19 de jul. 2009

Cas Gürtel


Cas Gürtel
Madrid
El jutge instructor del Cas Gürtel ha imputat a 14 persones més, aquestes persones són els enllaços de Francisco Correa en els paradisos fiscals, és a dir, són les persones que s'ocupaven del blanqueig dels diners que movia la Trama Gürtel. El jutge Del TSJ de Madrid Antonio Pedreira ha decidit perllongar un mes més el secret del sumari i ha ordenat l'enviament de 15 comissions rogatòries a diversos països per localitzar els diners relacionats amb el Cas Gürtel. Les xifres es mouen al voltant dels 50 milions d'euros - uns 8000 milions de les antigues pessetes - que van invertir-se en bens mobles i immobles de països exòtics. 21 del 50 milions han estat localitzats a Suïssa, país que segons les informacions està col·laborant en la investigació. El jutge Pedreira ha demanat l'arrest de 14 Persones Residents a Miami, Regne Unit, Suïssa, Panamà I Mònaco. Es tracta de gestors immobiliaris, empleats de banca i financers que van col·laborar amb Francisco Correa durant anys per blanquejar els diners en paradisos fiscals.
València
EL jutge instructor ha admès a tràmit l'apel·lació del president Francisco Camps i tres imputats més pel cas de suborn ja que Camps no vol un judici amb jurat. Camps nega que li hagin regalat els famosos vestits. Camps ja no sap que fer, vagi on vagi els periodistes li pregunten sobre assumptes Que tenen a veure amb el Cas Gürtel i ell fa mans i mànigues - mai millor dit en el cas de Camps - per no respondre. Camps es trobava amb el ministre de Foment, José Blanco, per parlar sobre l'AVE de Madrid a València i els periodistes - éssers perversos I diabòlics - li pregunten si pensava dimitir. Camps va respondre que esperava ser encara president de la Generalitat Valenciana quan l'AVE arribés a València.
La "pastuqui" de Correa
En el mateix vídeo trobem a Francisco Correa comentant el negoci - pastuqui important, diu ell - que hi ha amb l'organització dels esdeveniments importants i dient que s'ha de contractar el "tio" que munta les graderies en esdeveniments com les 500 Milles d'Indianàpolis I l'NBA per muntar les grades de la Fórmula 1 quan se celebri en el circuit urbà de València.
Bárcenas
Aquest assumpte del Cas Gürtel comença a fer estralls per més que Rajoy continui en
silenci i sense prendre mesures. Al principi mostrava el seu suport als dirigents del seu partit imputats en el Cas Gürtel però ja fa dies que prefereix callar i a alguns se'ls estan posant els ous per corbata. A Rajoy se li demana que faci alguna cosa i alguns temen que Rajoy deixi de donar-los protecció. Luís Bárcenas, tresorer del PP va advertir que si el sacrificaven cantaria com la Castafiore, és a dir, Amenaça a dir-ho tot. Esperanza Aguirre li ha respost que tot el Que tingui d'ella ho faci públic i ho ha dit en el to entre melodramàtic i de perdonavides que ens té acostumats la senyora presidenta de Madrid, li demana agenollada, de forma figurada, espero. La senyora Aguirre s'ha equivocat d'ofici, hauria de ser actriu de "culebron" veneçolà. Pío García Escudero, un altre dirigent del PP, dubta que les amenaces de Bárcenas de fer-ho tot públic siguin certes, després Es vanta que el PP té una situació financera excel·lent a diferència dels altres partits - segons ell - i que aquesta excel·lent situació és deguda a la gestió de Luís Bárcenas. Pío, Pío, Pío, Pío, Bárcenas ha sigut imputat en aquest assumpte de corrupció que afecta al PP i és el tresorer del partit, diu vosté que la situació econòmica del PP és excel·lent, cosa que no poden dir els altres partits, segons vosté, és clar. Ha pensat que potser si la caixa del PP està plena és perquè el PP s'ha finançat irregularment mitjançant la Trama Gürtel?. Si les finances del PP són excel·lents i el tresorer del partit està imputat en un cas de corrupció... no aconsegueix el senyor Pío García Escudero sumar dos i dos?. Antonio Beteta recomana a Bárcenas que dimiteixi i després com a ciutadà particular vagi als tribunals a defensar el seu honor. De tots tres l'opinió més sensata sembla que és la d'Antonio Beteta.
-----
-----
Vídeo: Cas Gürtel
-----
Caso Gürtel
Madrid
