5 de jul. 2009

"Catalunya espera que cadascú compleixi amb el seu deure"

El president de la Generalitat de Catalunya José Montilla ha anunciat que en les properes setmanes el govern català aconseguirà el millor acord de finançament de la història de Catalunya. Montilla acusa a CiU de posar una xifra impossible per justificar el seu rebuig a qualsevol acord. Quan els anteriors acords de
finançament han sigut dolents i en part l'origen de l'ofec econòmic que pateix Catalunya qualsevol quantitat una mica més alta és un guany però el millor acord de finançament no hauria de consistir en el fet que el govern espanyol ens dóni unes poques engrunes d'un pa que hem fet nosaltres, és el nostre govern qui hauria de poder dir quin tros del pa s'ha de donar a l'Estat en concepte d'això que ells en diuen solidaritat interterritorial i que no és més que una forma "typical spanish" d'anomenar a l'espoli que pateix el nostre país. CiU proposa una xifra per al finançament que Montilla jutja impossible. Però el que fan uns i altres és cometre un greu error que acabarem pagant tots els ciutadans i és no anar plegats i presentar una proposta irrenunciable votada en el Parlament. El finançament de Catalunya no és un tema de partits ni pot ser el motiu de batusses absurdes entre els partits, el finançament del nostre país és un assumpte de país, i són les institucions del nostre país - Generalitat i Parlament - les que han d'exigir al govern espanyol que comenci a complir amb Catalunya. D'altra banda va sent hora que deixem de parlar de finançament i comencem a parlar de concert. Això del finançament és un dogal que fa molt que ens escanya econòmicament, d'una vegada per totes l'economia de Catalunya ha de deixar d'estar en mans del govern espanyol, tampoc les nostres infraestructures. És absurd que acceptem que decideixin des d'allà lluny en temes que són vitals pel nostre benestar com a ciutadans. Montilla acusa a CiU de condemnar les finances de Catalunya amb un mal acord que CiU va firmar amb el govern del PP. Té raó en això però ara el president Montilla té en les seves mans aconseguir un bon acord, hauria de ser bo ja que el PSC està lligat al PSOE, en forma part, i se suposa que el PSOE no hauria d'intentar fotre als seus companys del PSC. I dic que no hauria de ser així però Sabater per a no perdre vots no tindrà manies a l'hora de sacrificar al PSC. Si Zapatero hagués de negociar amb CiU tothom sap com ho presentaria la caverna: Zapatero ven Espanya als catalans. Frases com aquesta han aparegut en mitjans de la dreta espanyola. Però ara el pacte l'ha de fer amb el PSC. El PSC governa amb ERC i amb ICV. Un pacte favorable a Catalunya seria presentat per la dreta com que Zapatero ven Espanya a un Montilla presoner dels independentistes perversos d'ERC. I com que Zapatero no vol que l'acusin de res d'això ens ho farà pagar a nosaltres imposant un nyap de finançament que ell ens presentarà com una gran meravella però que a Catalunya provocarà una crisi política. La por a què el PP i els seus mitjans afins serà prou justificació pel senyor president del govern per provocar una greu inestabilitat política a Catalunya i per tenint-nos agafats pel coll, potser pels ous. Els dirigents dels cinc partits catalans - no he inclòs ni a PP ni a C's - haurien de reunir-se i prendre una decisió en comú per fer front a un irresponsable president del govern espanyol que per por a un irresponsable cap de l'oposició està disposat a seguir enganyant a tots els catalans i a seguir ofegant-nos econòmicament. Felip Puig diu que no es tracta d'aconseguir el millor finançament per Catalunya i que només que hi hagi un sol euro ja tindrem el millor finançament de la història. No donem idees perquè potser el nou finançament consistirà en un sol euro. Afegeix que del que es tracta es de si el nou finançament complirà amb el que marca el nou Estatut. Oblida el senyor Felip Puig que ens podriem trobar d'aquí a uns mesos amb un Estatut encara més retallat manu iudiciali o fins i tot sense Estatut si decideixen derogar-lo els jutges del TC?. Dubto que es compleixi la voluntat del poble de Catalunya, el recurs va en la línia de conculcar la voluntat del poble de Catalunya. Els senyor Felip Puig hauria de preocupar-se menys de si els altres dirigents dels altres partits estan agenollats o no i assegurar-se que no siguin els del seu partit els que s'agenollin com van fer quan governava un PP descontrolat amb majoria absoluta. Parafrasejant a l'almirall Nelson se'ls hauria de dir als nostres polítics que "Catalunya espera que cadascú compleixi amb el seu deure". No es preocupin del que fan els altres.
