19 de set. 2008

El govern comunitari reconeix que els catalans canvien contínuament de llengua sense cap problema

La Comissió Europea no ha rebut cap queixa per discriminació del castellà a Catalunya
El govern comunitari reconeix que els catalans canvien contínuament de llengua sense cap problema
Joan RecasensAlbert Segura / CorreponsalBrussel·lesUlt. Act. 18.09.2008 - 16:30 hs

La Comissió Europea no ha rebut cap queixa que denunciï cap tipus de discriminació o persecució del castellà a Catalunya. Així ho ha revelat aquest dijous el comissari europeu de Multilingüisme, el romanès Leonard Orban, que ha defensat públicament que els catalans canvien de llengua contínuament i sense cap mena de dificultat, i que viure a Catalunya sense parlar la llengua catalana no suposa cap tipus de problema. Orban ha insistit que la política lingüística no és competència de la Comissió, sinó dels Estats i les regions, i que per tant que el català tingui o no l'estatus de llengua oficial comunitària no depèn de Brussel·les, sinó del govern espanyol."Romanesos que viuen a Barcelona m'han explicat que estan impressionats per la capacitat de molta gent de canviar d'una llengua [català] a una altra [castellà] sense cap dificultat i sense ni tan sols adonar-se que ho estan fent", ha assegurat Orban. El comissari ha elogiat "la facilitat de viure a Catalunya parlant castellà o català o d'altres idiomes". Orban ha fet una crida perquè el multilingüisme "uneixi les persones i no les divideixi" i ha recordat que, amb la llengua catalana, la Comissió Europea està anant fins i tot "més enllà" del que va acordar amb el govern espanyol, traduint al català la web de la seva representació a Barcelona.

Durant quaranta anys els catalans van soportar que els feixistes els privessin d'un dret fonamental com era la llengua pròpia de Catalunya. Arribada la democràcia vam recuperar aquest dret - i altres - però en aquests 30 anys i escaig de democràcia hi ha a Catalunya un petit grupuscle d'inadaptats socials o
feixistes recalcitrants que no accepten aquest fet. I tenen potents mitjans de comunicació amb seu a Madrid que destaquen per la seva defensa del régim anterior, aquell que ens va privar dels nostres drets i sembla que pretenen intentar tornar-nos a privar. La majoria dels catalans ens em donat unes lleis, entre les que es declara que el català com a llengua pròpia del país n'és també la llengua oficial del país - tot i que per impossició externa ha de compartir aquesta oficialitat amb la llengua dels que ens van prohibir la nostra -. Aquests que es declaren perseguits per ser castellanoparlants menteixen. Ells tenen garantits els seus drets, fet que els catalanoparlants no teniem quan ells - o millor dit, els seus amos - manaven nosaltres no només no els teniem garantits si no que se'ns van conculcar. Si el senyor Caja i els seus feixistes de CCC no volen escoltar la nostra llengua ja saben on està la porta. Ja que els tractem tant malament encara no entenc com és que encara viuen entre nosaltres?. Si us plau, senyors de Convivencia Cívica Catalana, si Catalunya no els agrada com és marxin. Si encara són aquí és perqué és mentida el que diuen, i a més perquè són uns barruts sense vergonya.Aquests de Convivencia Cívica Catalana, ni volen que hi hagi convivència, ni tenen res de cívics, i de catalans tenen ni un bri.La Comisión Europea no ha recibido ninguna queja por discriminación del castellano a Cataluña
El gobierno comunitario reconoce que los catalanes cambian continuamente de lengua sin ningún problema
Joan Recasens
Albert Segura / CorreponsalBruselasUlt. Act. 18.09.2008 - 16:30 hs
La Comisión Europea no ha recibido ninguna queja que denuncie ningún tipo de discriminación o persecución del castellano a Cataluña. Así la ha hecho este jueves el comisario europeo de Multilingüismo, el rumano Leonard Orban, que ha defendido públicamente que los catalanes cambian de lengua continuamente y sin ningún tipo de dificultad, y que vivir en Cataluña sin hablar la lengua catalana no supone ningún tipo de problema. Orban ha insistido que la política lingüística no es competencia de la Comisión, sino de los Estados y las regiones, y que por lo tanto que el catalán tienga o no el estatus de lengua oficial comunitaria no depende de Bruselas, sino del gobierno
español."Rumanos que viven en Barcelona me han explicado que están impresionados por la capacidad de mucha gente de cambiar de una lengua [catalán] a otra [castellano] sin ninguna dificultad y sin ni tan siquiera percatarse que lo están haciendo", ha asegurado Orban. El comisario ha elogiado "la facilidad de vivir en Cataluña hablando castellano o catalán o de otros idiomas". Orban ha hecho una llamada porque el multilingüismo "una las personas y no las divida" y ha recordado que, con la lengua catalana, la Comisión Europea está yendo incluso "más allá" del que acordó con el gobierno español, traduciendo al catalán la web de su representación en Barcelona.
Durante cuarenta años los catalanes hemos aguantado que los fascistas nos privasen de un derecho fundamental como era la lengua propia de Cataluña. Llegada la democracia recuperamos este derecho - y otro - pero en estos 30 años y pico de democracia hay en Cataluña un pequeño grupúsculo de inadaptados sociales o fascistas recalcitrantes que no aceptan este hecho. Y tienen potentes medios de comunicación con sede en Madrid que destacan por su defensa del régimen anterior, aquel que nos privó de nuestros derechos y parece que pretenden intentar volvernos a privar. La mayoría de los catalanes nos me dado unas leyes, entre las que se declara que el catalán como lengua propia del país es también la lengua oficial del país - aunque por imposición externa debe compartir esta oficialidad con la lengua de los que nos prohibieron la nuestra -. Estos que se declaran perseguidos por ser castellanoparlantes mienten. Ellos tienen garantizados sus derechos, hecho que los catalanoparlantes no teníamos cuando ellos - o mejor dedo, sus amos - mandaban nosotros no solo no los teniem garantizados si no que se nos conculcaron. Si el señor Caja y sus fascistas de CCC no quieren escuchar nuestra lengua ya saben donde está la puerta. Ya que los tratamos tan mal ¿como es que aún viven entre nosotros?. Si os agrada, señores de Convivencia Cívica Catalana, si Cataluña no les gusta como es váyanse. Si aún están aquí es porqué es falso lo que dicen, y además porque son unos caraduras sin vergüenza.Estos de Convivencia Cívica Catalana, ni quieren que haya convivencia, ni tienen nada cívicos, y de catalanes no tienen ni una hebra.