17 de gen. 2011

Que guanyen els expresidents?

Que guanyen els expresidents?

El mes de desembre Gas Natural-Fenosa va contractar l'expresident del govern espanyol Felipe González com conseller independent. Aznar, també expresident del govern espanyol ha fitxat per Endesa com assessor extern. Va ser en temps d'Aznar que es va privatitzar Endesa prèvia col·locació en el càrrec de president de Manuel Pizarro, que després de vendre's la companyia i rebre una bona morterada de diners, va entrar en política amb la clara pretensió de ser ministre en un govern del PP que finalment no va ser, ara veiem el cas invers, Aznar passa de la política a l'empresa que va privatitzar-se durant el seu govern, i també cobrarà una bona morterada per assessorar-los. Els serveis prestats es paguen bé, oi?.


José María Aznar

80.000 € de l'Estat.

200.000 € d'Endesa.

100.000 € de News Corporation (Grup Murdoch).

Altres ingressos sense concretar per conferències.


Felipe González

80.000 € de l'Estat.

126.500 € de Gas Natural.

Altres ingressos sense concretar per conferències i disseny de joies.


¿Que ganan los ex presidentes?

En diciembre Gas Natural-Fenosa contrató el ex presidente del gobierno español Felipe González como consejero independiente. Aznar, también ex presidente del gobierno español ha fichado por Endesa como asesor externo. Fue en tiempos de Aznar que se privatizó Endesa previa colocación en el cargo de presidente de Manuel Pizarro, que después de venderse la compañía y recibir una buena morterada de dinero, entró en política con la clara pretensión de ser ministro en un gobierno del PP que finalmente no fue, ahora vemos el caso inverso, Aznar pasa de la política a la empresa que privatizó-durante su gobierno, y también cobrará una buena morterada para asesorarles. Los servicios prestados se pagan bien, ¿verdad?.

José María Aznar

80 000 € del Estado.

200,000 € de Endesa.

100.000 € de News Corporation (Grupo Murdoch).

Otros ingresos sin concretar por conferencias.

Felipe González

80 000 € del Estado.

126,500 € de Gas Natural.

Otros ingresos sin concretar por conferencias y diseño de joyas.