25 de maig 2010

No pensen (abans de parlar) però existeixen

No pensen (abans de parlar) però existeixen

Rajoy, el PP i les caixes

Llegueixo a Regió7.com que Mariano Rajoy vol limitar el poder dels governs autonòmics en els òrgans interns de les caixes i que vol eliminar el dret a veto de les comunitats autònomes a les fusions de caixes. Justament són les caixes de les comunitats autònomes del PP les que tenen els consells d'administració més polititzats. Ja ha parlat d'aquest assumpte amb Esperanza Aguirre sobre Caja Madrid o amb Francisco Camps o amb els presidents de Castella i Lleó, Galícia i Múrcia?. És evident que quan Mariano Rajoy va fer aquestes declaracions no pensava en aquells casos que afecten al seu partit.

El PP i les autonomies

Amb certa periodicitat apareix algun dirigent del PP declarant que aquest invent de les autonomies ha anat massa lluny, que s'han de limitar els poders de les autonomies, que les autonomies són les culpables de tots els mals d'Espanya. Però hi ha diverses autonomies que són governades per dirigents del PP. Haurien de ser conseqüents amb les seves tesis i abandonar els governs i parlaments autonòmics ja que no creuen en ells, sempre poden provar de col·locar a bona part d'aquests dirigents en els consells d'administració d'empreses privatitzades durant el govern d'Aznar o enviar-los al cementiri de dinosaures pepers en què el PP ha convertit el Parlament Europeu enviant a polítics d'aquesta formació políticament acabats com Mayor Oreja o Vidal-Quadras, segurament (des)Esperanza Aguirre donarà gran tardes de glòria a aquella institució.

El mantra etarra de Mayor Oreja

Ha reaparegut l'eurodiputat peper Jaime Major Oreja i no ha defraudat, continua amb la seva absolta repetida com un mantra denunciant negociacions entre ETA i el govern espanyol, mentre ell insisteix en el tema la realitat demostra que Mayor Oreja no diu la veritat ja que rara és la setmana que no cauen en mans de la policia membres de la banda. Però Mayor Oreja continua amb la seva cantarella màntrica, a veure si repetint la mentida amb insistència aconsegueix que o ens la creguem o aquesta es
converteixi en veritat.

No piensan (antes de hablar) pero existen
Rajoy, el PP y las cajas

Leguas Regió7.com que Mariano Rajoy quiere limitar el poder de los gobiernos autonómicos en los órganos internos de las cajas y que quiere eliminar el derecho a veto de las comunidades autónomas a las fusiones de cajas. Justamente son las cajas de las comunidades autónomas del PP las que tienen los consejos de administración más politizados. Ya ha hablado de este asunto con Esperanza Aguirre sobre Caja Madrid o con Francisco Camps o con los presidentes de España y León, Galicia y Murcia?. Es evidente que cuando Mariano Rajoy hizo estas declaraciones no pensaba en aquellos casos que afectan a su partido.

.
El PP y las autonomías

Con cierta periodicidad aparece algún dirigente del PP declarando que este invento de las autonomías ha ido demasiado lejos, que se han de limitar los poderes de las autonomías, que las autonomías son las culpables de todos los males de España. Pero hay varias autonomías que son gobernadas por dirigentes del PP. Deberían ser consecuentes con sus tesis y abandonar los gobiernos y parlamentos autonómicos ya que no creen en ellos, siempre pueden intentar colocar a buena parte de estos dirigentes en los consejos de administración de empresas privatizadas durante el gobierno de Aznar o enviarlos al cementerio de dinosaurios peperos en que el PP ha convertido el Parlamento Europeo enviando a políticos de esta formación política acabados como Mayor Oreja o Vidal-Quadras, seguramente (des) Esperanza Aguirre dará gran tardes de gloria a esa institución.


El mantra etarra de Mayor Oreja

Ha reaparecido el eurodiputado pepero Jaime Mayor Oreja y no ha defraudado, continúa con su absuelta repetida como un mantra denunciante negociaciones entre ETA y el gobierno español, mientras él insiste en el tema la realidad demuestra que Mayor Oreja no dice la verdad ya que rara es la semana que no caen en manos de la policía miembros de la banda. Pero Mayor Oreja continúa con su cantinela mántrica, a ver si repitiendo la mentira con insistencia consigue que o nos la creamos o ésta se convierta en verdad.