1 d’ag. 2009

BICING

No és la primera vegada i no crec que sigui l'última que tornant a casa em trobi que algú ha disposat de ben comuns en benefici propi. En aquest cas parlo d'una bicicleta del Bicing de la que algú se n'apropiat. En aquest cas m'he trobat aquesta bicicleta encadenada a aquestes barres, altres vegades ho estan a semàfors, fanals o senyals de trànsit, com qualsevol altre bicicleta, només que aquesta bicicleta pertany al servei del Bicing i tenen un parell d'estacions d'aquest servei a pocs metres. Encara sort que aquesta l'hagin encadenat, altres vegades m'he trobat amb bicicletes que han tingut pitjor sort.

-----

No es la primera vez y no creo que sea la última que volviendo a casa me encuentre que alguien ha dispuesto de bienes comunes en beneficio propio. En este caso hablo de una bicicleta del Bicing de la que alguien se apropiado. En este caso me he encontrado esta bicicleta encadenada a estas barras, otras veces lo están en semáforos, faroles o señales de tráfico, como cualquiera otro bicicleta, solo que esta bicicleta pertenece al servicio del Bicing y tienen un par de estaciones de este servicio a pocos metros. Aún, suerte que ésta la hayan encadenado, otras veces me he encontrado con bicicletas que han tenido peor suerte.