-----
Joan Puigcercós serà el cap de llista d'Esquerra per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Puigcercós ha dit "som una nació, si, però som i volem ser sobretot un nou Estat de la Unió Europea, ja no hem de parlar més de nació sense Estat, hem de parlar que som un Estat, un nou Estat emergent de la Unió Europea, que volem formar i decidir el futur d'Europa, i per tant aquesta és la nova etapa que obrim". Hi estic d'acord però ara cal veure com anem assolint aquest projecte de fer de Catalunya un Estat membre de la UE. "Ningú del govern es veu parlant el vuit d'agost que ve dient que encara no hi ha acord. S'haurà de tancar una carpeta i així ho hem dit. Escolteu-me, sense dramatisme, però el govern espanyol no haurà complert, i ha incomplert la llei.". Una cosa és que el govern de Catalunya no vulgui arribar a aquesta data sense haver tancat un acord i que aquest acord sigui beneficiós per a Catalunya i una altra cosa és que quan arribi la data, aquesta data només sigui una més de les dates incomplertes pel govern espanyol o que ens facin acceptar un nyap, de vosaltres depén no signar el nyap que ens presenti el govern espanyol. Aquesta carpeta amb aquest assumpte del finançament s'ha de tancar sempre que l'acord sigui positiu, en cas contrari refusar-lo. Que el govern ha incomplert repetidament la llei orgànica que és l'Estatut no és cap secret ni cap novetat, que no té cap interès en complir és evident. Ja fa quasi un any que aquest assumpte hauria d'estar tancat però el govern espanyol continua donant dates. L'última era la del 15 de juliol i al marge de les propostes que poden haver-se filtrat, de les advertències d'imposar un sistema de finançament si no s'arriba a un acord o de continuar amb el sistema vigent, el govern fa tot el que pot perquè no hi hagi acord. Les excuses de mal pagador del president del govern jo no se les creu ningú.
-----
Video: El finançament de Catalunya
-----
Vídeo: Joan Puigcercós
-----
El presidente de la Generalitat de Catalunya José Montilla ha anunciado que en las próximas semanas el gobierno catalán logrará el mejor acuerdo de financiación de la historia de Catalunya. Montilla acusa a CiU de poner una cifra imposible para justificar su rechazo a cualquier acuerdo. Cuando los anteriores acuerdos de financiación han sido malos y en parte el origen del ahogo económico que sufre Catalunya cualquier cantidad algo más alta es una ganancia pero el mejor acuerdo de financiación no debería consistir en que el gobierno español nos de unas pocas migajas de un pan que hemos hecho nosotros, es nuestro gobierno quien debería poder decir que trozo del pan se debe dar al Estado en concepto de eso que ellos llaman solidaridad interterritorial y que no es más que una forma "typical spanish" de llamar al expolio que sufre nuestro país. CiU propone una cifra para la financiación que Montilla juzga imposible. Pero lo que hacen unos y otros es cometer un grave error que acabaremos pagando todos los ciudadanos y es no ir juntos y presentar una propuesta irrenunciable votada en el Parlament. La financiación de Catalunya no es un tema de partidos ni puede ser el motivo de trifulcas absurdas entre los partidos, la financiación de nuestro país es un asunto de país, y son las instituciones de nuestro país - Generalitat y Parlament - las que deben exigir al gobierno español que comience a cumplir con Catalunya. Por otro lado va siendo hora que dejemos de hablar de financiación y comencemos a hablar de concierto. Eso de la financiación es una soga que hace mucho que nos estrangula económicamente, de una vez por todas la economía de Catalunya debe dejar de estar en manos del gobierno español, tampoco nuestras infraestructuras. Es absurdo que aceptemos que decidan desde allí lejos temas que son vitales para nuestro bienestar como ciudadanos. Montilla acusa a CiU de condenar las finanzas de Catalunya con un mal acuerdo que CiU firmó con el gobierno del PP. Tiene razón en eso pero ahora el presidente Montilla tiene en sus manos lograr un buen acuerdo, debería ser bueno ya que el PSC está ligado al PSOE, forma parte, y se supone que el PSOE no debería intentar joder a sus compañeros del PSC. Y digo que no