28 de gen. 2011

Relació Catalunya - Espanya

Relació Catalunya - Espanya

Dèficit fiscal
Tres Lander alemanys (Baviera, Heese i Baaden-Würtemberg)han portat el sistema de finançament alemany al Tribunal Constitucional alemany perquè consideren que paguen molt i aquestes són les xifres:
Baviera 3491 milions d'euros, Hesse 1738 milions d'euros i Baaden-Würtemberg 1649 milions d'euros.
Mentrestant Catalunya paga pel mateix concepte 20000 milions d'euros a l'Estat espanyol i encara hem de veure com des de la caverna política i mediàtica espanyola ens acusen de lladres.
Carlos Herrera contra Jordi Pujol
Carlos Herrera, Herrera en la Onda, Onda Cero Radio, ha de competir amb altres mitjans de comunicació que dia rere dia intenten batre rècords a veure qui la diu més grossa, i ser un locutor moderat no està de moda a Espanya, l'estil imposat des de la caverna l'obliga a dir bajanades cada dia més grosses encara que això suposi demostrar que no sap de que parla, i que un periodista demostri tanta ignorància i ho faci d'una manera tan grollera és preocupant. Herrera diu el següent sobre l'expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol després que aquest reconegués en el seu bloc que tal i com estan les coses en la relació entre Catalunya i Espanya la independència comença a ser una opció viable. Herrera diu: “Que malament ho ha hagut de passar aquest tio (Jordi Pujol) durant 30 anys, dissimulant, perquè ara, ai, la poteta, al final a la vellesa verola, potser és que vol els vots d'Esquerra per a les municipals, per a la seva formació, o del que es tracta és de provocar perquè et desafectin. És a dir, jo em faig l'antipàtic i aixina quan reaccionin els altres jo dic que m'odien. "
Sembla increïble que aquest periodista no entengui que el president Pujol no és que s'hagués passat 30 anys dissimulant. Pujol mai havia estat partidari de la independència, com sempre ha dit urbi et orbe, sinó que era partidari d'una bona relació entre Catalunya i Espanya, però en tot aquest temps Jordi Pujol ha vist que els polítics espanyols no volen que hi hagi una bona relació sinó la submissió de Catalunya a Espanya, que els catalans renunciem al que som i ens convertim en allò que el nacionalisme espanyol de tall castellà dessitja, simplement en espanyols, que renunciem a la nostra llengua. L'article del president Pujol ha fet mal en el nacionalisme mediàtic que ha decidit reaccionar com només saben fer ells, amb les mentides i les falsedats.
Els nacionalistes espanyols són una patuleia d'estúpids i curts de gambals, no han entés mai res. I són tan curts d'enteniment que no se n'adonen que cada vegada que obren la boca converteixen a persones que voldrien una bona relació amb Espanya en persones que volen la independència perquè fins i tot ells se n'adonen que Espanya és un fracàs com Estat, i ho és perquè aquells que diuen ser els seus defensors fan mans i mànigues per posar en marxa el trencament de les relacions entre els diversos territoris que composen l'Estat espanyol.
Incís: El primer que hauria de fer és deixar de mastegar les paraules com si fossin un xiclet, sent locutor hauria de parlar sense que sembli que estigui mastegant les paraules, fa tants anys que està per Madrid que ha oblidat tot el que va aprendre quan estava a Catalunya.

Article: Del Tribunal Constitucional a la independència. Passant pel Québec
Jordi Pujol Editorial / 25 de gener de 2011
Podria passar que d’aquí a un temps en el tema de la relació entre Espanya i Catalunya ens haguéssim d’afrontar amb el dilema següent: o l’Espanya que el Tribunal Constitucional ha dibuixat, sota pressió descarada del PP, posició entre ambigua i per sota mà també contrària del PSOE i el suport majoritari de l’opinió pública espanyola, o la independència.

Vídeo: CARLOS HERRERA ATACA JORDI PUJOLRelación Cataluña - España

Déficit fiscal

Tres Lander alemanes (Baviera, Heese y Baader-Wurtemberg) han llevado el sistema de financiación alemán al Tribunal Constitucional alemán porque consideran que pagan mucho y estas son las cifras: Baviera 3491 millones de euros, Hesse 1738 millones de euros y Baader-Wurtemberg 1649 millones de euros. Mientras Cataluña paga por el mismo concepto 20.000 millones de euros a España y todavía tenemos que ver como desde la caverna política y mediática española nos acusan de ladrones.

Carlos Herrera contra Jordi Pujol

Carlos Herrera, Herrera en la Onda, Onda Cero Radio, tiene que competir con otros medios de comunicación que día tras día intentan batir récords a ver quién la dice más gorda, y ser un locutor moderado no está de moda en España, el estilo impuesto desde la caverna le obliga a decir tonterías cada día más grandes aunque eso suponga demostrar que no sabe de que habla, y que un periodista demuestre tanta ignorancia y lo haga de una manera tan grosera es preocupante. Herrera dice lo siguiente sobre el presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol después de que éste reconociera en su blog que tal y como están las cosas en la relación entre Catalunya y España la independencia empieza a ser una opción viable. Herrera dice: "Que mal lo ha tenido que pasar este tío (Jordi Pujol) durante 30 años, disimulando, porque ahora, ay, la patita, al final a la vejez viruela, quizás es que quiere los votos de Esquerra para las municipales, para su formación, o lo que se trata es de provocar para que te desafecten. Es decir, yo me hago el antipático y así cuando reaccionen los demás yo digo que me odian. " Parece increíble que este periodista no entienda que el presidente Pujol no es que hubiera pasado 30 años disimulando. Pujol nunca había sido partidario de la independencia, como siempre ha dicho urbi et orbe, sino que era partidario de una buena relación entre Cataluña y España, pero en todo este tiempo Jordi Pujol ha visto que los políticos españoles no quieren que haya una buena relación sino la sumisión de Cataluña en España, que los catalanes renunciamos a lo que somos y nos convertimos en lo que el nacionalismo español de corte castellano desea, simplemente en españoles, que renunciemos a nuestra lengua. El artículo del presidente Pujol ha hecho daño en el nacionalismo mediático que ha decidido reaccionar como sólo saben hacer ellos, con las mentiras y las falsedades. Los nacionalistas españoles son una patulea de estúpidos y cortos de entendederas, no han entendido nada. Y son tan cortos de entendimiento que no se dan cuenta que cada vez que abren la boca convierten a personas que querrían una buena relación con España en personas que quieren la independencia porque incluso ellos se dan cuenta que España es un fracaso como Estado, y lo es porque aquellos que dicen ser sus defensores hacen lo imposible para poner en marcha la rotura de las relaciones entre los diversos territorios que componen el Estado español. Inciso: Lo primero que debería hacer es dejar de masticar las palabras como si fueran un chicle, siendo locutor debería hablar sin que parezca que esté masticando las palabras, hace tantos años que está por Madrid que ha olvidado todo lo que aprendió cuando estaba en Cataluña.

2 comentaris:

zel ha dit...

Vols dir que val la pena escoltar aquest carallot? Si cada dia m'adono més que allò és una altra realitat, i no sé ni si val la pena escoltar-los...

Ai patirem!

Jaume C. i B. ha dit...

No escolto aquesta emissora, he tret l'audio del dialing d'El Món a Rac 1.
Bona definició aquesta de que allò (Espanya) és una altra realitat, jo crec que Espanya viu a la Dimensió desconeguda i que no saben com sortir-se'n.