament correcte des del punt de vista europeu, és clar, perquè des del punt de vista iranià la seva forma de vestir es considerada excessiva. Segurament els iranians l'haurien preferit tapada de cap a peus i a 10000 quilòmetres lluny d'allà. En tot moment el dirigent iranià va evitar qualsevol contacte físic amb Lady Ahston, ni tan sols van donar-se la mà. Els dirigents iranians i d'altres Estats islàmics sempre eviten donar la mà a dones (polítiques) occidentals perquè consideren les dones com éssers inferiors i impures.
Podem veure dues versions de la mateixa imatge. Una és la foto que publica la premsa occidental en què apareixen Lady Ashton i Said Yalili, l'una al costat de l'altre. Una foto que aquí no despertaria la libido acostumats com estem a veure senyoretes lleugeres de roba (i de cervell) a la televisió però sembla que els guardians de la moral dels iranians creuen que l'"exhibició dèrmica" de Lady Ashton podria corrompre la ingènua moral dels homes iranians perquè no estan acostumats a veure senyores “tan despullades” com Lady Ashton, a lapidar-les i decapitar-les, això si, tapades de cap a peus, si que estan acostumats. A la foto que es va publicar a la premsa iraniana van cobrir l'escot de Lady Ashton usant el photoshop ja que consideren els guardians de la moral iraniana que la representant europea anava massa escotada.
El escote británico que hizo temblar a los guardianes de la moral de Irán

El hecho de que un trucaje fotográfico se convierta en noticia no debería preocuparnos pero sí que debería preocuparnos cuando este hecho tiene como protagonista a la responsable de la política exterior de la UE, Catherine Ashton que aparece en una foto junto al representante del gobierno iraní, Said Yalili tras una reunión en Estambul sobre el programa nuclear iraní. Lady Ashton aparece en la foto vestida de una forma absolutamente correcto desde el punto de vista europeo, claro, porque desde el punto de vista iraní su forma de vestir es considerada excesiva. Seguramente los iraníes deberían preferido tapada de pies a cabeza ya 10.000 kilómetros lejos de allí. En todo momento el dirigente iraní evitar cualquier contacto físico con Lady Ahston, ni siquiera darse la mano. Los dirigentes iraníes y de otros Estados islámicos siempre evitan dar la mano a mujeres (políticas) occidentales porque consideran a las mujeres como seres inferiores y impuras. Podemos ver dos versiones de la misma imagen. Una es la foto que publica la prensa occidental en que aparecen Lady Ashton y Said Yalili, una al lado del otro. Una foto que aquí no despertaría la libido acostumbrados como estamos a ver señoritas ligeras de ropa (y de cerebro) en la televisión pero parece que los guardianes de la moral de los iraníes creen que la "exhibición dérmica" de Lady Ashton podría corromper la ingenua moral de los hombres iraníes porque no están acostumbrados a ver señoras "tan desnudas" como Lady Ashton, a lapidarlo las y decapitarlo las, eso si, tapadas de pies a cabeza, si que están acostumbrados. En la foto que se publicó en la prensa iraní cubrieron el escote de Lady Ashton usando el photoshop ya que consideran los guardianes de la moral iraní que la representante europea iba demasiado escotada.