8 de gen. 2011

La dent amb micròfon que mai va existir i el retorn del bruixot i tràfic d’armes

La dent amb micròfon que mai va existir i el retorn del bruixot i tràfic d’armes
La dent amb micròfon que mai va existir

L'Iran arresta una nord-americana
L'agència iraniana de notícies FARS va afirmar ahir que Hall Tayalan, de 55 anys, va ser arrestada a prop de la frontera amb Armènia i acusada d'espionatge. Segons FARS la dona va entrar al país sense visat i duia aparells d'espionatge, com un micròfon implantat en una dent. La TV iraniana va desmentir la detenció. EFE.
Els països islàmics tenen la síndrome de l'espia imaginari. En un article molt recent comentava com les autoritats d'Aràbia Saudita van arrestar un voltor acusat d'espiar per Israel. L'Iran és molt susceptible amb aquest tema, veuen un espia del Mossad a sota de cada llit iranià que vol impedir-los tenir un programa nuclear sobre el que la comunitat internacional sospita que hi ha gat amagat. Des del blocaire Hoder que va ser detingut acusat d'espiar a favor d'Israel, tot i que l'única raó va ser que mesos abans havia visitat aquest país, fet que el règim iranià prohibeix als seus ciutadans, acusació que era un muntatge per poder callar a un blocaire molt crític amb el règim i amb molta influència al país. La notícia diu que, segons l'agència FARS, una nord-americana de 55 anys va ser detinguda a prop de la frontera amb Armènia, segons aquesta agència de notícies iraniana la senyora nord-americana portava aparells d'espionatge, no aclareix quina mena d'aparells, tot i que si la senyora estava fent turisme no seria rar que portés una o vàries càmeres, només diu que la senyora portava un micròfon implantat en una dent. La senyora, segons el breu article, no duia visat. Això del micròfon implantat a la dent em té intrigat. El més sorprenent és que la televisió iraniana va desmentir la notícia. Ara no sabem si hi havia una senyora de 55 nord-americana amb un micròfon a la dent o no.

El retorn del bruixot

El clergue radical xiïta Al-Sadr torna a l'Iraq
Moqtada Al-Sadr va ser rebut a l'aeroport de la seva ciutat natal, Najaf, situada a 170 quilòmetres de Bagdad, després de passar tres anys a l'Iran. Al-Sadr es va convertir, després de la invasió de l'Iraq per les tropes multinacionals liderades pels EUA el març de 2003, en un dur opositor a l'ocupació estrangera. EFE
Ens queixem dels clergues que tenim a les nostres contrades perquè es fiquen allà on no els demana ningú però a l'Iraq dirigeixen directament a gent armada amb AK47 i els envien a immolar-se. La situació d'Iraq és molt complicada, almenys quan estava Saddam al poder se sabia qui era l'enemic, ell, però ara s'ha convertit en un batibull de grupuscles que s'enfronten contra les tropes de la coalició internacional i alhora entre ells. En aquests moments allò s'assembla més aviat al Chicago dels anys 20.


Tràfic d’armes

L’Estat espanyol ha superat la xifra de venda armes arreu del Món de l’any anterior. Segons denuncien Greenpeace, Fundació per la Pau, Intermón i Amnistia Internacional la venda d’armes de fabricació espanyola van pujar l’any 2010 a 2000 milions d’euros, l’any 2009 Espanya va ingressar 1300 milions d’euros per aquest mateix concepte. Aràbia Saudita, Iran, Pakistan, Israel, Tailàndia, Colòmbia, Marroc i Estats Units són els principals destins de les armes de fabricació espanyola. És curiós veure que no tenen problemes a vendre armes tant a Israel com a Iran, dos països que en qualsevol moment podrien embrancar-se en una guerra. D’altra banda cal dir que no és nou aquest fet, en un article de mesos enrere vaig comentar que en un vaixell que havia partit d’Iran amb destinació final a Gaza i que havia declarat transportar ajuda humanitària van trobar-se armes, algunes de fabricació espanyola.Les armes espanyoles d'Hezbolà

¿Las armas requisadas hablan español o portugués?

