18 de des. 2008

Retirat l'últim Paquito Eqüestre d'Espanya

L'estatua eqüestre del general Franco de Santander ha estat retirada aquest matí. Es tracta de l'última estatua del Paquito eqüestre que quedava a Espanya - he sentit dir que a Ceuta o Melilla encara n'hi ha una - que es retira de la via pública. Ha estat traslladada a un magatzem municipal fins a
la seva definitiva instal·lació en un museu que encara no existeix. Durant la retirada hi eren presents partidaris de la retirada i nostàlgics de l'antic règim que cridaven a favor o en contra de la retirada. Els treballs per retirar el Paquito eqüestre van començar a les 9:30 i van durar fins a les 13:40. El que poden fer amb tots els Paquitos eqüestres que tenen en magatzems és fer tres parts iguals i plantar-les davant de les seus del PP, de la Fundación Francisco Franco i de la COPE. Així tindran al seu líder estimat davant de la porta. I si no que fonguin les estàtues. El bronze sempre és útil.La estatua ecuestre del general Franco de Santander ha sido retirada esta mañana. Se trata de la última estatua de Paquito ecuestre que quedaba en España - he escuchado que en Ceuta o Melilla aún hay una - que se retira de la vía pública. Ha sido trasladada en un almacén municipal hasta su definitiva instalación en un museo que aún no existe. Durante la retirada estaban presentes partidarios de la retirada y nostálgicos del antiguo régimen que gritaban a favor o en contra de la retirada. Los trabajos por retirar el Paquito ecuestre empezaron a las 9:30 y duraron hasta las 13:40. Lo que pueden hacer con todos los Paquitos ecuestres que tienen en almacenes es hacer tres partes iguales y plantarlas ante las sedes del PP, de la Fundación Francisco Franco y de la COPE. Así tendrán a su líder amado ante la puerta. Y si no que fundan las estatuas. El bronce siempre es útil.