7 de gen. 2011

La carrera armamentística iraniana

La carrera armamentística iraniana

L'estrany cas de Shahram Amiri
Ben curiós el cas d'aquest científic. L'any 2009 Amiri va viatjar a l'Aràbia Saudita per fer la seva peregrinació a la Meca quan va desaparèixer. Iran va acusar als serveis d’intel·ligència dels Estats Units i de l'Aràbia Saudita d'haver-lo segrestat. El mes de juny de 2010 la televisió iraniana va emetre un vídeo d'una qualitat patètica on un individu que deia ser Amiri denunciava que havia estat segrestat pels serveis d’intel·ligència dels Estats Units a l'Aràbia Saudita i traslladat als Estats Units. És a dir, un vídeo en què costava identificar qui apareixia i que confirmava la tesi iraniana del segrest. El presumpte Amiri va denunciar que els agents nord-americans van torturar-lo. I a Youtube va aparèixer un vídeo amb un altre presumpte Amiri negava tenir vincles amb el programa nuclear iranià i que havia anat als Estats Units a estudiar. Quan va ser alliberat pels Estats Units la televisió iraniana va informar que com que els serveis d’intel·ligència no havien aconseguit que col·laborés en una campanya contra el programa nuclear iranià el van alliberar i quan va sortir dels Estats Units va dir a la televisió iraniana que havia estat segrestat pels nord-americans. Aquest cop sembla que realment era ell quan va declarar que "ja he explicat les claus que van motivar el meu segrest en un vídeo que vaig gravar per a la televisió iraniana". Va dir que podria parlar de les seves peripècies durant els mesos que va estar desaparegut "quan torni al meu volgut país, Iran. Allà podré explicar als mitjans i a la meva gent, amb tranquil·litat, que va passar durant els últims 14 mesos, aquests incidents que han sigut un misteri per a molts" i "podré aclarir a més les acusacions que s'han abocat contra mi en mitjans internacionals i pel Govern dels Estats Units, que han tractat d'enfonsar la meva reputació". I va tornar a l'Iran.Allà va ser rebut com un heroi però sembla que l'heroi va ser aïllat en un primer moment segons la seva família “en una casa segura i els seus acostats podien visitar-lo els caps de setmana en un complex cultural i d'oci anomenat Talaiie”. Segons la família “ens anunciaren que l'objectiu d'aquest aïllament era la protecció de la seva vida enfront de certs perills. Les visites s'acabaren i ara ens assabentem que està a una presó de Teheran, tancat en una cel·la d'aïllament i sota interrogatoris”. Una web de l'oposició iraniana al règim d'Ahmadinejad creu que les autoritats iranianes volen saber quina informació podia haver donat als Estats Units sobre el programa nuclear iranià.
Els nord-americans segresten a Amiri a l'Aràbia Saudita on Amiri estava per peregrinar a la Meca però acaba als Estats Units. Primer surt un vídeo d'una qualitat tan dolenta que si la persona que surt diu que és l'ànec Donald ens ho podríem creure, dient que l'havien segrestat per portar-lo als Estats Units. En un vídeo de Youtube un altre presumpte Amiri deia que estava als Estats Units estudiant i que ell no tenia ni idea del programa nuclear iranià. Després s'escapa dels seus segrestadors o l'alliberen, o ves a saber, i torna a l'Iran. Abans de tornar promet que quan torni al seu estimat Iran aclarirà tot aquesta història delirant. El reben com un heroi, no sé si amb banda de música i catifa vermella al peu de l'avió, i li restringeixen els moviments i les visites, finalment l'heroi acaba a la garjola aïllat de la seva família i sofrint interrogatoris a càrrec d'uns senyors gens agradables.

Connexió de la central nuclear de Bushehr a la xarxa elèctrica
Aquesta central nuclear va començar a ser construïda abans de la Revolució Islàmica amb ajuda d'Alemanya, però amb el triomf de la Revolució el projecte va aturar-se. Fa 10 anys l'Iran va reprendre la construcció d'aquesta central nuclear, ara amb la col·laboració de Rússia, el projecte, però, ha anat patint successius endarreriments fins l'estiu passat en què va començar el procés d'alimentació amb la previsió de connectar-la a la xarxa elèctrica l'octubre o novembre passat. La connexió està prevista ara pel mes de febrer de 2011. Una de les causes d'aquest últim endarreriment podria haver estat l'atac informàtic que l'Iran va patir pel virus “stuxnet” a finals de l'estiu passat. Se sospita que sota el programa nuclear civil s'amagui un projecte de caire militar que ha patit sabotatges de tota mena.

