17 de set. 2008

El Cercle d’Estudis Sobiranistes presenta l’estudi “Suport Social a la independència de Catalunya (1991-2008)”

El Cercle d’Estudis Sobiranistes presenta l’estudi “Suport Social a la independència de Catalunya (1991-2008)”
16-09-2008
El Cercle d’Estudis Sobiranistes fa públic l’estudi sobre el “Suport social a la independència de Catalunya (1991-2008)” que analitza detalladament 21 enquestes publicades en els darrers 18 anys i n’extreu unes conclusions per sectors i variables.
El president de la fundació Cercle d’Estudis Sobiranistes i encara vocal del CGPJ Alfons López Tena, l’investigador del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) Marc Belzunces, i la diputada sobiranista a l’Assemblea Nacional del Quebec Lisette Lapointe i el director del Cercle Roger Albinyana han presentat aquesta tarda les conclusions de l’estudi.
Aquest estudi recull totes les enquestes sociològiques i polítiques fetes a Catalunya en els darrers trenta anys, i que contenen almenys una pregunta directa sobre la independència de Catalunya. Les conclusions principals que es poden extreure de l’estudi són les següents (referir-se a les notes explicatives per tal d’ampliar aquestes
valoracions):
§ Dades generals (diap. 3 i 4). El suport social a la independència per a les persones majors de 18 anys se situa en un 35%, mentre que l’oposició en un 45% i la indecisió, clau d’altra banda en qualsevol procés d’aquestes característiques, en el 20%.
§ Distribució territorial (diap. 8). Als municipis de fins a 10.000 habitants l’opció
independentista és majoritària, mentre que als municipis de més de 150.000 habitants l’opció unionista és majoritària.
§ Lloc de naixement (diap. 9). Les persones que han nascut a Catalunya són favorables a la independència amb un 42,7% (per un estret marge), mentre que les persones que han nascut a la resta de l’Estat espanyol són molt contràries amb un 68%. Per contra, aquelles que han nascut a la resta del món també són contràries però amb un percentatge molt inferior del 36,9%.
§ Nova immigració (diap. 10). L’únic grup de nouvinguts de fora de l’Estat espanyol que és favorable a la independència és el col·lectiu de l’Europa de l’Est amb un 32%. Els col·lectius més contraris són els de l’Amèrica Llatina, l’Europa Occidental i el Magrib amb percentatges que oscil·len entre el 45% i el 41%, mentre que els de la resta de l’Àfrica i els de l’Àsia mostren un alt percentatge d’indecisió.
§ Llengua parlada a casa (diap. 11). Clarament aquells que utilitzen la llengua catalana de forma habitual a casa són favorables a la independència amb un 43%, i aquells que utilitzen la llengua espanyola són contraris amb un 65,3%.
§ Nivells d’estudis (diap. 13). Com més nivell d’estudis es té, més a favor s’està de la independència, i viceversa. Els nivells més favorables a la independència són els de l’ensenyament superior (universitari grau mig i grau superior) amb un 40% i els menys favorables són els de sense estudis i només ensenyament elemental amb un 57% en contra.
§ Partit simpatitzant (diap. 14). Tot i que CiU no és una formació obertament independentista, es pot concloure que amb un 51% és el principal partit pel qual simpatitzen més persones favorables a la independència. A ERC, el percentatge de persones favorables a la independència és major que a CiU, però el nombre de simpatitzants és significativament menor que a CiU.
§ Mitjans de comunicació (diap. 15 i 16). Com més freqüentment es llegeix la premsa escrita més favorable s’és a la independència amb un percentatge del 39%. Per contra, aquells que no llegeixen mai la premsa són els més contraris a la independència amb un 56%. Pel que fa al tipus de mitjà de premsa escrita al qual s’accedeix, destacar que els lectors dels mitjans de l’Avui, el Punt i El Periódico en català són clarament independentistes amb percentatges que oscil·len entre el 73,8% i el 54,3%.
Entrevista de "La nit al dia" a al Cercle sobiranista.
Entrevista de "Els matins" a Alfons López Tena