30 de maig 2010

3-D

3-D

El cinema en 3-D no és una cosa d'ara. Hi ha hagut intents d'introduir films en 3-D des dels any 50, l'aparició de films en aquest format tot i aixecar una gran expectació sempre ha acabat sent abandonat. Fins i tot, d'això ja fa uns quants anys, va emetre's un film en 3-D per la tele, crec que es deia Fort T, ho recordo perquè la feina va ser trobar les ulleres a què van esgotar-se ràpidament. Després d'allò crec que a la tele no van intentar-ho més, fins ara.

El fet és que sembla que el sistema ha avançat prou com per permetre fins i tot emetre partits de futbol en 3-D, un reclam dels cinemes que han decidit que en lloc d'enfrontar-se al futbol, i perdre, unir-se, i ara ja hi ha cinemes que exhibeixen partits de futbol, i alguna prova hi ha hagut en 3-D. També diuen que volen fer el mateix per televisió.

Sens dubte és en els cinemes del format IMAX, on més films d'aquesta mena s'exhibeixen. Però tornant al cinema tradicional és cada vegada hi ha més films en aquest format, en algunes ocasions s'exhibeixen algunes còpies en 3-D de pel·lícules en format normal sigui al mateix temps que hi ha la pel·lícula en format normal encara en cartellera, a vegades s'exhibeixen els dos formats alhora, d'altres vegades es deixa passar un temps. Ha sigut Avatar el film que sembla que hagi acabat de donar l'impuls definitiu al 3-D ja que altres pel·lícules ja anuncien que tindran la seva versió en 3-D.

A aquest pas, i si algú no ho evita podrem veure els informatius i fins i tot els programes de xafarderies en 3-D, per apreciar millor les ganyotes desencaixades, el bótox i la silicona sortint de la pantalla. Ara, podrien recuperar el cinema en format odorama, si, aquell en què se senten les olors de tot el que surt a la pantalla. Així tindríem les sensacions completes per fer-nos una idea millor.

3-D

El cine en 3-D no es una cosa de ahora. Hay habido intentos de introducir films en 3-D desde los años 50, la aparición de films en este formato pese a levantar una gran expectación siempre ha acabado siendo abandonado. Incluso, de eso ya fa unos cuantos años, emitió un film en 3-D por la tela, creo que se llamaba Fort T, lo recuerdo porque la faena fue encontrar las gafas que se agotaron rápidamente. Después de aquello creo que en la tele no intentaron más, hasta ahora.

El hecho es que parece que el sistema ha avanzado suficiente como para permitir incluso emitir partidos de fútbol en 3-D, un reclamo de los cines que han decidido que en lugar de enfrentarse al fútbol, y perder, unirse, y ahora ya hay cines que exhiben partidos de fútbol, y alguna prueba ha habido en 3-D. También dicen que quieren hacer lo mismo por televisión.

Sin duda es en los cines del formato IMAX, donde más films de este tipo se exhiben. Pero regresando al cine tradicional es cada vez hay más films en este formato, en algunas ocasiones se exhiben algunas copias en 3-D de películas formato normal sea al mismo tiempo que hay la película formato normal aún en cartelera, a veces se exhiben los dos formatos al mismo tiempo, de otras veces se deje pasar un tiempo. Ha sido Avatar el film que parece que haya acabado de dar el impulso definitivo al 3-D ya que otras películas ya anuncian que tendrán su versión en 3-D.

A este paso, y si alguien no lo evita podremos ver los informativos y finos y todo los programas de chismes en 3-D, por apreciar mejor las muecas desencajadas, el bótox y la silicona saliendo de la pantalla. Ahora, podrían recuperar el cine formato odorama, si, aquel en qué se huelen los olores de cuanto sale en la pantalla. Así tendríamos las sensaciones completas para hacernos una idea mejor.

Vídeo: Avatar