10 de jul. 2009

El fatxa està de rebaixaLa defenestració del radioobisbe
A Fede (Federico Jiménez Losantos) li queden pocs telenotícies, és a dir, que d'aquí a poc ja no treballarà en la COPE i havent perdut completament el poc senderi que li quedava, si és que li quedava un bri de senderi, cosa que dubto molt, ha carregat contra la COPE. Ha dit que quan ell va arribar a l'emissora episcopal esta ocupava una posició en el rànquing i que l'escoltaven tants oients i que ara ha pujat en aquest rànquing i li escolten molts més oients. Després amb la seua habitual modèstia afegeix que ningú ha cobrat menys que ell, ningú ha aportat més que ell en La Mañana - nom del programa matinal de la COPE - i acaba llançant un dard enverinat a un tal Nacho Villa a qui acusa - més o menys veladament- de tindre un interés a fer-se amb el programa. Els senyors bisbes haurien de pagar-li a Fede una estada en un monestir perquè faci exercicis espirituals i recapaciti.
Fede menteix molt però en una cosa no enganya a ningú: és un franquista. Sembla que Caldera, no sé si es refereix a aquell que va ser ministre en la primera legislatura de Zapatero, que segons Fede, ha dit que la culpa que existeixin les nuclears és de Franco. Fede intenta fer una descripció de les bondats del franquisme i diu que amb Franco es va avançar. No he escoltat les paraules de Caldera sobre el tema però vull dir que durant el franquisme Espanya va patir un endarreriment que en temes tecnològics podria datar-se de més de 20 anys però en temes com la moral Espanya va anar a parar a l'Edat Mitjana. Fede cita els pantans, cert, durant el franquisme es van construir molts pantans, del que s'oblida és que alguns d'aquests pantans ja s'havien iniciat en la República i altres alguns anys abans. Franco, a vegades inaugurava alguns pantans diverses vegades.
-----
La defenestración del radioobispo
A Fede (Federico Jiménez Losantos) le quedan pocos telediarios, es decir, que de aquí a poco ya no trabajará en la COPE y habiendo perdido completamente el poco seso que le quedaba, si es que le quedaba una hebra de seso, cosa que dudo mucho, ha cargado contra la COPE. Ha dicho que cuando él llegó a la emisora episcopal esta ocupaba una posición en el ranking y que le escuchaban tantos oyentes y que ahora ha subido en este ranking y le escuchan muchos más oyentes. Después con su habtual
modestia añade que nadie ha cobrado menos que él, nadie ha aportado más que él en La Mañana - nombre del programa matinal de la COPE - y acaba lanzando un dardo envenenado a un tal Nacho Villa a quien acusa - más o menos veladamente- de tener un interés al hacerse con el programa. Los señores obispos deberían pagarle a Fede una estancia en un monasterio porque haga ejercicios espirituales y recapacite.
Fede miente mucho pero en una cosa no engaña a nadie: es un franquista. Parece que Caldera, no sé si se refiere a aquel que fue ministro en la primera legislatura de Zapatero, que según Fede, ha dicho que la culpa que existan las nucleares es de Franco. Fede intenta hacer una descripción de las bondades del franquismo y dice que con Franco se avanzó. No he escuchado las palabras de Caldera sobre el tema pero quiero decir que durante el franquismo España sufrió un atraso que en temas tecnológicos podría fecharse de más de 20 años pero en temas como la moral España fue a parar a la Edad Media. Fede cita los pantanos, cierto, durante el franquismo se construyeron muchos pantanos, de lo que se olvida es que algunos de esos pantanos ya se habían iniciado en la República y otros incluso algunos años antes. Franco, a veces inauguraba algunos pantanos varias veces.

-----

Vídeo: Losantos 1

Vídeo: Losantos 2
-----

Tarragona li retira honors al tirà
L'Ajuntament de Tarragona ha decidit retirar tots els honors al dictador Franco. Tarragona s'unix a la llarga llista de municipis que han retirat honors autoconcedits al difunt dictador Franco. Només els regidors del PP no han votat la moció. Com sempre els del PP mostren quina és la seua ideologia verdadera.

-----
Tarragona le retira honores al tirano
El Ayuntamiento de Tarragona ha decidido retirar todos los honores al dictador Franco. Tarragona se une a la larga lista de municipios que han retirado honores autoconcedidos al difunto dictador Franco. Solo los concejales del PP no han votado la moción. Como siempre los del PP muestran cuál es su ideología verdadera.

1 comentari:

Patric ha dit...

El 6 d'abril de 2009, la cadena Cope "va oferir al presentador Federico Jiménez Losantos abandonar 'La Mañana', el programa que dirigia des de 2003, i passar a presentar l'espai 'La Llanterna', a la mateixa emissora, juntament amb César Vidal. ". (Inf CincoDías.com); el mateix Losantos va donar aquesta informació, dient que darrere d'aquesta oferta estava per una banda la crisi i per altra banda l'església que pesa més que la crisi, amb alguns bisbes i part del PP. Es va esmentar que Losantos treballa en aquesta emissora des del 1993. A aquesta ocasió quan li van preguntar, Losantos va dir que la seva sortida era recolzada per Cañizares i el PP de Rajoy i Gallardón. Losantos va explicar que havia tingut una reunió amb el president executiu de COPE però que no se li van aclarir les raons que els va portar a prendre aquesta decisió. El diu que li va assenyalar que ell seguia a la ràdio però no en el programa que tenia. El diu sentir sastisfecho amb el treball realitzat: aconseguir sintonia amb la dreta, la votació per Rosa Diez i aconseguir sintonia amb una part de l'esquerra amb idea nacional ".
- Avui dia 10 de Juliol de 2009, Losantos s'acomiada dels oients en la darrera emissió de La Mañana de la COPE, agraint "els anys de llibertat i de tasca cívica". Diu: "Li vull agrair a aquesta empresa que tot el temps que hem estat en aquesta casa hem tingut llibertat per dir el que hem volgut; una altra cosa és que ens hagi costat el que ens ha costat "...( Inf Libertad Digital Societat).

- A mi no m'agrada molt parlar de Franco, perquè crec que és una persona que ja va morir, i voldria no escoltar mai més parlar d'ell. Entenc que hi ha moltes persones que tenen ideologies autoritàries en el món més val ocupar-se d'això i no de Franco, crec jo. Però estic d'acord que honors autoconcedidos siguin retirats.