El diente con micrófono que nunca existió, el retorno del brujo y tráfico de armas
El diente con micrófono que nunca existió

Irán detiene a una estadounidense
La agencia iraní de noticias FARS afirmó ayer que Hall Tayalan, de 55 años, fue arrestada cerca de la frontera con Armenia y acusada de espionaje. Según FARS la mujer entró en el país sin visado y llevaba aparatos de espionaje, como un micrófono implantado en un diente. La TV iraní desmintió la detención. EFE.
Los países islámicos tienen el síndrome del espía imaginario. En un artículo muy reciente comentaba como las autoridades de Arabia Saudita arrestaron a un buitre acusado de espiar para Israel. Irán es muy susceptible con este tema, ven un espía del Mossad debajo de cada cama iraní que quiere impedirles tener un programa nuclear sobre el que la comunidad internacional sospecha que hay gato encerrado. Desde el blogger Hoder que fue detenido acusado de espiar a favor de Israel, aunque la única razón fue que meses antes había visitado este país, que el régimen iraní prohíbe a sus ciudadanos, acusación que era un montaje para poder callar a un blogger muy crítico con el régimen y con mucha influencia en el país. La noticia dice que, según la agencia FARS, una estadounidense de 55 años fue detenida cerca de la frontera con Armenia, según esta agencia de noticias iraní la señora estadounidense llevaba aparatos de espionaje, no aclara qué tipo de aparatos, aunque si la señora estaba haciendo turismo no sería raro que llevara una o varias cámaras, sólo dice que la señora llevaba un micrófono implantado en un diente. La señora, según el breve artículo, no llevaba visado. Lo del micrófono implantado en el diente me tiene intrigado. Lo más sorprendente es que la televisión iraní desmintió la noticia. Ahora no sabemos si había una señora de 55 estadounidense con un micrófono en el diente o no.

El regreso del brujo

El clérigo radical chií Al Sadr vuelve a Irak
Moqtada Al Sadr fue recibido en el aeropuerto de su ciudad natal, Nayaf, situada a 170 kilómetros de Bagdad, después de pasar tres años en Irán. Al Sadr se convirtió, tras la invasión de Irak por las tropas multinacionales lideradas por EEUU en marzo de 2003, en un duro opositor a la ocupación extranjera. EFE
Nos quejamos de los clérigos que tenemos en nuestras porque se meten donde no les pide nadie pero en Irak dirigen directamente a gente con AK47 y los envían a inmolarse. La situación de Irak es muy complicada, al menos cuando estaba Sadam al poder se sabía quién era el enemigo, él, pero ahora se ha convertido en un batiburrillo de grupúsculos que se enfrentan contra las tropas de la coalición internacional y al mismo tiempo entre ellos. En estos momentos aquello se parece más bien al Chicago de los años 20.

Tráfico de armas

El Estado español ha superado la cifra de venta armas en todo el Mundo del año anterior. Según denuncian Greenpeace, Fundació per la Pau, Intermón y Amnistía Internacional la venta de armas de fabricación española subieron el año 2010 a 2000 millones de euros, el año 2009 España ingresó 1.300 millones de euros por este mismo concepto .Arabia Saudí, Irán, Pakistán, Israel, Tailandia, Colombia, Marruecos y Estados Unidos son los principales destinos de las armas de fabricación española. Es curioso ver que no tienen problemas en vender armas tanto a Israel como Irán, dos países que en cualquier momento podrían enzarzarse en una guerra. Por otra parte hay que decir que no es nuevo este hecho, en un artículo de meses atrás comenté que en un barco que había partido de Irán con destino final en Gaza y que había declarado transportar ayuda humanitaria se encontraron armas, algunas de fabricación española.