1 de jul. 2009

Jutge a mida de Carlos Fabra


Us explicaré una història real, encara que sembli la trama d'una novel·la de misteri no gaire bona. El jutjat número 1 de Nules (Castelló) ja té jutge titular. És en aquest tribunal on s'ha de jutjar la causa contra el president de la Diputació de Castelló i del PP de Castelló, Carlos Fabra. El magistrat que es farà càrrec d'aquest jutjat és fill de l'advocat Emilio Pin, amb importants lligams amb el PP i que ha representat al PP en les juntes electorals i va presentar-se en les llistes d'AP - que ara es diu PP - en les primeres eleccions i va anar en les llistes de les eleccions municipals de Burriana pel mateix partit. Aquest era el pare de Jacobo Pin, ara parlarem de Jacobo Pin, el nou president del jutjat número 1 de Nules, que recentment va aprovar l'accés a la carrera judicial, plaça que ha estat vacant des de desembre de 2007. Va ser el mateix Jacobo Pin qui va sol·licitar aquesta plaça i accedirà a la plaça el 8 de juliol quan el rei el nomeni jutge. Serà aquest jutge, Jacobo Pin qui haurà de pronunciar-se sobre el cas contra Carlos Fabra per suborn, tràfic d'influències, negociacions prohibides i frau fiscal. El sumari del cas Fabra té un gruix de 25000 folis. Jacobo Pin és el nové jutge que es fa càrrec d'aquest tribunal des que en 2004 va iniciar-se la causa contra Fabra. El PP ja ha posat a un dels seus al capdavant d'un tribunal que jutja un cas en què el "polític exemplar", president de la Diputació de Castelló i dirigent del PP ha de ser jutjat. Això és propi d'una república bananera on la corrupció actua sense cap vergonya corrompent el sistema per tal d'afavorir i protegir els corruptes. I ho fan davant dels nostres ulls sense que es produeixi un escàndol que hauria de fer rodolar caps entre la classe política espanyola. Que és això de nomenar un jutge afí a un partit que ha de jutjar a un dirigent important d'aquest mateix partit?. Ja posats a fer tripijocs matussers que nomenin jutge al mateix Fabra, així serà a més de "polític exemplar", com va qualificar-lo Mariano Rajoy, un "jutge exemplar" que es jutja a ell mateix i es declara innocent. És tot aquest assumpte tant barroer que fa fàstic. La poca vergonya que els quedava l'han acabat de perdre. Això és indecent.


Os explicaré una historia real, aunque parezca la trama de una novela de misterio no muy buena. El juzgado número 1 de Nules (Castellón) ya tiene juez titular. Es en este tribunal donde se tiene que juzgar la causa contra el presidente de la Diputación de Castellón y del PP de Castellón, Carlos Fabra. El magistrado que se hará cargo de este juzgado es hijo del abogado Emilio Pin, con importantes lazos con el PP y que ha representado al PP en las juntas electorales y se presentó en las listas de AP - que ahora se llama PP - en las primeras elecciones y fue en las listas de las elecciones municipales de Burriana por el mismo partido. Éste era lo padre de Jacobo Pin, ahora hablaremos de Jacobo Pin, el nuevo presidente del juzgado número 1 de Nules, que recientemente aprobó el acceso a la carrera judicial, plaza que ha estado vacante desde diciembre de 2007. Fue el mismo Jacobo Pin quien solicitó esta plaza y accederá a la plaza el 8 de julio cuando el rey el nombre juez. Será este juez, Jacobo Pin quien deberá pronunciarse sobre el caso contra Carlos Fabra por cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y fraude fiscal. El sumario del caso Fabra tiene un espesor de 25000 folios. Jacobo Pin es el noveno juez que se hace cargo de este tribunal desde que en 2004 inició la causa contra Fabra. El PP ya ha puesto a uno de los suyos al frente de un tribunal que juzga un caso en el que el "político ejemplar", presidente de la Diputación de Castellón y dirigente del PP va a ser juzgado. Eso es propio de una república bananera donde la corrupción actúa sin ninguna vergüenza corrompiendo el sistema con tal de favorecer y proteger a los corruptos. Y lo hacen delante de nuestros ojos sin que se produzca un escándalo que debería hacer rodar cabezas entre la clase política española. ¿Que es eso de nombrar a un juez afín a un partido que debe juzgar a un dirigente importante de este mismo partido?. Ya puestos a hacer trapicheos chapuceros que nombren juez al mismo Fabra, así será además de "político ejemplar", como lo calificó Mariano Rajoy, será un "juez ejemplar" que se juzga a él mismo y se declara inocente. Es todo este asunto tan chapucero que da asco. La poca vergüenza que les quedaba la han acabado de perder. Esto es indecente.

1 comentari:

Patric ha dit...

Crec que la història és interessant. No conec les persones implicades, però puc pensar en el que dius. I tu principal crítica o pregunta és: "Com és possible nomenar un jutge afí a un partit que ha de jutjar a un dirigent important d'aquest mateix partit?.
Tens raó, no hauria de ser així, però és possible que no existeixi una altra persona, tu mateix has dit que Jacobo Pin és el novè jutge que s'ha fet càrrec de la causa contra Fabra per "suborn, tràfic d'influències, negociacions prohibides i frau fiscal ", i podem adonar-nos que la causa és bastant seriosa.
Però què és un jutge? Com ha de ser la persona que administrarà justícia?
En primer lloc jo crec que un jutge és un home de dret, que administra justícia mitjançant l'ús del dret, la constitució i les lleis d'un país i de vegades d'altres països.
La tasca d'un jutge té molta transcendència per la qual cosa sembla natural que es exigeixin d'ell qualitats i qualitats especials.
Suposem que un jutge ha de tenir una "sòlida preparació tècnica i jurídica, i estar compromès amb la causa de la justícia, amb l'acompliment pulcre de les seves funcions, amb un alt grau de flexibilitat, en el entès de tenir en compte no només factors legals , sinó tots aquells que l'ajudin a adoptar decisions acords, tant amb aquests preceptes, com amb la realitat que la societat sembla requerir. ".
Suposem que un jutge "ha d'estar involucrat amb la societat, no aïllat dels processos socials que l'envolten, que concebi la seva funció judicial com un servei encaminat a satisfer o solucionar les necessitats humanes de cada moment concret, que encerti a preveure el que pot succeir, un jutge amb independència decisòria, però protector i guardià de la justícia. Un jutge que desentranyar el conflicte, indagui la seva motivació i decideixi amb imparcialitat, reparant l'anormalitat, sobre la base del dret. ".
Suposem que un jutge ha de perseguir l'objectivitat encara que no sempre això és fàcil. Ha de ser sensible, posseir rectitud i humanitat en els seus judicis.
Suposem que un jutge "ha de lluitar contra les prevencions, que els mouria a no prendre en compte les circumstàncies atenuants, o contra el partidarismo polític, que els incitaría a considerar com criminals als enemics del seu partit i com innocents als seus correligionaris. Suposem que un jutge no ha de deixar arrossegar per preferències personals, per promeses o regals, per influències estranyes, tendents a fer desviar l'error de la justícia.

Com podem apreciar hi ha moltes suposicions de com han de ser els jutges.