30 de set. 2008

30 de setembre de 2008: 3 anys de l'aprovació de l'Estatut pel Parlament de Catalunya

El 30 de setembre de 2005, avui es compleixen tres anys, el Parlament de Catalunya aprovava el text del nou Estatut de Catalunya. El 88% dels diputats del Parlament de Catalunya van votar afirmativament el text, només el Partit Popular va votar negativament. En el mesos següents el text seria modificat per les Corts espanyoles i patiria una forta retallada respecte del text aprovat pel Parlament de Catalunya. El 18 de juny de 2006 els catalans vam ser convocats a un referèndum on el 74,9 % del vots van ser afirmatius. Per tant el text va ser aprovat.

El 30 de septiembre de 2005, hoy se cumplen tres años, el Parlamento de Cataluña aprobaba el texto del nuevo Estatuto de Cataluña. El 88% de los diputados del Parlamento de Cataluña votaron afirmativamente el texto, solo el Partido Popular votó negativamente. En el meses siguientes el texto sería modificado por las Cortes españolas y sufriría una fuerte recortada respeto del texto aprobado por el Parlamento de Cataluña. El 18 de junio de 2006 los catalanes fuimos convocados a un referéndum donde el 74,9 % del votos fueron afirmativos. Por lo tanto el texto fue aprobado.


Juntas Electorales---------------Votos a---------Votos en
Provinciales-----------------------favor------------contra

Barcelona...........................1.940.964.........422.609
Girona....................................242.555.........178.813
Lleida......................................157.172..........116.468
Tarragona..............................253.476.........182.007
Totales................................2.594.167.......1.899.897

El text aprovat per quasi el 90% del Parlament de Catalunya va ser molt retallat. El text final sorgit de les Corts espanyoles va ser aprovat pels ciutadans de Catalunya. Tot i així es podria donar el cas que el Partit Popular aconseguís a través del Tribunal Constitucional allò que no va aconseguir ni al Parlament de Catalunya, ni a les Corts espanyoles ni a les urnes: derogar un Estatut aprovat democràticament mitjançant un tribunal sense cap prestigi per la contaminació política i ideològica que s'ha fet patent en els últims temps amb baralles internes i un partidisme que el desqualifica per emetre qualsevol veredicte. Seria molt greu que la decisió d'un Parlament i del vot d'els ciutadans fos esborrada per un tribunal només perquè l'opció que va perdre en totes les votacions vol aconseguir fora de les vies democràtiques allò que no ha aconseguit dins d'elles.

El texto aprobado por casi el 90% del Parlamento de Cataluña fue muy recortado. El texto final surgido de las Cortes españolas fue aprobado por los ciudadanos de Cataluña. Aun así se podría dar el caso de que el Partido Popular consiguiese a través del Tribunal Constitucional lo que no consiguió ni en el Parlamento de Cataluña, ni en las Cortes españolas ni en las urnas: derogar un Estatuto aprobado democráticamente mediante un tribunal sin ningún prestigio por la contaminación política e ideológica que se ha hecho patente en los últimos tiempo con peleas internas y un partidismo que le descalifica por emitir cualquier veredicto. Sería muy grave que la decisión de un Parlamento y del voto de los ciudadanos fuera "borrada" por un tribunal solo porque la opción que perdió en todas las votaciones quiere conseguir fuera de las vías democráticas lo que no ha conseguido dentro de ellas.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

You have great points there, so I always visit your site, it seems that you are an expert in this field. keep up the good work, My friend recommends your site.

My blog:
rachat credit professionnel www.rachatdecredit.net

Anònim ha dit...

I just added your website on my blogroll. I may come back later on to check out updates. Excellent information!