29 de jul. 2009

La (sin)Razón defensa els presidents de les Corts franquistes

La (sin)Razón defensa els presidents de les Corts franquistes

El diari La (sin)Razón critica la petició de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica al president del Congrés, José Bono, per retirar els retrats dels presidents de les Corts franquistes considerant que no mereixen estar en la galeria de retrats dels presidents del Congrés perquè no van fer res per avançar cap a la democràcia i les llibertats de la ciutadania. Segons La (sin)Razón aquesta associació no perceben el desig majoritari dels espanyols de tancar les ferides i es fiquen en un contenciós que no interessa a ningú. La (sin)Razón sembla que li està copiant a Rajoy les frases, a veure si el contenciós pels drets d'autor de les frases el tindran ells. L'assumpte de la memòria històrica posa histèrica a la dreta neofranquista espanyola que s'atribueix l'opinió majoritària dels espanyols, quan en realitat mai els ha interessat gaire quina és l'opinió de la majoria dels espanyols i si considerem el fet que qualsevol mesura contra el franquisme és durament criticada per mitjans com La (sin)Razón. Ells poden defensar el franquisme, ningú esperava que defensin una altra cosa, però que el defensin ells sense atribuir-se l'opinió d'una majoria que en realitat no existeix. Com encertadament diu l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica els presidents de les Corts espanyoles durant l'època franquista no mereixen estar en un espai que recorda al president d'aquesta institució. Les Corts franquistes no eren una institució democràtica, aquells que en formaven part no eren escollits democràticament ja que en aquella època no hi havia democràcia a Espanya. Els presidents de les Corts franquistes no poden estar en el mateix espai que els presidents del Congrés dels Diputats elegits per sufragi universal com a diputats i pel vot dels diputats electes com a presidents d'aquesta cambra. El contenciós com l'anomena La (sin)Razón existeix perquè enlloc de tancar aquest tema fent neteja a Espanya uns quants que tenien la paella agafada pel mànec van imposar el silenci a la majoria. Després de 30 anys de democràcia s'està intentant fer allò que s'hauria d'haver fet al dia següent de la mort del dictador. A qui no interessa obrir aquest contenciós és a La (sin)Razón, però que podem esperar d'un diari neofranquista?.


La (sin)Razón defiende los presidentes de las Cortes franquistas


El diario La (sin)Razón critica la petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica al presidente del Congreso, José Bono, para retirar los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas considerando que no merecen estar en la galería de retratos de los presidentes del Congreso porque no hicieron nada para avanzar hacia la democracia y las libertades de la ciudadanía. Según La (sin)Razón esta asociación no percibe el deseo mayoritario de los españoles de cerrar las heridas y se meten en un contencioso que no interesa a nadie. La (sin)Razón parece que le está copiando a Rajoy las frases, a ver si el contencioso por los derechos de autor de las frases lo tendrán ellos. El asunto de la memoria histórica pone histérica a la derecha neofranquista española que se atribuye la opinión mayoritaria de los españoles, cuando en realidad nunca les ha interesado mucho cuál es la opinión de la mayoría de los españoles y si consideramos el hecho de que cualquier medida contra el franquismo es duramente criticada por medios como La (sin)Razón. Ellos pueden defender el franquismo, nadie esperaba que defiendan otra cosa, pero que lo defiendan ellos sin atribuirse la opinión de una mayoría que en realidad no existe. Como certeramente dice la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica los presidentes de las Cortes españolas durante la época franquista no merecen estar en un espacio que recuerda al presidente de esta institución. Las Cortes franquistas no eran una institución democrática, aquellos que formaban parte no eran escogidos democráticamente ya que en aquella época no había democracia en España. Los presidentes de las Cortes franquistas no pueden estar en el mismo espacio que los presidentes del Congreso de los Diputados elegidos por sufragio universal como diputados y por el voto de los diputados electos como presidentes de esta cámara. El contencioso como lo nombra La (sin)Razón existe porque en lugar lugar de cerrar este tema haciendo limpieza en España algunos que tenían la sartén cogida por el mango impusieron el silencio a la mayoría. Después de 30 años de democracia se está intentando hacer lo que se debería haber hecho al día siguiente de la muerte del dictador. A quien no interesa abrir este contencioso es a La (sin)Razón, ¿pero que podemos esperar de uno diario neofranquista?.

3 comentaris:

Jaume Pros ha dit...

Quan parlen de tancar ferides, aludeixen a una fal·làcia: ja que això no és incompatible amb el record de les víctimes, la recuperació dels seus cossos o, com en aquest cas, l'eliminació de la simbologia colpista i representativa d'un règim criminal.

Des de fa uns anys, la ultradreta torna a sortir de l'armari.

Jaume C. i B. ha dit...

Exacte Jaume, per a ells tancar ferides és oblidar. Però molta gent voldria recuperar el cos d'aquell familiar i donar-li una sepultura decent. I això la ultradreta no ho vol acceptar.

Patric ha dit...

A mi, el conflicte ideològic entre la dreta i l'esquerra en qualsevol país em genera més d'un problema. Penso, com poden coexistir les diferents persones amb les seves diferents idees i creences en un mateix país, amb un mateix sistema de govern?; Crec que això obliga a generar estructures polítiques adminisrativas acceptables per a tots dos o més grups polítics. Crec que cal insistir, sense prejudicis, en els principis i valors bàsics d'una democràcia, en cas contrari qualsevol grup que "guanyi" es transforma en una mena de dictadura per l'altre, ja sigui de dreta o d'esquerra.
És molt difícil enfrontar la igualtat, la llibertat, la dignitat, els drets humans i la sobirania popular, si no acceptem la igualtat en els principis ... en les diferències o diversitat com diuen algunes persones ..

Si centrem la controvèrsia només a les diferències i no en la igualtat en principi, no arribem enlloc.
Per exemple: "l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica, entenc, demana al president del Congrés, José Bono, que es retirin els retrats dels presidents de les Corts franquistes considerant que no mereixen ser a la galeria de retrats dels presidents del Congrés perquè no van fer res per avançar cap a la democràcia i les llibertats de la ciutadania ".
Segons el diari La Razón aquesta associació "no percep el desig majoritari dels espanyols de tancar les ferides i es fiquen en un contenciós que no interessa a ningú.". La paraula contenciós té diversos significats: Dit d'una persona: "que per costum disputa o contradiu tot el que altres afirmen"; en dret té a veure amb matèries sotmeses a un judici, o la forma en què es litigar .... d' acord amb el diari a la majoria dels espanyols no li interessaria aquest assumpte.
Jo els crec a un ia un altre però el problema és, quina és la solució del problema.
Crec que des del punt de vista de l'Associació els presidents de les Corts frranquistas no van fer res per el que ells s'interessen i des de el que el diari pública, crec que efectivament és possible que hi hagi molts espanyols que no s'interessin per aquesta memòria, i que estiguin avorrits d'escoltar parlar d'ella i volen oblidar tot.
Entenc que existeix la idea que "els presidents de les Corts franquistes no poden estar en el mateix espai que els presidents del Congrés dels Diputats elegits per sufragi universal com a diputats i per el vot dels diputats electes com presidents de la cambra" .. ..
Jo crec que el tema de la "neteja a Espanya" no és tan senzill .. crec que no poden usar els mateixos mètodes que usen les dictadures.