3 de jul. 2009

CNI, la casa dels embolics


És molt lleig i incorrecte que un funcionari públic, especialment si es tracta d'un alt funcionari de l'Estat, faci servir diners públics en benefici propi. Però fins i tot en aquest assumpte hi ha diferències entre el PP i el PSOE. El PSOE va nomenar director del CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència a Alberto Saiz. Des de fa uns mesos s'anaven filtrant informacions que el capitost dels espies espanyols feia servir diners públics per pagar assumptes privats. Fa un parell de mesos va ser confirmat en el càrrec pel govern espanyol però les pressions han fet que ell mateix presenti la dimissió. En el seu lloc ha sigut anomenat el general Félix Sanz Roldán. Alberto Saiz ha decidit dimitir segons ell per no perjudicar al govern ni al CNI. El mes de maig Saiz va negar la veracitat de les acusacions que se li feien i va negar haver fet servir diners en el seu profit. Ha decidit dimitir i ha fet be, també s'ha de dir que aquest fet el converteix en una rara avis i un exemple que molts haurien de seguir en el Partit Popular, on no trobem a gent de la que se sospiti que hagin actuat de forma incorrecta com Saiz, trobem a imputats per delictes molt greus, a qui Rajoy qualifica de "polítics exemplars". Rajoy referint-se a aquest tema ens mostra un cop més que no té cap vergonya. Que Rajoy demani dimissions i llenci acusacions a tort i a dret considerant que ell defensa a personatges del seu partit imputats en la trama Gürtel és una indecència. Al principi pensava que Rajoy no s'enterava del que passava en el seu partit, després vaig començar a sospitar que és un pocavergonya, ara ja ho sé segur que ho és. Diu que la dimissió de Saiz era una necessitat nacional. I netejar de corruptes pepers, de trames Gürtel, dels espies del PP de Madrid o terminar amb cacics com Fabra no és una necessitat nacional pel senyor Rajoy?. A no ser que ser del PP implica tenir butlla especial per ser un pocavergonya barrut i corrupte. A Rajoy algú li hauria de dir que ja que no fa neteixa en el seu partit que almenys tingui la decència de callar. Tots els partits haurien de començar a prendres seriosament el tema de la corrupció. No pot ser que el mateix que demana dimissions als demés partits qualifiqui de "polítics exemplars" als seus propis corruptes.


-----


Video: CNI, la casa dels embolics


-----


Es muy feo e incorrecto que un funcionario público, especialmente si se trata de uno alto funcionario del Estado, use dinero público en beneficio propio. Pero incluso en este asunto hay diferencias entre el PP y el PSOE. El PSOE nombró director del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia a Alberto Saiz. Desde hace unos meses se iban filtrando informaciones que el capitoste de los espías españoles utilizaba dinero público por pagar asuntos privados. Hace un par de meses fue confirmado en el cargo por el gobierno español pero las presiones han hecho que él mismo presente la dimisión. En su lugar ha sido nombrado el general Félix Sanz Roldán. Alberto Saiz ha decidido dimitir según él por no perjudicar al gobierno ni al CNI. El mes de mayo Saiz negó la veracidad de las acusaciones que se le hacían y negó haber usado dinero en su provecho. Ha decidido dimitir y ha hecho bien, también se debe decir que este hecho le convierte en una rara avis y un ejemplo que muchos deberían seguir en el Partido Popular, donde no encontramos a gente de la que se sospeche que hayan actuado de forma incorrecta como Saiz, encontramos a imputados por delitos muy graves, a quien Rajoy califica de "políticos ejemplares". Rajoy refiriéndose a este tema nos muestra una vez más que no tiene ninguna vergüenza. Que Rajoy pida dimisiones y lance acusaciones a diestro y siniestro considerando que él defiende a personajes de su partido imputados en la trama Gürtel es una indecencia. Al principio pensaba que Rajoy no se enteraba de lo que pasaba en su partido, después empecé a sospechar que es un sinvergüenza, ahora ya sé seguro que lo es. Dice que la dimisión de Saiz era una necesidad nacional. ¿Y limpiar de corruptos peperos, de tramas Gürtel, de los espías del PP de Madrid o terminar con caciques como Fabra no es una necesidad nacional por el señor Rajoy?. A no ser que ser del PP implica tener bula especial para ser un sinvergüenza, caradura y corrupto. A Rajoy alguien le debería decir que ya que no hace limpieza en su partido que por lo menos tenga la decencia de callar. Todos los partidos deberían empezar a tomarse seriamente el tema de la corrupción. No puede ser que el mismo que pide dimisiones a los demás partidos califique de "políticos ejemplares" a sus propios corruptos.

1 comentari:

Patric ha dit...

Crec que qualsevol funcionari públic que comet un acte de corrupció ha de renunciar si ho descobreixen, si és que no li demanen la renúncia abans.
També crec que ha de renunciar si li llancen acusacions greus, encara que no pot provar o encara que ell pugui dir que no són veritables, ja que el sol fet de ser acusat el fa vulnerable no només a ell sinó al servei que representa i al govern que pertany ..
La conducta d'un funcionari públic ha de ser tan transparent que no ho puguin acusar absolutament de res, ningú.