4 de juny 2012

Panes et circenses a Extremadura


Panes et circenses a ExtremaduraEls municipis extremenys de la província de Càceres, El Guijo de Galisteo, Valrío i El Batán han consultat als seus ciutadans com volen gastar-se 15000 euros del pressupost per a festes. Havien d’escollir entre destinar-los a la creació de llocs de treball eventuals i festes amb vaquilles. Aquests municipis tenen un atur del 25% però els ciutadans d’aquests tres municipis han decidit que prefereixen els toros a crear llocs de treball, exceptuant el Guijo de Galisteo

Municipi                       Vots toros           Vots feina

El Guijo de Galisteo        40                                  115
El Batán                       126                                   47
Valrío                            76                                   19
Total                           242                                  181

Només va anar a votar el 30% de les persones amb dret a vot (majors de 16 anys). Un dels partidaris dels toros que ha estat entrevistat ha declarat que “és el que ens agrada aquí i per això he votat a favor d’aquesta opció perquè el treball municipal ja sabem que aquí va sempre a les mateixes persones”. És escandalós que tenint un 25% d’atur decideixin gastar-se els diners en els toros i no en crear ocupació però després de llegir això no em sorprén gens ni mica, prefereixen els toros a que els diners siguin el sou d’algun amic o parent de l’alcalde. Sembla que el caciquisme continua existint a Extremadura, prefereixen el panes et circenses a treballar.

Panes et circenses en ExtremaduraLos municipios extremeños de la provincia de Cáceres, El Guijo de Galisteo, Valrío y El Batán han consultado a sus ciudadanos cómo quieren gastarse 15.000 euros del presupuesto para fiestas. Debían elegir entre destinarlos a la creación de puestos de trabajo eventuales y fiestas con vaquillas. Estos municipios tienen un paro del 25% pero los ciudadanos de estos tres municipios han decidido que prefieren los toros a crear puestos de trabajo, exceptuando el Guijo de Galisteo.

Municipio                    Votos toros        Votos trabajo
El Guijo de Galisteo                  40                      115
El Batán                                126                        47
Valrío                                      76                       19
Total                                      242                     181

Sólo fue a votar el 30% de las personas con derecho a voto (mayores de 16 años). Uno de los partidarios de los toros que ha sido entrevistado ha declarado que "es lo que nos gusta aquí y por eso he votado a favor de esta opción porqué el trabajo municipal ya sabemos que aquí va siempre a las mismas personas". Es escandaloso que teniendo un 25% de paro decidan gastarse el dinero en los toros y no en crear empleo pero después de leer esto no me sorprende lo más mínimo, prefieren los toros a que el dinero sea el sueldo de algún amigo o pariente del alcalde. Parece que el caciquismo sigue existiendo en Extremadura, prefieren el panes et circenses a trabajar.