14 d’ag. 2010

El carrer Trafalgar (14/08/2010)

El carrer Trafalgar (14/08/2010)


Dilluns 16 d'agost comencen les obres que durant els propers sis mesos – suposant que es compleixin els terminis previstos – serviran per realitzar una profunda rehabilitació del carrer Trafalgar. Dels treballs previstos ja vaig parlar en un article anterior. De l'evolució de les obres parlaré en propers articles a mesura que vagin avançant els treballs i es vagin veient resultats.

El carrer Trafalgar serveix de límit entre Ciutat Vella i l'Eixample, paral·lelament al carrer Trafalgar transcorre la Ronda Sant Pere, on trobem al carrer Ali-Bei-Ronda Sant Pere el monument a Rafael de Casanova, que va ser ferit durant l'assalt final de les tropes francocastellanes a la ciutat durant l'11 de setembre de 1714.
Per tant, en aquest punt hi havia les muralles de la ciutat fins el seu enderrocament que va obrir la ciutat de Barcelona i va permetre el seu creixement pel Pla de Barcelona mitjançant el traçat obra d'Ildefons Cerdà.
Desconec fins a quina profunditat pensen excavar, si ho fan a prou profunditat podria succeir que trobessin restes de l'antiga muralla o d'altres edificacions en algun punt del carrer. Si fos així, cosa que reconec que m'agradaria, seria un bon moment perquè es realitzés un estudi arqueològic d'una part del passat de la nostra ciutat que és segurament el més desconegut, el que correspon a la muralla que va ser enderrocada a meitat del segle XIX i que va obrir la ciutat cap al Pla de Barcelona, aquella part de la ciutat que coneixem amb el nom d'Eixample. Aquestes muralles són molt més desconegudes que les muralles romanes de la que encara podem veure moltes parts a tot el voltant del Barri Gòtic.


La calle Trafalgar (08/14/2010)

Lunes 16 de agosto comienzan las obras que durante los próximos seis meses - suponiendo que se cumplan los plazos previstos - servirán para realizar una profunda rehabilitación de la calle Trafalgar. De los trabajos previstos ya hablé en un artículo anterior. De la evolución de las obras hablaré en próximos artículos a medida que vayan avanzando los trabajos y se vayan viendo resultados.
La calle Trafalgar sirve de límite entre Ciutat Vella y el Eixample, paralelamente a la calle Trafalgar transcurre la Ronda Sant Pere, donde encontramos en la calle Ali-Bei-Ronda Sant Pere el monumento a Rafael de Casanova, que fue herido durante el asalto final de las tropas francocastellanes en la ciudad durante el 11 de septiembre de 1714.
Por tanto, en este punto estaban las murallas de la ciudad hasta su derribo que abrió la ciudad de Barcelona y permitió su crecimiento por el Plan de Barcelona mediante el trazado obra de Ildefons Cerdà.
Desconozco hasta qué profundidad piensan excavar, si lo hacen a bastante profundidad podría suceder que encontraran restos de la antigua muralla o de otras edificaciones en algún punto de la calle. Si fuera así, lo que reconozco que me gustaría, sería un buen momento para que se realizara un estudio arqueológico de una parte del pasado de nuestra ciudad que es seguramente el más desconocido, el que corresponde a la muralla que fue derribada en mitad del siglo XIX y que abrió la ciudad hacia el Pla de Barcelona, aquella parte de la ciudad que conocemos con el nombre de Ensanche.
Estas murallas son mucho menos conocidas que las murallas romanas de la que todavía podemos ver muchas partes en todos los alrededores del Barrio Gótico.