Iran desenvolupa un sistema operatiu
Iran ha desenvolupat un sistema operatiu que resisteixi els atacs de virus i programes maliciosos, segons el ministre iranià de Telecomunicacions i Tecnologia, Reza Taqipour “aquest nou sistema operatiu serà instal·lat primer en els centres industrials i altres organitzacions (nacionals) i després s'oferirà a la població per que l'instal·li si vol a les seves cases”. Segons el ministre iranià s'ha pres la decisió d'accelerar aquest projecte degut que “els sistemes operatius que ara existeixen al país són susceptibles de ser atacats amb malwares i altres programes maliciosos que es difonen a través de les xarxes. Un sistema operatiu de codis oberts ajudarà a localitzar els forats en els ports. Molts països s'estan decantant pels codis oberts (US) com a solució a aquest problema. El projecte té com a objectiu impedir que altres sistemes penetrin en les xarxes locals per robar dades dels sistemes nacionals". El passat desembre els sistemes informàtics iranians van ser infectats pel virus Stuxnet afectant milers d'adresses IP d'ordinadors industrials, incloses les centrifugadores nuclears de la central de Bushehr, fet que hauria provocat un endarreriment més de la posada en marxa d'aquesta central. Iran va donar les culpes dels problemes informàtics als enemics d'Iran però no va precisar qui eren aquests enemics.
Tour nuclear a Bushehr
El règim iranià ha convidat a varis representants diplomàtics estrangers a un tour per les seves centrals nuclears. Segons el portaveu del ministeri iranià d'Assumptes Exteriors, Ramin Mehmanparast els convidats són “dins de la Unió Europea i representants del grup 5+1”, sense aclarir si entre els convidats a aquest tour estan els Estats Units. Iran vol acabar amb els dubtes que la comunitat internacional té sobre el seu programa nuclear ja que se sospita que sota el programa nuclear pacífic s'amaga un de militar, i el règim iranià malgrat que ho nega no ha fet més que provocar que les sospites creixin.

Nous míssils per a l'Armada iraniana
L'Armada iraniana ha començat a instal·lar un nou sistema de míssils per protegir les seves costes. Aquest nou sistema de míssils “fan que la localització, intercepció i destrucció de diversos objectius sigui més senzill”. Malgrat l'embargament armamentístic l'Iran ha desenvolupat un programa d'armes convencionals amb l'ajuda de Corea del Nord. Iran tem l'atac d'Israel o dels Estats Units per destruir el seu programa nuclear .

La carrera armamentística iraní

El extraño caso de Shahram Amiri


Curioso el caso de este científico. En 2009 Amiri viajó a Arabia Saudí para hacer su peregrinación a la Meca cuando desapareció. Irán acusó a los servicios de inteligencia • Inteligencia de Estados Unidos y de Arabia Saudí de haberlo secuestrado. En junio de 2010 la televisión iraní emitió un vídeo de una calidad patética donde un individuo que decía ser Amiri denunciaba que había sido secuestrado por los servicios de inteligencia • Inteligencia de Estados Unidos en Arabia Saudita y trasladado a Estados Unidos . Es decir, un vídeo en el que costaba identificar quién aparecía y que confirmaba la tesis iraní del secuestro. El presunto Amiri denunció que los agentes estadounidenses torturarlo. Y en Youtube apareció un video con otro presunto Amiri negaba tener vínculos con el programa nuclear iraní y que había ido a los Estados Unidos a estudiar. Cuando fue liberado por los Estados Unidos la televisión iraní informó que como los servicios de inteligencia no habían conseguido que colaborara en una campaña contra el programa nuclear iraní lo liberaron y cuando salió de los Estados Unidos dijo a la televisión iraní que había sido secuestrado por los estadounidenses. Esta vez parece que realmente era él cuando declaró que "ya he explicado las claves que motivaron mi secuestro en un vídeo que grabé para la televisión iraní". Dijo que podría hablar de sus peripecias durante los meses que estuvo desaparecido "cuando vuelva a mi querido país, Irán. Allí podré explicar a los medios ya mi gente, con tranquilidad, que pasó durante los últimos 14 meses, estos incidentes que han sido un misterio para muchos "y" podré aclarar además las acusaciones que se han vertido contra mí en medios internacionales y por el Gobierno de Estados Unidos, que han tratado de hundir mi reputación ". Y volvió a Irán. Allí fue recibido como un héroe pero parece que el héroe fue aislado en un primer momento según su familia "en una casa segura y sus allegados podían visitarlo los fines de semana en un complejo cultural y de ocio llamado Talaiie ". Según la familia "nos anunciaron que el objetivo de este aislamiento era la protección de su vida frente a ciertos peligros. Las visitas se acabaron y ahora nos enteramos que está en una prisión de Teherán, encerrado en una celda de aislamiento y bajo interrogatorios ". Una web de la oposición iraní en el régimen de Ahmadineyad cree que las autoridades iraníes quieren saber qué información podía haber dado a los Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní. Los estadounidenses secuestran a Amiri en Arabia Saudita donde Amiri estaba para peregrinar a la Meca pero acaba en los Estados Unidos. Primero sale un vídeo de una calidad tan mala que si la persona que sale dice que es el pato Donald nos lo podríamos creer, diciendo que la habían secuestrado para llevarlo a los Estados Unidos. En un vídeo de Youtube a otro presunto Amiri decía que estaba en Estados Unidos estudiante y que él no tenía ni idea del programa nuclear iraní. Después se escapa de sus secuestradores o lo liberan, o vete a saber, y vuelve a Irán. Antes de volver promete que cuando vuelva a su amado Irán aclarará toda esta historia delirante. Lo reciben como un héroe, no sé si con banda de música y alfombra roja al pie del avión, y le restringen los movimientos y las visitas, finalmente el héroe termina en la cárcel aislado de su familia y sufriendo interrogatorios a cargo de unos señores nada agradables.

