2 de des. 2008

Tripijocs federatius


El passat 19 de juliol va refundar-se la International Skyrunning Federation (ISF) o el que vindria a ser el mateix que la Federació Internacional d'Esports de Muntanya. Va ser acceptada la Federación Española de Deportes de Montaña i van ser expulsades les federacions basca i catalana que eren membres de ple dret. S'ha de dir que Catalunya era una potència en aquest esport i ara els esportistes catalans i bascos si volen seguir competint internacional ho hauran de fer amb els colors d'Espanya. Els esportistes bascos i catalans haurien de negar-se a competir per Espanya, a veure com s'ho feien. I a Espanya s'haurien de deixar d'aquests tripijocs miserables.
El més lamentable de tot aquest trist assumpte és que han estat quatre traïdors els responsables de l'expulsió de Catalunya. Els traïdors son: Joan Garrigós i Lluís López com a president i gerent de la FEDME, Jordi Marimon des de la secretaria general de la ja antiga FSA -la manté en la ISF- i Jordi Colomer des de la Federació Internacional de Muntanyisme.
Article: Martingala d'altura

El pasado 19 de julio se refundó la International Skyrunning Federation (ISF) o lo que vendría a ser la mismo que la Federación Internacional de Deportes de Montaña. Fue aceptada la Federación Española de Deportes de Montaña y fueron expulsadas las federaciones vasca y catalana que eran miembros de pleno derecho. Debo decir que Catalunya era una potencia en este deporte y ahora los deportistas catalanes y vascos si quieren seguir compitiendo internacionalmente lo deberán hacer con los colores de España. Los deportistas vascos y catalanes deberían negarse a competir por España. Y en España se deberían dejar de hacer estos chanchullos miserables.
Lo más lamentable de todo este triste asunto es que han sido cuatro traidores los responsables de la expulsión de Catalunya. Los traidores son: Joan Garrigós y Luis López como presidente y gerente de la FEDME, Jordi Marimon desde la secretaría general de la ya antigua FSA -la mantiene en la ISF- y Jordi Colomer desde la Federación Internacional de Montañismo.