27 de jul. 2009

La falca de Rajoy


Estic quasi segur que Rajoy no passarà als llibres d'història per haver sigut president del govern espanyol, ja ha perdut dues eleccions que ell creia guanyades de carrer i camina lleuger cap a una tercera derrota electoral d'aquí a tres anys. I no crec que en el seu partit li acceptin una tercera derrota. Si això passa no serà per lo be que ho estar fent el govern del PSOE sinó per haver sigut el líder d'una oposició irresponsable i amb ganes de gresca. Rajoy si que passarà a les hemeroteques per una frase que ell repeteix quan un assumpte li és incòmode però ha vist com tots els seus arguments són rebatuts contundentment: "això no interessa als espanyols". I això ho ha aplicat tant a la llei de la memòria històrica, la llei dels matrimonis homosexuals, la llei de l'avortament o fins i tot en referència a la visita del ministre Moratinos a Gibraltar. Doncs per no interessar a cap espanyol el PP i els seus mitjans de comunicació afins han fet molt de soroll. Vull afegir que Rajoy no s'aclareix ni ell mateix quan parla. En referència al viatge de Moratinos a Gibraltar a més de dir-li al ministre que no vagi a fer el ridícul i l'indi - sembla que per Rajoy les relacions diplomàtiques és fer l'indi - s'ha queixat que amb aquesta visita ha tractat la colònia britànica d'igual a igual. Després ha dit que Moratinos és el primer ministre espanyol que ha fet una visita oficial al seu propi país. Qui fa el ridícul és Rajoy. Gibraltar és oficialment un territori britànic d'ultramar, per tant no és territori espanyol, això el senyor Rajoy ho hauria de saber, i per tant Moratinos no ha fet una visita oficial al territori espanyol sinó al britànic. Mentre Gibraltar sigui el que és qualsevol autoritat estrangera que visiti la Roca haurà de comportar-se com marquen els protocols en aquests casos. Després hi ha la referència a l'estatus d'aquesta colònia britànica. Aclareixis, senyor Rajoy, en una mateixa declaració no es pot ser tant incongruent.
-----
Estoy casi seguro que Rajoy no pasará a los libros de historia por haber sido presidente del gobierno español, ya ha perdido dos elecciones que él creía ganadas de calle y camina ligero hacia una tercera derrota electoral dentro de tres años. Y no creo que en su partido le acepten una tercera derrota. Si eso pasa no será por lo bien que lo está haciendo el gobierno del PSOE sino por haber sido el líder de una oposición irresponsable y con ganas de gresca. Rajoy si que pasará en las hemerotecas por una frase que él repite cuando un asunto le es incómodo pero ha visto como todos sus argumentos son rebatidos contundentemente: "eso no interesa a los españoles". Y eso la ha aplicado tanto a la ley de la memoria histórica, la ley de los matrimonios homosexuales, la ley del aborto o incluso en referencia a la visita del ministro Moratinos a Gibraltar. Pues para no interesar a ningún español el PP y sus medios de comunicación afines han hecho mucho de ruido. Quiero añadir que Rajoy no se aclara ni él mismo cuando habla. En referencia al viaje de Moratinos a Gibraltar además de decirle al ministro que no vaya a hacer el ridículo y el indio - parece que para Rajoy las relaciones diplomáticas es hacer el indio - se ha quejado que con esta visita ha tratado la colonia británica de igual a igual. Después ha dicho que Moratinos es el primer ministro español que ha hecho una visita oficial a su propio país. Quien hace el ridículo es Rajoy. Gibraltar es oficialmente un territorio británico de ultramar, por tanto no es territorio español, eso el señor Rajoy debería saberlo, y por tanto Moratinos no ha hecho una visita oficial al territorio español sino al británico. Mientras Gibraltar sea lo que es cualquier autoridad extranjera que visite la Roca deberá comportarse como marcan los protocolos en estos casos. Después hay la referencia al estatus de esta colonia británica. Aclárese, señor Rajoy, en una misma declaración no se puede ser tan incongruente.