31 de jul. 2009

Manuel Ruíz Rivas


Si una característica defineix als dirigents del Partit Popular aquesta és la de la barra. Diuen una cosa, fan la contrària i tracten de justificar-les totes dues al temps de fer jocs de mans per afegir-ne quantes coses calgui, tot sigui per fer soroll. En una persona normal, fins i tot en dirigents d'altres partits això seria una demostració d'incongruència, en el cas de la gent del PP és únicament que tenen la cara molt dura i molt poca vergonya. Costa trobar exemples que destaquin pel damunt dels altres ja que si considerem el cas Gürtel en que el mateix partit quan ensuma corrupció en casa aliena demana que s'encenguin les fogueres de la inquisició i quan són ells els que
tenen la corrupció a casa seva, i el cas Gürtel n'és un exemple propi d'una república bananera, no d'un país de la UE, diuen que les coses no són ben be així, que no és el que sembla, que és un contuberni premsa-resta de partits-jutges-policies, o que és tot plegat i a l'hora no és res d'això. Però el cas del finançament n'és un d'aquells exemples on el PP ha quedat retratat com una colla de desvergonyits. S'hi han oposat, han criticat que s'aprovi - això és legítim - però després han parat la ma tots els presidents autonòmics del PP i ho justifiquen amb allò que estan en contra però els diners són els diners. Manuel Ruíz Rivas, portaveu del PP gallec ha dit que "el nou finançament és un xantatge amb ajuda de còmplices que recolzen uns pressupostos i unes ministres infames", Aquestes declaracions en són un exemple, aquest home qualifica de xantatge el nou finançament mentre el seu govern agafa els diners. Em faig una idea de a qui es refereix el senyor Ruíz quan parla de l'ajut de còmplices, però si tant disconformes estaven amb el finançament sempre podien haver votat en contra i haver-se negat a agafar els diners. Aquí els únics que han tingut un comportament infame han sigut els dirigents del Partit Popular fent declaracions amb molt poca vergonya. En el moment en què han agafat els diners del finançament ells s'han convertit en els còmplices. Ja diuen que ningú és capaç d'ensumar la seva pròpia ferum i en el PP fan tanta mala olor que el nas fa anys que el tenen tapat.
-----
Si una característica define a los dirigentes del Partido Popular esta es la de la jeta. Dicen una cosa, hacen la contraria y tratan de justificarlas ambas al tiempo de hacer juegos de manos para añadir cuantas cosas sean necesarias, todo sea para hacer ruido. En una persona normal, incluso en dirigentes de otros partidos eso sería una demostración de incongruencia, en el caso de la gente del PP es únicamente que tienen la cara muy dura y muy poca vergüenza. Cuesta encontrar ejemplos que destaquen por el encima de los otros ya que si consideramos el caso Gürtel en que el mismo partido cuando olfatea corrupción en casa ajena pide que se enciendan las hogueras de la inquisición y cuando son ellos los que tienen la corrupción en su casa, y el caso Gürtel es un ejemplo propio de una república bananera, no de un país de la UE, dicen que las cosas no son exactamente así, que no es lo que parece, que es un contubernio prensa-resto de partidos-jueces-policías, o que es en resumidas cuentas y a la vez no es nada de eso. Pero el caso de la financiación es uno de aquellos ejemplos donde el PP ha quedado retratado como una grupo de desvergonzados. Se han opuesto, han criticado que se apruebe - eso es legítimo - pero después han puesto la mano todos los presidentes autonómicos del PP y lo justifican con que están en contra pero el dinero es el dinero. Manuel Ruíz Rivas, portavoz del PP gallego ha dicho que "la nueva financiación es un chantaje con ayuda de cómplices que apoyan unos presupuestos y unas ministras infames", Estas declaraciones son un ejemplo, este hombre califica de chantaje la nueva financiación mientras su gobierno coge el dinero. Me hago una idea de a quien se refiere el señor Ruíz cuando habla de la ayuda de cómplices, pero si tan disconformes estaban con la financiación siempre podían haber votado en contra y haberse negado a coger el dinero. Aquí los únicos que han tenido un comportamiento infame han sido los dirigentes del Partido Popular haciendo declaraciones con muy poca vergüenza. En el momento en que han cogido el dinero de la financiación ellos se han convertido en los cómplices. Ya dicen que nadie es capaz de olfatear su propia pestilencia y en el PP hacen tan mal olor que la nariz hace años que la tienen tapada.