24 de set. 2008

Temas variados del día 23 9 2008

Pizarro a la conquesta de Caja Madrid amb la vènia de la lideresa

La Presidenta de la Comunitat de Madrid, la lideresa pepera Esperanza Aguirre vol canviar la direcció de Caja Madrid i està movent-li la cadira a l'actual president de l'entitat. Sembla una de les batalles que la lideresa té amb la direcció nacional del PP. Sembla que el candidat triat per la senyora Esperanza per a dirigir Caja Madrid és Manuel Pizarro, ministre interruptus del govern interruptus del president del govern interruptus Mariano Rajoy i expresident d'Endesa fins abans de les eleccions que el senyor Mariano esperava guanyar. No vull ser malvat però si Pizarro entra a Caja Madrid espero que no façi amb els estalvis de la gent que té el seus diners a Caja Madrid el mateix que va fer amb la subestació elèctrica de Maragall que va deixar sense llum a mitja Barcelona.

Pizarro a la conquista de Caja Madrid con la venia de la lideresa

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, la lideresa pepera Esperanza Aguirre quiere cambiar la dirección de Caja Madrid y está moviéndole la silla al actual presidente de la entidad. Parece ser una de las batallas que la lideresa lleva con la dirección nacional del PP. Parece ser que el candidato elegido por doña Esperanza para dirigir Caja Madrid es Manuel Pizarro, ministro interruptus del gobierno interruptus del presidente del gobierno interruptus Mariano Rajoy y ex-presidente de Endesa hasta antes de las elecciones que don Mariano esperaba ganar. No quiero ser malvado pero si Pizarro entra a en Caja Madrid espero que no haga con los ahorros de la gente que tiene su dinero en Caja Madrid lo mismo que hizo con la subestación eléctrica de Maragall que dejó sin luz a media Barcelona.

Ascó perd oli

Ascó és una central nuclear amb dos reactors, un dels quals està tancat des de fa anys, que amb certa periodicitat té avaries, tal com li passa a Vandellòs. Ara ha estat una pèrdua d'oli d'una de les turbines, no sembla una avaria greu, tot i que tractant-se d'una central nuclear aquests problemes no són per fer bromes. Les dues centrals nuclears que hi ha a la província de Tarragona tenen dos reactors cadascuna dels que un per central fa anys que està fora de servei. La política informativa de les direccions de totes dues centrals deixa molt que dessitjar. Una fuita radioactiva com la que va succeir a Vandellòs fa uns mesos no es poden amagar, tard o d'hora, com va passar, aquesta fuita es detectarà. No sé perquè van amagar aquell fet, a diferència del director de Txernòbil un director de central nuclear no acabarà a Sibèria plantant patates.

Ascó pierde aceite

Ascó es una central nuclear con dos reactores, uno de los cuales está cerrado desde hace años, que con cierta periodicidad tiene averías, tal como le pasa a Vandellòs. Ahora ha sido una pérdida de aceite de una de las turbinas, no parece una avería grave, todo y que tratándose de una central nuclear estos problemas no son para hacer bromas. Las dos centrales nucleares que hay a la provincia de Tarragona tienen dos reactores cada una de los que uno por central hace años que está fuera de servicio. La política informativa de las direcciones de ambas centrales deja mucho que desear. Una fuga radiactiva como la que sucedió en Vandellòs hace unos meses no se pueden esconder, tarde o temprano, como pasó, esta fuga se detectará. No sé porque escondieron aquel hecho, a diferencia del director de Chernòbil un director de central nuclear no acabará en Siberia plantando patatas.

You will die next

Aquestes són les paraules que el jove finés va deixar gravat en un dels seus vídeos penjats a youtube - que ja han estat retirats - abans de cometre la matança en un institut de Finlàndia. Finalment han estat 10 les persones assessinades. El vídeo ha estat retirat de youtube per la pròpia companyia..

You will die next

Estas son las palabras que el joven finlandés dejó grabado en un de sus vídeos colgandos en youtube - que ya han sido retirados - antes de cometer la matanza en un instituto de Finlandia. Finalmente han sido 10 las personas asesinadas..El video ha sido retirado de youtube por la propia compañía.

Té la culpa youtube?

En els últims temps youtube, el portal de vídeo, ha vist com li queien tota mena de crítiques pel fet que hi ha gent que penja les seves bretolades i a vegades els seus delictes en aquest portal. Els exemples són els vídeo d'aquests dos joves finlandesos que en aproximadament un any han penjat els seus vídeo abans de cometre massacre, així com el d'un estudiant asiàtic que va cometre una massacre en un institut dels EUA. Haig de recordar que els vídeo els penja la gent i que cada dia es deuen penjar centenars de milers de vídeo de tot el Món i de tots els temes. Jo mateix tinc dos canals on mostro la meva ciutat, el meu país i altres ciutats i llocs que he tingut la sort de poder visitar. Hi ha molta gent que fa com jo, d'altres ens mostren les seves habilitats tocant instruments musicals o realitzant tota mena d'activitats. Hi ha gent que s'especialitza en temes com puguin ser els trens, cotxes, etc. D'acord, també hi ha tarats que pengen les seves bretolades, però això no és culpa de youtube, si veiem un vídeo que considerem inapropiat ho podem comunicar. Youtube ha retirat vídeo de contingut inapropiat a petició d'altres usuaris, però una cosa és tenir un cert control a pressuposar que tots els que pengem vídeo a youtube som una colla de brètol.

¿Tiene la culpa youtube?

En los últimos tiempos youtube, el portal de vídeos, ha visto como le caían todo tipo de críticas debido a que hay gente que cuelga sus gamberradas y a veces sus delitos en este portal. Los ejemplos son los vídeos de estos dos jóvenes finlandeses que en aproximadamente un año han colgado sus vídeo antes de cometer una masacre, así como el de un estudiante asiático que cometió una masacre en un instituto de EE UU. Tengo que acordar que los vídeos les cuelga la gente y que cada día se deben colgar cientos de miles de vídeos de todo el Mundo y de todos los temas. Yo mismo tengo dos canales donde muestro mi ciudad, mi país y otras ciudades y lugares que he tenido la suerte de poder visitar. Hay mucha gente que hace como yo, de otros nos muestran sus habilidades tocando instrumentos musicales o realizando todo tipo de actividades. Hay gente que se especializa temas como pueden ser los trenes, coches, etc. De acuerdo, también hay tarados que cuelgan sus gamberradas, pero eso no es culpa de youtube, si vemos un vídeo que consideramos inapropiado lo podemos comunicar. Youtube ha retirado vídeos de contenido inapropiado a petición de otros usuarios, pero una cosa es tener un cierto control y otra presuponer que todos los que colgamos vídeos a youtube somos una pandilla de gamberros.