23 d’ag. 2010

Barcelona, setmana del 16 al 22 d'agost de 2010

Barcelona, setmana del 16 al 22 d'agost de 2010

La setmana passada van iniciar-se les obres de reforma integral del carrer Trafalgar i he decidit anar fent petits vídeos que recullin el progrés de les obres i els he anat penjant al canal 3CAT24 (www.3cat24.cat). De les notícies ja he parlat almenys en dos articles però ara aniré penjant cada setmana el vídeos de la setmana anterior.

OBRES CARRER TRAFALGAR
Dies 16, 17, 18 i 19 d'agost
Aquestes obres al carrer Trafalgar està previst durin 6 mesos i en què es realitzaran les següents tasques (segons dades de la web municipal):
Obres de renovació urbana al carrer de Trafalgar
En el Pla de millora dels barris de Barcelona està previst que es duguin a terme, al carrer de Trafalgar un conjunt d'actuacions amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la circulació de vianants. Les obres comencen el 17 d'agost i tindran una duració de sis mesos.
Les obres contemplen el següent conjunt d'actuacions:
Remodelació del paviment de les voreres i de la calçada.
Renovació de l'enllumenat amb el soterrament de les línies aèries.
Plantació d'una nova línia d'arbrat al costat del mar i renovació dels exemplars que estiguin malalts al costat muntanya.
Col·locació de nou mobiliari urbà.
Neteja de façanes i pintades.

**

Barcelona, semana del 16 al 22 de agosto de 2010

La semana pasada se iniciaron las obras de reforma integral de la calle
Trafalgar y he decidido ir haciendo pequeños vídeos que recojan el progreso de las obras y los he ido colgando en el canal 3cat24 (www.3cat24.cat). De las noticias ya he hablado al menos en dos artículos pero ahora iré colgando cada semana los vídeos de la semana anterior.

OBRAS CALLE TRAFALGAR
Días 16, 17, 18 y 19 de agosto
Estas obras en la calle Trafalgar está previsto duren 6 meses y en que se realizarán las siguientes tareas (según datos de la web municipal):
Obras de renovación urbana en la calle de Trafalgar
En el Plan de mejora de los barrios de Barcelona está previsto que se lleven a cabo, en la calle de Trafalgar un conjunto de actuaciones con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la circulación de peatones. Las obras comienzan el 17 de agosto y tendrán una duración de seis meses.
Las obras contemplan el siguiente conjunto de actuaciones:
Remodelación del pavimento de las aceras y de la calzada.
Renovación del alumbrado con el soterramiento de las líneas aéreas.
Plantación de una nueva línea de arbolado junto al mar y renovación de los ejemplares que estén enfermos en el lado montaña.
Colocación de nuevo mobiliario urbano.
Limpieza de fachadas y pintadas.

Vídeo 1: Dia 16

Vídeo 2: Dia 17

Vídeo 3: Dia 18

Vídeo 4: Dia 19

***

Cotxe abandonat

Cotxe abandonat a Montjuïc a l'Avinguda de l'Estadi.

Aquest estrambòtic cotxe està abandonat a l'Avinguda de l'Estadi, aproximadament davant de l'accés al Palau Sant Jordi, el cotxe té enganxat aquell adhesiu que la Guàrdia Urbana posa als cotxes que mostren signes clars d'abandonament. Crec que al propietari del cotxe l'haurien de multar per mostrar tan mal gust a l'hora de decorar el seu cotxe. Trobo molt lleig fer-li això a un pobre cotxe, tot i que entenc que en un moment de lucidesa mental decidís abandonar-lo.

Coche abandonado
Coche abandonado en Montjuïc en la Avenida del Estadio.

Este estrambótico coche está abandonado en la Avenida del Estadio, aproximadamente frente al acceso al Palau Sant Jordi, el coche tiene enganchado ese adhesivo que la Guardia Urbana pone los coches que muestran signos claros de abandono. Creo que al propietario del coche lo deberían multar por mostrar tan mal gusto a la hora de decorar su coche. Encuentro muy feo hacerle eso a un pobre coche, aunque entiendo que en un momento de lucidez mental decidiera abandonarlo.

Cotxe abandonat