25 de set. 2008

Mariano Rajoy / Armari elèctric

Mariano Rajoy, aquell senyor que volia ser President del Govern espanyol i que creu que mana al PP ha visitat Barcelona, Ha anat a Can Cuní però sembla que el pobre Mariano sense apuntador ha quedat com un carallot davant les preguntes del mestre Cuní. Després ha anat a veure als empresaris de la PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya). Desconec si ha anat a demanar-los el vot o a "donar-los instruccions" però si s'ha de ser molt ingenu per pensar que aquest senyor té solucions per als problemes, més aviat tot el contrari, té problemes sense solució. No sé que ve a fer aquest senyor al nostre país.

Mariano Rajoy, aquel señor que quería ser Presidente del Gobierno español y que cree que manda en el PP ha visitado Barcelona, Ha ido a Can Cuní pero parece que el pobre Mariano sin apuntador ha quedado como un "carallot" ante las preguntas del maestro Cuní. Después ha ido a ver a los empresarios de la PIMEC (Pequeña y Media Empresa de Cataluña). Desconozco si ha ido a pedirles el voto o a "darles instrucciones" pero se tiene que ser muy ingenuo por pensar que este señor tiene soluciones para los problemas, más nien todo el contrario, tiene problemas sin soluciones. No sé que viene a hacer este señor a nuestro país.

Aquest armari elèctric que mostro en el video es troba a la Plaça Catalunya cantonada amb les Rambles, allà on hi ha l'edifici de l'Sfera, antic Banc Central.

Este armario eléctrico que muestro en el video se encuentra en la Plaça Catalunya esquina con las Ramblas, allá donde hay el edificio del Sfera, antiguo Banco Central.