22 de set. 2008

Cabina telefònica i armari elèctric / Cabina telefónica y armario eléctrico

Cabina telefònica situada al carrer Trafalgar - a pocs metres de la Plaça Urquinaona - víctima dels brètols. Amb certa periodicitat aquesta cabina és víctima de bretolades.
Cabina telefónica situada en la calle Trafalgar - a pocos metros de la Plaza Urquinaona - víctima de los vándalos. Con cierta periodicidad esta cabina es víctima de vandalismo.

Aquest arnari elèctric es troba a la cantonada del Pg de Sant Joan Bosco amb el carrer Maria Auxiliadora. Este arnario eléctrico se encuentra en la esquina del Pg de Sant Joan Bosco con la calle Maria Auxiliadora.