1 de des. 2008

Ombudsman

Defensor del Pueblo, de quin poble?

Múgica és un personatge que va ser nomenat Defensor del Pueblo però ha estat incapaç de mantenir-se al marge de les trifulques polítiques. Era socialista però ara està posicionat al costat del PP en temes com el recurs contra l'Estatut. També s'ha posicionat al costat de C's i PP en temes com l'ensenyament en català. No ha estat capaç de mantenir-se neutral i ha convertit una institució que hauria de ser neutral en un tentacle més del PP. Un dels recursos presentats pel Defensor del Pueblo és aquell que fa referència a les atribucions del Síndic de Greuges (equivalent català).

Defensor del Pueblo, ¿de cuál pueblo?

Múgica es un personaje que fue nombrado A Defensor del Pueblo pero ha sido incapaz de mantenerse al margen de las trifulcas políticas. Era socialista pero ahora está posicionado al lado del PP temas como el recurso contra el Estatut. También se ha posicionado al lado de C s y PP temas como la enseñanza del catalán. No ha sido capaz de mantenerse neutral y ha convertido una institución que debería ser neutral en un tentáculo más del PP. Un de los recursos presentados por el Defensor del Pueblo es aquel que hace referencia a las atribuciones del Síndic de de Greuges (su homólogo catalán).