Conexión de la central nuclear de Bushehr a la red eléctrica

Esta central nuclear comenzó a ser construida antes de la Revolución Islámica con ayuda de Alemania, pero con el triunfo de la Revolución el proyecto se detuvo. Hace 10 años Irán reanudó la construcción de esta central nuclear, ahora con la colaboración de Rusia, el proyecto, sin embargo, ha ido sufriendo sucesivos retrasos hasta el verano pasado en que comenzó el proceso de alimentación con la previsión de conectarla a la red eléctrica en octubre o noviembre. La conexión está prevista ahora para el mes de febrero de 2011. Una de las causas de este último retraso podría haber sido el ataque informático que Irán sufrió por el virus "stuxnet" a finales del verano pasado. Se sospecha que bajo el programa nuclear civil esconda un proyecto de tipo militar que ha sufrido sabotajes de todo tipo.

Irán desarrolla un sistema operativo

Irán ha desarrollado un sistema operativo que resista los ataques de virus y programas maliciosos, según el ministro iraní de Telecomunicaciones y Tecnología, Reza Taqipour "este nuevo sistema operativo será instalado primero en los centros industriales y otras organizaciones (nacionales) y después se 'ofrecerá a la población para que el instalador • si quiere a sus casas ". Según el ministro iraní ha tomado la decisión de acelerar este proyecto debido a que "los sistemas operativos que ahora existen en el país son susceptibles de ser atacados con malwares y otros programas maliciosos que se difunden a través de las redes. Un sistema operativo de códigos abiertos ayudará a localizar los agujeros en los puertos. Muchos países se están decantando por los códigos abiertos (US) como solución a este problema. El proyecto tiene como objetivo impedir que otros sistemas penetren en las redes locales para robar datos de los sistemas nacionales ". El pasado diciembre los sistemas informáticos iraníes fueron infectados por el virus Stuxnet afectando miles de direcciones IP de ordenadores industriales, incluidas las centrifugadoras nucleares de la central de Bushehr, lo que habría provocado un retraso más de la puesta en marcha de esta central. Irán dio las culpas de los problemas informáticos a los enemigos de Irán pero no precisó quiénes eran estos enemigos.

Tour nuclear en Bushehr

El régimen iraní ha invitado a varios representantes diplomáticos extranjeros en un tour por sus centrales nucleares. Según el portavoz del ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Ramin Mehmanparast los invitados son "dentro de la Unión Europea y representantes del grupo 5 +1", sin aclarar si entre los invitados a este tour están los Estados Unidos. Irán quiere acabar con las dudas que la comunidad internacional tiene sobre su programa nuclear ya que se sospecha que bajo el programa nuclear pacífico se esconde uno de militar, y el régimen iraní pese a que lo niega no ha hecho más que provocar que las sospechas crezcan.

Nuevos misiles para la Armada iraní

La Armada iraní ha comenzado a instalar un nuevo sistema de misiles para proteger sus costas. Este nuevo sistema de misiles "hacen que la localización, interceptación y destrucción de varios objetivos sea más sencillo". A pesar del embargo armamentístico Irán ha desarrollado un programa de armas convencionales con la ayuda de Corea del Norte. Irán teme el ataque de Israel o de Estados Unidos para destruir su programa nuclear.