debería ser así pero Zapatero para no perder votos no tendrá manías a la hora de sacrificar al PSC. Si Zapatero debiera negociar con CiU todos sabemos como lo presentaría la caverna: Zapatero vende España a los catalanes. Frases como ésta han aparecido en medios de la derecha española. Pero ahora el pacto lo tiene que hacer con el PSC. El PSC gobierna con ERC y con ICV. Un pacto favorable en Catalunya sería presentado por la derecha como que Zapatero vende España a un Montilla prisionero de los independentistas perversos de ERC. Y como que Zapatero no quiere que le acusen de nada de eso nos lo hará pagar a nosotros imponiendo una chapuza de financiación que él nos presentará como una gran maravilla pero que en Catalunya provocará una crisis política. El miedo a que el PP y sus medios afines será suficiente justificación para el señor presidente del gobierno para provocar una grave inestabilidad política en Catalunya y para tenernos cogidos por el cuello, quizá por los huevos. Los dirigentes de los cinco partidos catalanes - no he incluido ni a PP ni a C s - deberían reunirse y tomar una decisión en común para hacer frente a un irresponsable presidente del gobierno español que por miedo a un irresponsable jefe de la oposición está dispuesto a seguir engañando a todos los catalanes y a seguir ahogandonos económicamente. Felip Puig dice que no se trata de lograr la mejor financiación para Catalunya y que solo que haya un solo euro ya tendremos la mejor financiación de la historia. No demos ideas porque quizá la nueva financiación consistirá en un solo euro. Añade que del que se trata es de si la nueva financiación cumplirá con lo que marca el nuevo Estatut. ¿Olvida el señor Felip Puig que nos podríamos encontrar de aquí a unos meses con un Estatut aún más recortado manu iudiciali o incluso sin Estatut si deciden derogarlo los jueces del TC?. Dudo que se cumpla la voluntad del pueblo de Catalunya, el recurso va en la línea de conculcar la voluntad del pueblo de Catalunya. El señor Felip Puig debería preocuparse menos de si los dirigentes de los otros partidos están arrodillados o no y asegurarse que no sean los de su partido los que se arrodillan como hicieron cuando gobernaba un PP descontrolado con mayoría absoluta. Parafraseando al almirante Nelson se les deberia decir a nuestros políticos que "Catalunya espera que cada uno cumpla con su deber". No se preocupen de lo que hacen los otros.
-----
Joan Puigcercós será el ningún de lista de Izquierda para las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña. Puigcercós ha dicho "somos una nación, si, pero somos y queremos ser sobretodo un nuevo Estado de la Unión Europea, ya no debemos hablar más de nación sin Estado, debemos hablar de que somos un Estado, un nuevo Estado emergente de la Unión Europea, que queremos formar y decidir el futuro de Europa, y por lo tanto esta es la nueva etapa que abrimos". estic de acuerdo pero ahora hay que ver como vamos alcanzando este proyecto de hacer de Cataluña un Estado miembro de la UE. "Nadie del gobierno se ve hablando el ocho de agosto que viene diciendo que aún no hay acuerdo. Se deberá cerrar una carpeta y así la hemos dicho. Escuchadme, sin dramatismo, pero el gobierno español no ha cumplido, y ha incumplido la ley.". Una cosa es que el gobierno de Catalunya no quiera llegar a esta fecha sin haber cerrado un acuerdo y que este acuerdo sea beneficioso para Catalunya y otra cosa es que cuando llegue la fecha, esta fecha solo sea una más de las fechas incumplidas por el gobierno español o que nos hagan aceptar una chapuza, de vosotros depende no firmar la chapuza que nos presente el gobierno español. Esta carpeta con este asunto de la financiación se debe cerrar siempre que el acuerdo sea positivo, en caso contrario rehusarlo. Que el gobierno ha incumplido repetidamente la ley orgánica que es el Estatut no es ningún secreto ni ninguna novedad, que no tiene ningún interés en cumplir es evidente. Ya hace casi un año que este asunto debería estar cerrado pero el gobierno español continúa dando fechas. La última era la del 15 de julio y al margen de las propuestas que pueden haberse filtrado, de las advertencias de imponer un sistema de financiación si no se llega a un acuerdo o de continuar con el sistema vigente, el gobierno hace todo lo que puede para que no haya acuerdo. Las excusas de mal pagador del presidente del gobierno ya no se las cree nadie.

