25 de jul. 2009

FAESFAES
Fundación para el Análisis de Estudios Sociológicos - FAES - no és el que podria donar a entendre el seu nom un centre científic per a l'estudi del comportament humà, més aviat s'hauria d'estudiar als que en són membres, són la fàbrica d'idees d'un partit polític, el Partit Popular. I si les idees que surten són totes en la línia dels arguments emprats pel PP i els seus mitjans afins en contra de l'Estatut cal començar a posar-se a tremolar. Al marge de dirigir les passes dels dirigents del PP en matèria ideològica FAES ha tingut poques intervencions destacades però si alguna una mica peculiar. S'enrecorden quan un diari marroquí va anunciar que una ministra francesa estava embarassada i que el fill podria ser d'Aznar?. La notícia hauria passat desapercebuda en aquell racó que els diaris destinen a notícies sobre cocodrils a les clavegueres de Moscou i aparicions del monstre del llac Banyoles. Però FAES va sortir "amenaçant" amb accions judicials contra els que afirmessin que Aznar era el pare de la criatura. Aquesta va ser una de les accions més destacades després de la publicació d'una novel·la de ciència ficció bassada en l'Estatut que ells van voler fer passar per un Anàlisi seriós. En aquest anàlisi que va escandalitzar les persones d'ànima pura i crèdula i que va fer riure a la gent intel·ligent venien a dir que l'Estatut recollia articles sobre la poligàmia i l'homosexualitat, del que ells - FAES - deduïren que els catalans s'haurien de casar poligàmicament i amb persones del seu mateix sexe. Hi havia altres disbarats en una línia semblant. Però l'informe no deia quins eren els articles concrets. Lògicament l'anàlisi de FAES no anava destinat a la gent intel·ligent sinó a la parròquia pepera. Jo he buscat les referències sobre la poligàmia dins de l'Estatut i mira que he tingut la santa paciència de llegir-lo un parell de vegades però qui va escriure l'anàlisi hauria de deixar de fumar porros i així no veurà visions. Als artistes psicodèlics potser els funcionava però l'anàlisi polític sota els efectes dels estupefaents dóna aquests resultats. Però FAES no només publica bajanades amb aparença d'informes, és, principalment, la fàbrica d'idees del PP. Quina és la ideologia del PP?. El PP va ser fundat per un antic ministre del dictador Franco. El franquisme era una ideologia on s'hi barrejava elements extrets del feixisme italià i el nazisme alemany, dels que van copiar molts elements ideològics i també la parafernàlia que envoltava aquells moviments. Però el feixisme espanyol tenia elements propis com era un catolicisme molt conservador, reaccionari i fanàtic. L'antic ministre de Franco a qui em refereixo és Manuel Fraga, aquell que va banyar-se a la platja de Palomares per demostrar que no hi havia perill desprès que caiguessin quatre artefactes nuclears quan dos avions dels Estats Units van tenir una trompada en ple vol. Fraga, conegut per frases que han passat a la història d'Espanya com "la calle es mía" o que va dir que sempre estava disposat a agafar El fusell per venir a ocupar a Catalunya com abans havien fet altres "il·lustres" malparits amb les seves mateixes idees. Fraga no se n'amagat mai, això li hem de reconèixer, que és un franquista, a diferència d'altres dirigents del PP a qui no els agrada que Els diguin feixistes però que no dubten a fer-ne apologia de L'anterior règim - com Mayor Oreja - o tornant a Aznar de qui cal recordar que el seu pare i el seu avi eren furibunds franquistes, i que ell mateix era un declarat falangista dels que volien tornar a les velles essències feixistes d'un partit que segons ell s'estava reblanint. Als dirigents del PP no els agrada gaire que els diguin feixistes encara que després defensen els principis fonamentals d'aquest pensament. I FAES, la fàbrica d'idees del PP defensa aquest pensament però ja que no accepten que Se'ls digui feixistes potser haurem de pensar un nou terme per a la ideologia del PP. Que us Sembla faescisme?.

