31 d’ag. 2010

Pugen a 15 l'edat mínima per conduir ciclomotors

Pugen a 15 l'edat mínima per conduir ciclomotors

L'edat mínima per conduir ciclomotors (fins a 50 centímetres cúbics) serà a partir de dimecres pròxim de 15 anys, fins ara aquesta edat mínima era de 14. L'ANESDR (Associació Nacional d'Empresses del Sector de Dues Rodes) es queixa que aquesta mesura posa en perill aquest sector industrial i que es poden perdre un 21% de llocs de treball. La comissió de Seguretat Vial del Congrés dels Diputats ha demanat que s'ajorni aquesta mesura fins que passi la crisi però la Direcció General de Trànsit considera que la seguretat s'ha de prioritzar pel damunt d'altres consideracions. Cada sector mira pels seus interessos, els fabricants per ciclomotors la venda dels quals s'ajorna un any i la DGT considera que la seguretat és prioritària. Fa uns quatre anys van canviar les normatives per permetre que els conductors que tenim el carnet B, és a dir, el que permet conduir turismes i vehicles fins a 3500 quilos, amb 3 anys d'antiguitat, puguèssim conduir motos de fins a 125 cc. Aquest canvi donava un impuls al sector de les dues rodes dins del segment de les motos de fins a 125 cc i en teoria servia per descongestionar els carrers ja que molts conductors canviaven el cotxe per la moto pels seus desplaçaments. La crisi els afecta, com a molts altres sectors, però un ajornament d'un any no és tan greu, però si que la DGT podria posar les proves una mica més difícils i no entregar el permís de conducció d'un vehicle amb motor a qualsevol adolescent tanoca sense demanar-los que tinguin uns coneixements més grans de les normes del trànsit, pel carrer hi circulen altres vehicles i si hi ha qui creu que les normes no van amb ells i creuen que els altres vehicles són part d'una pista d'obstacles que han d'anar esquivant.


Suben a 15 la edad mínima para conducir ciclomotores

La edad mínima para conducir ciclomotores (hasta 50 centímetros cúbicos) será a partir del miércoles próximo de 15 años, hasta ahora esta edad mínima era de 14. El ANESDR (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas) se queja de que esta medida pone en peligro este sector industrial y que se pueden perder un 21% de puestos de trabajo. La comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados ha pedido que se aplace esta medida hasta que pase la crisis pero la Dirección General de Tráfico considera que la seguridad debe priorizar por encima de otras consideraciones. Cada sector mira por sus intereses, los fabricantes para ciclomotores cuya venta se aplaza un año y la DGT considera que la seguridad es prioritaria. Hace unos cuatro años cambiaron las normativas para permitir que los conductores que tenemos el carnet B, es decir, lo que permite conducir turismos y vehículos hasta 3.500 kilos, con 3 años de antigüedad, pudiésemos conducir motos de hasta 125 cc . Este cambio daba un impulso al sector de las dos ruedas dentro del segmento de las motos de hasta 125 cc y en teoría servía para descongestionar las calles ya que muchos conductores cambiaban el coche por la moto por sus desplazamientos. La crisis les afecta, como a muchos otros sectores, pero un aplazamiento de un año no es tan grave, pero sí que la DGT podría poner las pruebas un poco más difíciles y no entregar el permiso de conducción de un vehículo con motor a cualquier adolescente tonto sin pedirles que tengan unos conocimientos más grandes de las normas del tráfico, por la calle circulan otros vehículos y si hay quien cree que las normas no van con ellos y creen que los otros vehículos son parte de una pista de obstáculos que deben ir esquivando.