El juez instructor del Caso Gürtel ha imputado a 14 personas más, estas personas son los enlaces de Francisco Correa en los paraísos fiscales, es decir, son las personas que se ocupaban del blanqueo del dinero que movía la trama Gürtel. El juez Del TSJ de Madrid Antonio Pedreira ha decidido prolongar un mes más el secreto del sumario y ha ordenado el envío de 15 comisiones rogatorias a varios países para localizar el dinero relacionado con el Caso Gürtel. Las cifras se mueven alrededor de los 50 millones de euros - unos 8000 millones de las antiguas pesetas - que invirtieron en bienes muebles e inmuebles de países exóticos. 21 de los 50 millones han sido localizados en Suiza, país que según las informaciones está colaborando en la investigación. El juez Pedreira ha pedido el arresto de 14 personas residentes en Miami, Reino Unido, Suiza, Panamá y Mónaco. Se trata de gestores inmobiliarios, empleados de banca y financieros que colaboraron con Francisco Correa durante años para blanquear el dinero en paraísos fiscales.
Valencia
El juez instructor ha admitido a trámite la apelación del presidente Francisco Camps y tres imputados más por el caso de soborno ya que Camps no quiere un juicio con jurado. Camps niega que le hayan regalado los famosos trajes. Camps ya no sabe que hacer, vaya donde vaya los periodistas le preguntan sobre asuntos que tienen que ver con el Caso Gürtel y él hace manos y mangas - nunca mejor dedo en el caso de Camps - para no responder. Camps se encontraba con el ministro de Fomento, José Blanco, para hablar sobre el AVE de Madrid a Valencia y los periodistas - seres perversos y diabólicos - le preguntan si pensaba dimitir. Camps respondió que esperaba ser aún presidente de la Generalitat Valenciana cuando el AVE llegase a Valencia.
La "pastuqui" de Correa
En el mismo vídeo encontramos a Francisco Correa comentando el negocio - pastuqui importante, dice él - que hay con la organización de los acontecimientos importantes y diciendo que se ha de contratar al "tío" que monta las gradas en acontecimientos como las 500 Millas de Indianápolis y la NBA para montar las gradas de la Fórmula 1 cuando se celebre en el circuito urbano de Valencia.
Bárcenas
Este asunto del Caso Gürtel empieza a hacer estragos por más que Rajoy continue en silencio y sin tomar medidas. Al principio mostraba su apoyo a los dirigentes de su partido imputados en el Caso Gürtel pero ya hace días que prefiere callar y a algunos se les están poniendo los huevos por corbata. A Rajoy se le pide que haga alguna cosa y algunos temen que Rajoy deje de darles protección. Luís Bárcenas, tesorero del PP advirtió que si le sacrificaban cantaría como La Castafiore, es decir, amenaza en decirlo todo. Esperanza Aguirre le ha respondido que todo lo que tenga de ella lo haga público y lo ha dicho en el tono entre melodramático y de perdonavidas a que nos tiene acostumbrados la señora presidenta de Madrid, le pide arrodillada, de forma figurada, espero. La señora Aguirre se ha equivocado de oficio, debería ser actriz de "culebrón" venezolano. Pío García Escudero, otro dirigente del PP, duda que las amenazas de Bárcenas de hacerlo todo Público sean ciertas, después chulea que el PP tiene una situación financiera excelente a diferencia de los otros partidos - según él - y que esta excelente situación es debida a la gestión de Luís Bárcenas. Pío, Pío, Pío, Pío, Bárcenas ha sido imputado en este asunto de corrupción que afecta al PP y es el tesorero del partido, dice usted que la situación económica del PP es excelente, cosa que no pueden decir los otros partidos, según usted, está claro. ¿Ha pensado que quizá si la caja del PP está llena es porque el PP se ha financiado irregularmente mediante la Trama Gürtel?. Si las finanzas del PP son excelentes y el tesorero del partido está imputado en un caso de corrupción... ¿no logra el señor Pío García Escudero sumar dos y dos?. Antonio Beteta recomienda a Bárcenas que dimita y después como un ciudadano particular vaya a los tribunales a defender su honor. De los tres la opinión más sensata parece que es la de Antonio Beteta.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Quines serien les conseqüències o ensenyaments principals que podria deixar aquest cas?

Jaume C. i B. ha dit...

Que si ets del PP tens barra lliure per fer el que et roti,