-----

FAES
Fundación para el Análisis de Estudios Sociológicos - FAES - no es lo que podría dar a entender su nombre un centro científico para el estudio del comportamiento humano, más bien se tendría que estudiar a los que son miembros, son la fábrica de ideas de un partido político, el Partido Popular. Y si las ideas que salen son todas en la línea de los argumentos empleados por el PP y sus medios afines en contra del Estatut hay que empezar a ponerse a temblar. Al margen de dirigir los pasos de los dirigentes del PP en materia ideológica FAES ha tenido pocas intervenciones destacadas pero si alguna algo peculiar. ¿Se acuerdan cuando un diario marroquí anunció que una ministra francesa estaba embarazada y que el hijo podría ser de Aznar?. La noticia habría pasado desapercibida en aquel rincón que los periódicos destinan a noticias sobre cocodrilos en las cloacas de Moscú y apariciones del monstruo del lago de Banyoles. Pero FAES salió "amenazando" con acciones judiciales contra quienes afirmasen que Aznar era el padre de la criatura. Esta fue una de las acciones más destacadas después de la publicación de una novela de ciencia ficción basada en el Estatut que ellos quisieron hacer pasar por un análisis serio. En este análisis que escandalizó a las personas de alma pura y crédula y que hizo reír a la gente inteligente venían a decir que el Estatut recogía artículos sobre la poligamia y la homosexualidad, del que ellos - FAES - dedujeron que los catalanes se tendrían que casar poligámicamente y con personas de su mismo sexo. Havia otros disparates en una línea semejante. Pero el informe no decía cuáles eran los artículos concretos. Lógicamente el análisis de FAES no iba dirigido a la gente inteligente sino a la parroquia pepera. Yo he buscado las referencias sobre la poligamia dentro del Estatut y mira que he tenido la santa paciencia de leerlo un par de veces pero quien escribió el análisis debería dejar de fumar porros y así no verá visiones. A los artistas psicodélicos quizá los funcionaba pero el análisis político bajo los efectos de los estupefacientes da estos resultados. Pero FAES no solo publica necedades con apariencia de informes, es, principalmente, la fábrica de ideas del PP. ¿Cuál es la ideología del PP?. El PP fue fundado por un antiguo ministro del dictador Franco. El franquismo era una ideología donde se mezclaban elementos extraídos del fascismo italiano y el nazismo alemán, de los que copiaron muchos elementos ideológicos y también la parafernalia que rodeaba aquellos movimientos. Pero el fascismo español tenía elementos propios como era un catolicismo muy conservador, reaccionario y fanático. El antiguo ministro de Franco a quien me refiero es Manuel Fraga, aquel que bañó en la playa de Palomares para demostrar que no había peligro desprendido después de que cayesen cuatro artefactos nucleares cuando dos aviones de Estados Unidos tuvieron una trompada en pleno vuelo. Fraga, conocido por frases que han pasado a la historia de España como "la calle es mía" o que dijo que siempre estaba dispuesto a coger el fusil para venir a ocupar Catalunya como antes habían hecho otros "ilustres" malnacidos con sus mismas ideas. Fraga no ha ocultado nunca, eso se lo tenemos que reconocer, que es un franquista, a diferencia de otros dirigentes del PP a quien no los gusta que les llamen fascistas pero que no dudan en hacer apología del anterior régimen - como Mayor Oreja - o regresando a Aznar de quien hay que recordar que su padre y su abuelo eran furibundos franquistas, y que él mismo era un declarado falangista de los que querían regresar a las viejas esencias fascistas de un partido que según él se estaba reblandeciendo. A los dirigentes del PP no les gusta mucho que les llamen fascistas aunque después defiendan los principios fundamentales de este pensamiento. Y FAES, la fábrica de ideas del PP defiende este pensamiento pero ya que no aceptan que se les llame fascistas quizá deberemos pensar un nuevo término para la ideología del PP. ¿Que os Parece faescismo?.

1 comentari:

Patric ha dit...

Tu dius que FAES és una "Fundació per a l'Anàlisi de Estudios Sociológicos" però que ells no realitzen estudis científics ... jo vaig llegir que "és una fundació privada espanyola sense ànim de lucre que treballa en l'àmbit de les idees i les propostes polítiques lligada al Partit Popular (PP), el principal comès és ajudar al debat de les idees, la formació política i desenvolupar els principis ideològics que fonamenten a la dreta política. informalment es coneix com "el laboratori d'idees del PP "(...)
-Jo podria pensar moltes coses sobre què és el que fan allà però seria una simple especulació de la meva part, però que han rebut molt de suport en diners per part del govern, és una cosa que em va sorprendre quan vaig llegir les xifres: "des del juny 2001 a octubre 2003 va ascendir a 7.607.966,67 euros degudament acreditats per escrit en el Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG) de 24 de juny de 2005 ."(...) i el 2007 al voltant de tres milions d'euros, sense comptar que reben un 40% del seu pressupost de donacions de particulars.
- Viquipèdia diu que FAES es defineix a si mateixa "com una organització liberal conservadora i que el seu objectiu, segons exposen en la seva pàgina oficial, és el« enfortiment dels valors de la llibertat i la democràcia i l'humanisme occidental; creant, promovent i difonent idees basades en la llibertat política, intel lectual i econòmica. Afirmen a més que les idees que desenvolupen pretenen oferir alternatives polítiques i de pensament, diferents a les del socialisme, i que puguin ser assumides pels líders polítics per a ser transformades en programes d'acció política ». Diuen també que l'organització s'ha mostrat en general partidària de les polítiques neoconservadors portades a terme per l'Administració Bush recolzant les seves intervencions internacionals. Tot i que sense vincles formals, solen coincidir en els seus plantejaments amb altres organitzacions i mitjans liberals, conservadors i neoconservadors espanyols com el GEES (Grup d'Estudis Estratègics), Libertad Digital o la COPE. ".
- Tu das exemples de l'activitat ideològica d'aquesta Fundació, com quan FAES sortir "amenaçant" amb accions judicials contra els qui afirmen que Aznar era el pare de la criatura d'una ministra marroquina que va resultar embarassada o quan van dir que l'Estatut recollia articles sobre la poligàmia i l'homosexualitat, del qual ells - FAES - deduir que els catalans s'haurien de casar polígama i amb persones del mateix sexe; actituds i pensaments que ens sorprenen.
- Tu dius que aquests "anàlisi" van dirigits a determinades persones, però no se si se'ls pot trucar análisis.Yo els veig com a simples actituds o creences derivades de determinats interessos o ideologia, veritables o falsos.
- Què pública FAES en relació a la llibertat, democràcia i humanisme occidental? Com "enforteixen" aquests valors són les seves idees? Quines són les alternatives polítiques que ofereixen oposades al socialisme i que se suposa que hauríem de veure transformades en programes d'acció política?
- Tu parles d'un antic ministre de Franco, Manuel Fraga, que es bany a la platja de Palomares per demostrar que no hi havia perill després que caiguessin quatre artefactes nuclears quan dos avions dels Estats Units van tenir una trompa en ple vol, entenc que la intenció allà és demostrar alguna cosa amb l'exemple del líder; no és l'únic que ha fet una cosa així, també ho va fer el president Lagos un socialista a Xile, per demostrar que les aigües d'una platja del Nord no estaven contaminades.
- Jo crec que a ningú li agrada que li diguin que és un feixista ... faescistas? ... molt enginyós.