26 de gen. 2011

La catalanofòbia de Javier Arenas

La catalanofòbia de Javier Arenas

No és cap novetat però això ens ho confirma clarament, d'ara fins que el Partit Popular guanyi les eleccions generals ens espera als catalans una d'aquestes campanyes en què serem objecte d'atacs i falsedats, la demagògia i la catalanofòbia seran els elements principals. Javier Arena, que ja va ser l'infame autor de tres infames falques en què donava la culpa de tots els mals d'Andalusia als catalans, va deixar clara la seva posició en el seu discurs en la convenció pepera que va celebrar-se a Sevilla la setmana passada. Va dir: "Un govern andalús del Partit Popular sempre serà baluard per a la igualtat d'oportunitats de tots els espanyols. Més clar, no mirarem a una altra banda, serem bel·ligerant si a un nen se li intenta obligar a estudiar en una altra llengua diferent de la seva, o si algun andalús no pot accedir a una feina, per estar format en castellà, o sigui en espanyol, serem bel·ligerant. "

No tinc cap dubte que seran bel·ligerants contra Catalunya. Em sembla d'una extrema gravetat que un dirigent polític faci aquestes declaracions tan plenes de demagògia i mentides, però és l'estil del PP en general, i d'alguns dirigents del PP com Javier Arenas. I que diu d'aquestes paraules Alícia Sánchez Camacho?. Tristament aquesta senyora a la que alguns catalans li van donar el seu vot fa el que sempre ha fet, posar-se del costat del seu partit i no del seu país. Les declaracions de Javier Arenas em semblen menyspreables, però la senyora Sánchez Camacho és encara pitjor, hi ha moments en què si algú ataca el teu país has de tornar-te encara que sigui gent que tinguis unes idees amb les que combreguis.


Vídeo: Arenas carrega contra la immersió
Declaracions de Javier Arenas contra la immersió lingüística a les escoles durant la convenció nacional del PP a Sevilla.
http://www.tv3.cat/3alacarta/videos/3329450

Vídeo:
Empar: "Javier Arenas no tolerarà que aprenguin cap llengua que no sigui la seva"
Empar Moliner dedica la seva carta al director a comentar les declaracions de Javier Arenas: "Serem bel·ligerants si a un nen andalús se l'obliga a estudiar en una llengua diferent a la seva".
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3330690Video de la falca de Javier Arenas contra Catalunya


La catalanofobia de Javier Arenas

No es ninguna novedad pero eso nos lo confirma claramente, de ahora hasta que el Partido Popular gane las elecciones generales nos espera a los catalanes una de estas campañas en que seremos objeto de ataques y falsedades, la demagogia y la catalanofobia serán los elementos principales. Javier Arena, que ya fue el infame autor de tres infames cuñas en la que daba la culpa de todos los males de Andalucía a los catalanes, dejó clara su posición en su discurso en la convención pepera que se celebró en Sevilla la semana pasada. Dijo: "Un gobierno andaluz del Partido Popular siempre será baluarte para la igualdad de oportunidades de todos los españoles. Más claro, no miraremos para otro lado, seremos beligerante si a un niño se le intenta obligar a estudiar en otra lengua diferente a la suya, o si algún andaluz no puede acceder a un empleo, por estar formado en castellano, es decir en español, seremos beligerante. " No tengo ninguna duda de que serán beligerantes contra Cataluña. Me parece de una extrema gravedad que un dirigente político haga estas declaraciones tan llenas de demagogia y mentiras, pero es el estilo del PP en general, y de algunos dirigentes del PP como Javier Arenas. Y que dice de estas palabras Alicia Sánchez Camacho?. Tristemente esta señora a la que algunos catalanes le dieron su voto hace lo que siempre ha hecho, ponerse del lado de su partido y no de su país. Las declaraciones de Javier Arenas me parecen despreciables, pero la señora Sánchez Camacho es aún peor, hay momentos en que si alguien ataca tu país tienes que volverte aunque sea gente que tengas unas ideas con las que comulgara.