6 de jul. 2009

Catalunya chu chu


En els últims anys el servei que RENFE dóna als usuaris catalans ha anat deteriorant-se amb retards i incidències a diari que converteixen en una penitència fer servir la RENFE per anar a treballar. Avui Antoni Puigverd en el seu article ¡Atención al tren! publicat per La Vanguardia comenta que els Catalunya Expres ja triguen 17 minuts més que en temps de Mercé Sala, que en els anys 90 va modernitzar un tercermundista servei ferroviari. Puigverd afegeix que el trajecte de Puigcerdà es triga el mateix ara que a principis del segle XX quan els trens anaven arrossegats per màquines de vapor. L'Estat s'ha centrat en l'AVE i ha deixat que el servei convencional caigui a trossos, i no nego que l'AVE li doni molts quartos a la RENFE, i també als comissionistes que s'han fet d'or amb la construcció d'un tren per anar a la "Vila i Cort" però irresponsablement han deixat que el servei que fan servir cada dia milers de persones es deteriori fent que els usuaris arribin tard a la feina o a casa. Haurien d'explicar els senyors directius de RENFE com és que els trens triguen més l'any 2009 que 20 anys enrere o que en una línia com la de Puigcerdà uns trens dels segle XXI triguin a fer el mateix recorregut que els trens de principis del segle XX.

----------

En los últimos años el servicio que RENFE da a los usuarios catalanes ha ido deteriorandose con retrasos e incidencias a diario que convierten en una penitencia usar la RENFE para ir a trabajar. Hoy Antoni Puigverd en su artículo ¡Atención al tren! publicado por La Vanguardia comenta que los Catalunya Express ya tardan 17 minutos más que en tiempo de Mercè Sala, que en los años 90 modernizó un tercermundista servicio ferroviario. Puigverd añade que el trayecto de Puigcerdà se tarda lo mismo ahora que a principios del siglo XX cuando los trenes iban arrastrados por máquinas de vapor. El Estado se ha centrado en el AVE y ha dejado que el servicio convencional caiga a trozos, y no niego que el AVE le dé muchos euros a la RENFE, y también a los comisionistas que se han hecho de oro con la construcción de un tren para ir a la "Villa y Corte" pero irresponsablemente han dejado que el servicio que usan cada día miles de personas se deteriore haciendo que los usuarios lleguen tarde en la faena o en casa. Deberían explicar los señores directivos de RENFE como es que los trenes tardan más el año 2009 que 20 años atrás o que en una línea como la de Puigcerdà unos trenes del siglo XXI tardan en hacer el mismo recorrido lo que los trenes de principios del siglo XX.

1 comentari:

Patric ha dit...

Tu critiques el deteriorament del servei de Renfe als usuaris per anar a treballar, especialment en els temps que han de complir en els seus recorreguts. Crec que això depèn de les empreses a càrrec, segons sembla les denúncies al respecte són públiques Tu creus que aquestes denúncies seran escoltades?