1 comentari:

Patric ha dit...

Per mi hi ha un problema quan tu anomenes "espoli" al que altres anomenen "solidaritat interterritorial". Em poso en el cas que una regió produeixi més que una altra perquè en ella hi ha més recursos i persones qualificades, en aquests casos els que produeixen més i reben per això més diners, han de pagar més impostos i aportar també més diners a un fons comú que després es redistribueix d'acord amb les necessitats de cada regió, província o comuna.

Sempre el que guanya més diners amb la seva producció paga més impostos o fa grans aportacions a les comunes, províncies i regions menys afortunades.

El president de la Generalitat de Catalunya ha dit que vostès aconseguiran en les properes setmanes el millor acord de finançament en la història de Catalunya, del qual me n'alegro si és així.

Tu dius que sempre que hi ha una discussió per un finançament es col loquen xifres a la taula, i que no sempre aconsegueixen el que vostès plantegen. Crec que han d'assolir una xifra justa d'acord amb les vostres reals necessitats i considerant les necessitats de la resta de les comunitats autonòmiques en moment que existeix una gran crisi en el món. Crec que cap país en aquests moments deixa d'estar present en les necessitats d'altres pobles.

Em sembla molt important el que dius: "que han d'anar junts i presentar una proposta irrenunciable votada al Parlament. El finançament de Catalunya no és un tema de partits ni pot ser el motiu de la batussa absurdes entre els partits, el finançament del nostre país és un assumpte de país, i són les institucions del nostre país - Generalitat i Parlament - les que han d'exigir al govern espanyol que comenci a complir amb Catalunya "; em sembla que té sentit.

Estic d'acord amb tu quan parles de concert econòmic, o sigui de comú acord entre les parts involucrades.

Tu dius que "l'economia de Catalunya ha de deixar d'estar en mans del govern espanyol, i també les vostres infraestructures. Penses que és absurd que aceptéis que decideixin des d'allà lluny temes que són vitals per al vostre benestar com a ciutadans.". També em sembla que té sentit el que dius. Lamento no poder opinar en forma més precisa perquè no conec el vostre sistema de pressupostos o finançaments. Tampoc el nivell dels vostres ingressos. Ni la base material de la vostra producció.

Em crida l'atenció que en la negociació del pressupost o finançament participen els cinc partits de Catalunya.

En principi em sembla bé el que diu Joan Puigcercós - "que vostès són una nació, però que són i volen ser un nou Estat de la Unió Europea, i que ja no han de parlar més de nació sense Estat, han de parlar de que són un Estat, un nou Estat emergent de la Unió Europea; que volen ser part, formar i decidir el futur d'Europa, i per tant aquesta és la nova etapa que obren ".

També diu que "si l'acord de finançament amb el govern espanyol és acceptable es tanqui l'assumpte, però si no és acceptable han de refusar".

L'última data és el 15 de juliol.