15 de gen. 2011

La llei del tabac

La llei del tabac

A principis d’any ha entrat en vigor la nova llei del tabac. Aquesta llei restringeix els espais on es pot fumar. Aquests dies hem vist com han anat sortint propietaris de restaurants i bars que s’han declarat insubmisos perquè diuen que impedint que els seus clients fumin al bar o restaurant aquest se n’aniran. Dir això és absurd perquè si la llei prohibeix que es fumi a tots els restaurants la gent ja sap que s’hi juga i que no pot fumar. Tampoc es pot fumar a menys de 50 metres dels hospitals, als llocs de feina, etc. No era gens agradable estar esmorzant mentre la olor de cigarret embrutava l’aire. No he fumat mai, no m’agrada, em molesta molt que fumin a prop meu, però tinc una raó de pes per estar en contra del tabac, vaig perdre el pare, que era fumador, per un càncer de faringe que el va consumir en 8 mesos. Qui vulgui fumar que ho faci allà on no obligui als demés a respirar el fum del seu cigarret.
La ley del tabaco

A principios de año ha entrado en vigor la nueva ley del tabaco. Esta ley restringe los espacios donde se puede fumar. Estos días hemos visto como han ido saliendopropietarios de restaurantes y bares que se han declarado insumisos porque dicen queimpidiendo que sus clientes fumen en el bar o restaurante este se irán. Decir eso esabsurdo porque si la ley prohíbe que se fume en todos los restaurantes la gente yasabe que se juega y que no puede fumar. Tampoco se puede fumar a menos de 50metros de los hospitales, los puestos de trabajo, etc. No era nada agradable estardesayunando mientras el olor de cigarrillo ensuciaba el aire. No he fumado nunca, nome gusta, me molesta mucho que fumen cerca de mí, pero tengo una razón de pesopara estar en contra del tabaco, perdí a mi padre, que era fumador, por un cáncer defaringe que el consumió en 8 meses. Quien quiera fumar que lo haga donde no obliguea los demás a respirar el humo de su cigarrillo.