9 de set. 2008

25 anys de TV3

Demà TV3 farà 25 anys. Va iniciar les seves emissions un 10 de setembre de 1983 de forma experimental i de forma ja regular el 16 de gener de 1984. Va ser la primera televisió a emetre tota la seva programació en llengua catalana. Les primeres emissions es van fer de manera al·legal ja que l'Estat no tenia una normativa legal per regular les emissions dels canals autonòmics. Des de 1985 es van extendre les emissions cap als territoris catalanoparlants i avui dia emet a Catalunya, Catalunya Nord, Andorra, la Franja de Ponent, la Comunitat Valenciana, Balears i fins i tot a la ciutat de l'Alguer. A València les emissions de TV3 han passat per diverses vicissituds entre les que hi ha el recent tancament de repetidors - propietat d'ACPV - atemptats de l'ultradreta valenciana blavera contra els repetidors fins a acords entre la Generalitat de Catalunya i la de València per l'emissió recíproca dels respectius canals autonòmics en l'altra comunitat.
Mañana TV3 cumplirá 25 años. Inició sus emisiones un 10 de septiembre de 1983 de forma experimental y de forma ya regular el 16 de enero de 1984. Fue la primera televisión en emitir toda su programación en lengua catalana. Las primeras emisiones se hicieron de manera alegal ya que el Estado no tenía una normativa legal por regular las emisiones de los canales autonómicos. Desde 1985 se van extierno las emisiones hacia los territorios catalanohablantes y hoy día emite en Cataluña, Cataluña Norte, Andorra, la Franja De Poniente, la Comunidad Valenciana, Baleares e incluso a la ciudad del Alguer. En Valencia las emisiones de TV3 han pasado por varias vicisitudes entre las que hay el reciente cierre de repetidores - propiedad de ACPV - atentados del ultraderecha valenciana blavera contra los repetidores hasta acuerdos entre la Generalidad de Cataluña y la de Valencia por la emisión recíproca de los respectivos canales autonómicos en la otra comunidad.