22 de maig 2010

El Tea Party, anarquistes d'ultradreta?

El Tea Party, anarquistes d'ultradreta?

En els últims temps es parla del Tea Party, un grup de presió neocon partidari de reduir l'Estat a la mínima expressió, reduir els impostos, i que cadascú s'hagi de buscar la vida com pugui. Aquesta gent consideren que un sistema sanitari com el que tenim a la UE és comunisme, ells defensen un sistema sanitari completament privat, si no pots pagar-te el tractament prepara la caixa de pi. Aquests grups partidaris del liberalisme integral que comporta una economia on es primi el campi qui pugui dels mercats en el qual els drets – això ells no ho reconeixeran – vagin en consonància amb els diners, tens drets si te'ls pots pagar. Fins ara, creiem que la dreta representava l'ordre, l'Estat, l'autoritat. L'anarquia era en canvi una cosa d'esbojarrats d'extrema esquerra que volen l'abolició de l'Estat, però als Estats Units als quals l'esquerra els fa tanta por han aconseguit una estranya simbiosi, una ultradreta anarquista que vol reduir l'Estat a la mínima expressió, això si, donant el poder al mercat i al diner, si tens diners tens drets, si no tens diners posa-t'hi fulles. Això és l'anarquia de dretes del Tea Party.

El Tea Party, anarquistas de ultraderecha?

En los últimos tiempos se habla del Tea Party, un grupo de presión neocon partidario de reducir el Estado a la mínima expresión, reducir los impuestos, y que cada uno tenga que buscar la vida como pueda. Esta gente consideran que un sistema sanitario como el que tenemos en la UE es comunismo, ellos defienden un sistema sanitario completamente privado, si no puedes pagarte el tratamiento prepara la caja de pino. Estos grupos partidarios del liberalismo integral que comporta una economía donde se prime el sálvese quien pueda de los mercados en el que los derechos - eso ellos no lo reconocerán - vayan en consonancia con el dinero, tienes derechos si te puedes pagar. Hasta ahora, creemos que la derecha representaba el orden, el Estado, la autoridad. La anarquía era en cambio algo de locos de extrema izquierda que quieren la abolición del Estado, pero en Estados Unidos a los que la izquierda les da tanto miedo han conseguido una extraña simbiosis, una ultraderecha anarquista que quiere reducir del Estado a la mínima expresión, eso si, dando el poder al mercado y al dinero, si tienes dinero tienes derechos, si no tienes dinero ponte hojas. Esto es la anarquía de derechas del Tea Party.