15 de maig 2010

Matrimoni, immigració i delicte

Matrimoni, immigració i delicte

Llegiu aquest text fins el final i feu-ho amb la ment oberta. No fa gaires setmanes Xavier García Albiol va organitzar aquell pollastre sobre el que el seu partit, el Pariti Popular, va voler passar de puntetes quan va acusar als romanesos de ser delinqüents. Altres grups tracten de donar les culpes de tots els actes delictius als immigrants. Bé, un dels principals delictes que es produeix a Espanya i del qual tot i les campanyes governatives no poden rebaixar el nombre de víctimes que cada any es produeixen és l'assassinat de dones a mans de les seves parelles. És a dir, un delicte
d'aquesta gravetat i a ningú se li passa pel cap convertir a tots els membres que formen part del mateix col·lectiu que els autors dels crims, m'estic referint als marits i companys sentimentals, en un col·lectiu delictiu. A cap partit polític se li ha ocorregut organitzar una campanya en contra del col·lectiu de marits, dins del qual hi ha alguns que maten les seves parelles però això no converteix a tots els marits en assassins.

Matrimonio, inmigración y delito

Lea el texto hasta el final y hágalo con la mente abierta. No hace muchas semanas Xavier García Albiol organizó aquel pollo sobre lo que su partido, el Partido Popular, quiso pasar de puntillas cuando acusó a los rumanos de ser delincuentes. Otros grupos tratan de echar las culpas de todos los actos delictivos a los inmigrantes. Bueno, uno de los principales delitos que se produce en España y del que a pesar de las campañas gubernativas no pueden rebajar el número de víctimas que cada año se producen es el asesinato de mujeres a manos de sus parejas. Es decir, un delito de esta gravedad y a nadie se le pasa por la cabeza convertir a todos los miembros que forman parte del mismo colectivo que los autores de los crímenes, me estoy refiriendo a los maridos y compañeros sentimentales, en un colector colectivo delictivo. A ningún
partido político se le ha ocurrido organizar una campaña en contra del colectivo de maridos, dentro del cual hay algunos que matan a sus parejas pero eso no convierte a todos los maridos en asesinos.